1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. 'Aydınlık' Kimin Ajanı?

'Aydınlık' Kimin Ajanı?

Nisan 1998A+A-

Egemenleri, köhnemiş marksist tarih yorumlarıyla şematik olarak burjuva devrimciliği payesiyle onurlandırıp, emperyalizmin taşeronluğuna soyunan kemalist sol, her geçen gün faşist darbeciliğin meddahlığını yapıp, ihbarcılığını üstleniyor.

Müslümanların İHL'lerin kapatılması ve başörtüsü yasağı karşısında yükselttikleri direnişin kitleleşmesi ve halk vicdanında makes bulması karşısında, efendilerine hizmet aşkıyla kaleme sarılan Aydınlık dergisi 15 Mart'98 tarihli sayısında dergimiz yazarı Hamza Türkmen'i eylemlerin arkasındaki platformun sözcüsü olarak hedef göstermiştir. İHL ile Dayanışma Platformu'nun 28 Temmuz 1987 Pazar günü Beyazıt'ta gerçekleştirdiği geniş katılımlı basın açıklamasında yaptığı konuşma yüzünden halen yargılanmakta olan Türkmen'i ciddi bir suç karinesi bulmuşçasına ihbara kalkışan Aydınlık dergisine Av. N. Kibar'ın noter aracılığıyla çektiği ikinci tekzip metninde ise şu ifadelere yer verilmektedir:

'Yalan ve iftira üzerine kurulu bu ihbarcı yayın politikası ile birileri adına tetikçilik yapmaktasınız.

Açıklık ilkesini benimseyen Haksöz dergisi yazarları ve çalışanları temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, İslami değerleri yok sayan dayatmalara karşı haklı tepkilerini alenen ortaya koymaktadırlar. Bu aleni muhalif tavırları, illegal ve gizli bir çalışma imiş gibi gösterip provakatif yayınlar yapmanız müvekkilimin şahsi haklarına açık bir saldırıdır.

İslama ve müslümanlara karşı başlatılan saldırıların bir parçası olan bu ve benzeri yalan ve iftira içeren yayınlar ile sözcülüğünü yaptığınız baskıcı dikta özlemcilerine uygun ortamı hazırlama çabanız da bir sonuç vermeyecektir."

Bilinmelidir ki bütün ihbarcılar ihbar ettikleri kurumun ajanıdırlar. O halde 'Aydınlık' kimin ajanıdır?..

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR