1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. Batı Avrupalı Müslümanlardan Yeni Bir Teşebbüs: “İnsan Onuru ve Hakları Derneği”

Batı Avrupalı Müslümanlardan Yeni Bir Teşebbüs: “İnsan Onuru ve Hakları Derneği”

Aralık 1996A+A-

Uluslararası yeni bir insan hakları girişimi, HDR (Organization for Human Dignity and Rights) ismiyle Almanya'nın Duisburg şehrinde kuruldu. Batı Avrupa'daki müslümanların üzerinde çalışmalar yaptıkları dernek, Avrupa'nın muhtelif ülke ve şehirlerinden gelen bine yakın temsilci ve izleyicinin katılımıyla fiilen ilan edildi.

Kuruluş gününde derneğin açılış konuşmasını Mehmed Doğan yaptı. İnsan haklarının, günümüzde en fazla konuşulan ve tartışılan konuların başında geldiğine dikkat çeken Doğan, "Soyut planda bütün hukuk sistemleri tarafından insana verilen ve dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel insan haklarının yaşadığımız dünyanın hemen hemen bütününde sağlıklı olarak uygulandığını ne yazık ki söylememiz mümkün değildir" dedi. Dünyadaki insan hakları ihlallerine dikkat çeken Doğan, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Kimi yerde bedenlere tecavüz edilirken, kimi yerde mazlumların ruhlarına ve beyinlerine baskı uygulanıyor. Dün kadim Arap cahiliyesi tarafından diri diri toprağa gömülen kız çocukları, bugün modern cahiliyenin alçakça duygularını tatmin için seks tuzaklarına düşürülüp her gün cinsel ve psikolojik ateşe sokulup çıkartılmasına tanık olmaktayız. Belçika'da kamuoyuna yansıyan çocuklara yönelik son tecavüz olayları, buz dağının sadece görünen tarafını yansıtıyor." Konuşmasında Avrupa'da yaşanan insan hakları ihlallerine somut örnekler veren Doğan, "HDR Yürütme Kurulu olarak dini ve etnik kimliğine bakmaksızın temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen insanların yanında yer almak bizim, için gereklilikten öte ibadi bir zorunluluktur" diyerek sözlerine son verdi.

Derneğin kuruluş gerekçelerini anlatmak üzere kürsüye gelen ikinci konuşmacı Murat Yılmaztürk, derneğin faaliyet sahalarını ve bu sahalar ile ilgili ilkelerini açıkladı. Üçüncü konuşmacı Ayşe Balyemez oldu. Balyemez, özellikle dünyadaki kadın hakları ihlallerine dikkat çekti ve sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "İşte biz, bu belirtilen gerçeklerin bilincinde olarak Batı kadının onurunu doğu kadınlarının ise haklarını korumak ve savunmak için erdemli bir işe başlamış bulunuyoruz. Bu erdemli çıkış özellikle müslüman kadınla ilgili her türlü haksız, önyargılı anlayış ve yaklaşımlara karşı da seviyeli bir mücadele verecektir. Bu hususlarda "devekuşu" politikası izleyen organizasyonlar müslümanların da her türlü hak ve imkandan istifade etmeleri gereğini er geç kabulleneceklerdir."

HDR'nin "Kuruluş Günü"nde konuşmacı olarak değişik ülkelerden misafirler vardı. İngiltere'den sosyolog-yazar Asaf Hüseyin, İsviçre'den Prof. Dr. Turab Zemzemi, İngiltere İslam Parlamentosu Başkanı Dr. Muhammed Gıyaseddin, Sudan İnsan Hakları Temsilcisi Sosyolog-Hukukçu Sahra Makki, Dünya İnsan Hakları Başkanı Toplum-Bilimci Münir Şefik, Mazlum-Der İkinci Başkanı M. İhsan Arslan, Selam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefer Turan'ın yanı sıra Avrupa ve Almanya Sivil Örgüt Temsilcileri de birer konuşma yaptılar. Tüm konuşmacılar dünyadaki, özellikle de Avrupa'daki insan hakları ihlallerine temas ederek, Avrupa'da böyle bir derneğin artık ertelenemez bir gerçek olduğunun altını çizdiler. Asaf Hüseyin, Münir Şefik, Muhammed Gıyaseddin, İhsan Arslan ve diğer konuşmacılar temsil ettikler kurum ve kuruluşların HDR ile yardımlaşarak çalışacaklarını ayrıca belirttiler.

Sivil örgütlere tanınan selamlama konuşmasında, Hizbu't-Tahrir adına konuşan Esat Mansur, İslam'da İnsan hakları kavramının olmadığını, bu kavramın menşeinin Batı olduğunu söyleyerek HDR'nin kuruluşunu onaylamadıklarını vurguladı.

HDR'nin Kuruluş Günü'ne davetli olduğu halde kendisine pasaport verilmediği için Türkiye'den Abdulmelik Fırat katılamadı. HDR kurucular ve dinleyiciler TC'nin bu tutumunu, insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlama olarak gördüklerini ve bundan dolayı TC'yi kınadıklarını belirttiler.

Kuruluş Günü'ne Türkiye ve değişik ülkelerden, kurum ve kuruluşları adına kutlama mesajı gönderenlerin faxları tek tek okundu.

Merkezi Duisburg olarak belirlenen derneğin yönetim kurulunda Mehmet Doğan'ın yanı sıra Recep Karagöz, Y. Önder Balyemez, Mehmet Kalay, Murat Yılmaztürk, Hüseyin İnam, Şenol Başaran, Asalet Sancaktaroğlu, Muhammed Gündüz, Abdulkadir Başaran, M. Emin Topal gibi isimler yer alıyor.

HDR, Almanya'nın muhtelif eyaletlerinde ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde, ilk etapta temsilcilikler oluşturup daha sonra bu temsilcileri şubelere dönüştürerek, Avrupa genelindeki insan hakları ihlallerini yakın takibe almak istiyor. Bu yolla da, hak ihlallerine zamanında ve mahallinde müdahale etmeyi hedefliyor.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR