1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. Mahkemeler

Mahkemeler

Ekim 1997A+A-

İslami Hareket Ana Davası

İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde yaklaşık 5 yıldır görülen ve 5 Eylül'de de devam edilen duruşmada önemli bir gelişme olmadı. Tutuklu müslümanlar ile vekillerinin katıldığı duruşmada, avukatlar tahliye talebinde bulundular. Muhkeme heyeti her zamanki gibi "... Suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu ve sanıkların tutuklu kaldığı süreler gözönüne alınarak..." tahliye taleplerini reddetti. Bu davadan dolayı halen 15 müslüman tutuklu bulunuyor.

Mehmet Yaşasın ve Arkadaşları

Mehmet Yaşasın ve arkadaşları ile ilgili davaya Diyarbakır 4 Nolu DGM'de devam edildi. 8 Eylül günü devam edilen duruşmada Mehmet Yaşasın söz alarak, kendisine mahkemece ileride söz verileceği söylenmesine rağmen bu zamana kadar söz verilmediği, mesnetsiz olarak uzun samandır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesine karar verilmesini talep etti. Tahliye talebini reddeden mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyayı Cumhuriyet Savcılığı'na tevdi etti ve duruşmayı 13 Ekim 1997 saat 9'a bıraktı.

Rıdvan Çağrıcı'nın Davası Yargıtayca Bozuldu

İslami Hareket örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile İstanbul 5 Nolu DGM tarafından 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Rıdvan Çağrıcı hakkındaki karar Yargıtayca delillerin İst. 3 Nolu DGM 1993/205 esas sayılı dava dosyasında olduğu ve bu dosya ile birleştirilmesi gerektiği kanaati ile bozuldu. İst. 5 Nolu DGM'ye geri gönderilen dava ile ilgili olarak 23. 10. 1997 günü saat 10.30'da yapılacak duruşmada mahkeme heyetinin, sanık ve vekili ile C. Savcısı'nın bozmaya karşı diyeceklerini sorduktan sonra bir karara varması ve muhtemelen dosyayı 3 Nolu DGM dosyası ile birleştirmesi bekleniyor.

Nurettin Şirin ve Bekir Yıldız'ın Davası

Ankara 2 Nolu DGM'de görülen Nurettin Şirin, Bekir Yıldız ve arkadaşları ile ilgili davaya 15.10.1997 günü saat 10'da devam edilecek. Daha evvel savunmaları yapılan sanıklarla ilgili olarak mahkemenin bu celse karar vermesi bekleniyor. Bu davadan dolayı Nurettin Şirin, tek tutuklu sanık olarak yargılanıyor.

Kesintisiz Protestosu Davaları

İmam-Hatipler ve Kur'an Kurslarının kapatılması amacıyla çıkarılan 8 yıl kesintisiz eğitim yasasını protesto eylemleri devam ediyor. Bu eylemleri bastırmak ve katılanlara gözdağı vermek amacıyla yoğun gözaltılar ve tutuklamalar yaşanıyor.

5 Eylül Cuma günü Beyazıt Camii önünde yapılan protesto gösterisinden sonra gözaltına alınan 39 kişi, çıkarıldıkları mahkemece önce serbest bırakıldılar, daha sonra savcının itirazı üzerine 17 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Evlerinden ve işyerlerinden tek tek toplanan bu kişilerden, Gökçe Kaçmaz, Metin Aslan, İbrahim İnce, Abdullah Polat, Metin Fırat, Talip Güler, Nurettin Eren, Musa İnce ve Mehmet Şener Bayrampaşa Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Bu müslümanlarla ilgili açılan davaya İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 14.10.1997 günü saat 10'da başlanacak.

Öte yandan, 1 2 Eylül Cuma günü yine Beyazıt Camii önünde yapılan protesto gösterisi sonrası gözaltına alınan 25 kişiden Orhan Tutar, Ramazan Korkmaz ve Muharrem Kaya isimli müslümanlar tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildiler. Bu müslümanlarla ilgili dava da 16. 10. 1997 günü saat 10'da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

Ayrıca 19 Eylül günü yine Beyazıt Camii önünde yapılan protesto gösterisinden sonra gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 5 müslüman da Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. Bu müslümanlarla ilgili dava ise henüz açılmadı.

Ankara DGM'den Fetih Sahnesi'ne Ceza

İzmir Fetih Sahnesi'nin yönetmen ve oyuncuları, 'Bir Hak Düşmanı' adlı oyundan dolayı Ankara 1 No'lu DGM tarafından cezalandırıldılar. Mahkeme, TCK'nın 3 I 2. md. (halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik) gereği, oyunun yönetmeni Mehmet Vahi Yazar'ı üç yıl, oyunculardan Fuat Başarılı, Zekeriya Özen, Nazmi Kar ve Osman Yavuz'u da iki yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı. Oyunun Anadolu'da çeşitli illerde sergilenmesini organize eden ve çoğunluğu MGV yönetici ve üyelerinden oluşan 34 tutuksuz sanık ise beraat etti.

Bu kararı, düzenin İslam'a tahammülsüzlüğünün bir göstergesi olarak kabul ediyor ve mahkum edilen müslümanları tebrik ediyoruz.

İ.Ü. Öğrencileri Hakkındaki Dava

7.4. I997 günü İsrail Dışişleri Bakanı David Levi'nin Türkiye'ye gelişini protesto için İstanbul Üniversitesi öğrencileri merkez kampüste bir protesto gösterisi yapmışlardı. 2911 sayılı izinsiz toplantı ve gösteri yasasına muhalefet ettikleri gerekçesi ile İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 öğrenci aleyhine dava açılmıştı. Bu dava ile ilgili duruşmaya 21.10.1997 günü saat 10'da devam edilecek.

Rıdvan Kaya ve Burhan Kavuncu'nun Yargılanmalarına Başlandı

Siyonist işgal yönetiminin Dışişleri Bakanı David Levi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti protesto etmek amacıyla 7 Nisan 1997 günü dergimiz Hak Söz ve Selam gazetesinin düzenledikleri basın açıklaması ile ilgili olarak açılan davalara başlandı. Bilindiği gibi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısından sonra dergimiz yazarlarından Rıdvan Kaya ve Burhan Kavuncu gözlem altına alınmış, önce DGM'ye ardından da DGM'nin görevsizlik kararı üzerine Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişlerdi. Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı 1 59. maddeden dava açmak için gerekli olan Adalet Bakanlığı'nın onayını almak üzere R. Kaya ve B. Kavuncu'yu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Gerekli prosedürün tamamlanması üzerine Beyoğlu C. Savcılığı, yazarlarımız hakkında hem TCK 159. madde (devletin askeri ve emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif etmek), hem de 2911 sayılı maddeden (toplantı ve gösteri yasasına muhalefet) dava açtı.

R. Kaya ve B. Kavuncu'nun basın açıklamasında MGK ve Ordu aleyhine konuşmalar yaptıkları suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 15 Eylül 1997 günü Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. R. Kaya yaptığı savunmasında sözkonusu konuşmasında ağırlıklı olarak Siyonistlerin Filistinli müslümanlara yönelik yoğunlaşan zulümlerini dile getirdiğini; böylesi bir ortamda D. Levi'nin ziyaretine imkan sağlayan egemenleri eleştirdiğini; bu çerçevede halkın iradesini yok sayan egemen­lerin ülkeyi nasıl yönettiklerinin somut göstergeleri olarak Susurluk çirkefi, darbe tehditleri ve MGK dayatması örneklerini verdiğini söyledi. "Çete mantığı ile ve zorbalıkla ülkeyi yönetenler" ifadesinin bu bağlamda ele alınması gerektiğini belirterek suçlamayı reddetti. Burhan Kavuncu ise iddianame henüz kendisine ulaşmadığından savunmasını bir sonraki celsede yapacağını söyledi. Duruşma 31 Ekim 1997 tarihine ertelendi.

Beyoğlu C. Savcılığının yazarlarımız hakkında toplantı ve gösteri yasasına muhalefet suçlamasıyla açtığı davaya da 25 Eylül 1997 günü Beyoğlu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. B. Kavuncu'nun katılmadığı duruşmada, R. Kaya basın açıklamasına katıldığını, ardından Dışişleri Bakanlığı'na protesto telgrafı çekmek için Galatasaray postanesine gittiğini fakat İstiklal Caddesi'nde yapılan protesto yürüyüşünde ve İsrail bayrağının yakılması eyleminde yer almadığını ifade ederek suçlamayı reddetti. B. Kavuncu'nun ifadesinin alınması ve gerekli evrakın tamamlanması için duruşma 18 Kasım 1997 tarihine ertelendi.

'Hak Söz' Davaları

Ocak 1997 tarihli sayımızda çıkan "Müslüm Gündüz ve Polis Operasyonu" başlıklı yazımız ile ilgili, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 12 Eylül 1997 tarihinde devanı edildi. TCK 159 md. (emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif) gereği bir yıldan az olmamak üzere cezalandırılması talep edilen eski yazı işleri müdürümüz Hamza Türkmen hakkındaki dava, 3 yıl süre ile ertelendi. Bilindiği gibi, yeni kabul edilen yasa gereğince, sorumlu yazı işleri müdürleri hakkında açılmış ve açılacak olan davaların 3 yıl süre ile ertelenmeleri hükme bağlanmıştı. Aynı kanun gereğince, davaları ertelenen şahısların bu süre zarfında aynı suçu bir daha işlememeleri halinde dava dosyalarının bütünüyle işlemden kaldırılması kararlaştırılmıştı.

68. sayımızda Hüsnü Yazgan tarafından kaleme alınan Sivas Davası'yla ilgili "Düzen Müslümanlara Karşı Yargı Silahını Ateşledi" başlıklı yazı hakkında açılmış olan dava karara bağlandı. Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski yazı işleri müdürümüz H. Türkmen'in dosyası ayrılarak, erteleme yasası gereğince 3 yıl süre ile ertelendi. Hüsnü Yazgan hakkında ise "devam etmekte olan bir dava hakkında yargıyı etkileyecek yayın yapma" suçlamasıyla bir ay hapis cezası verildi. Bu karar daha sonra para cezasına çevrilerek tecil edildi.

Dergimizin 72. sayısında yayınlanan "Darbe Tehdidi Düzenin Tükenmişlik ilanıdır" ve "Siyasi Tutarsızlık" başlıklı yazılardan dolayı İstanbul 5 Nolu DGM'de açılan davaya 4 Kasım 1997 günü saat 9'da devam edilecek. Yazı İşleri Müdürümüz Kenan Alpay'ın yargılandığı bu davada, erteleme yasası gereği, dosyanın 3 yıl süre ile ertelenmesi bekleniyor.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR