1. HABERLER

  2. HAKSÖZ DERGİSİ

  3. ​​​​​​​Haksöz Dergisinin Eylül-Ekim (2018) Sayısı Çıktı
​​​​​​​Haksöz Dergisinin Eylül-Ekim (2018) Sayısı Çıktı

​​​​​​​Haksöz Dergisinin Eylül-Ekim (2018) Sayısı Çıktı

Haksöz dergisi bu ay iki sayı birleşik olarak çıktı. Eylül-Ekim 2018 tarihli 330-331. sayısında Haksöz, İdlib’i manşete taşırken “Türkiyelilik-Türkiyecilik” üzerine yaptığı soruşturmayla dikkat çekiyor.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:07A+A-

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” manşetiyle aylık yayınına devam eden Haksöz dergisi, bu ay iki sayı birleşik olarak 112 sayfa çıktı. “İDLİB: Zillete Boyun Eğmeyen Kale” manşetiyle çıkan dergide çeşitli konular ele alınırken bir de soruşturma yer alıyor.

Kapak konusunun değerlendirildiği Gündem’de Esed’le uzlaşmacı, direniş güçlerini “terör örgütü” niteleyici, ulusalcı ve kendini merkeze alan yaklaşımlar eleştiriliyor; İdlib’i savunmanın direnişe güvenmekten geçtiğinin altı çiziliyor.

Rıdvan Kaya, İdlib meselesine hem ilkesel hem de fiilî olarak nasıl yaklaşmak gerektiğini irdeliyor. Konuya dair yaklaşımların İslami kimlik, kıstas ve ölçülerimizle ne kadar uyumlu olduğunu tartıştığı yazısında hadiseye doğru perspektifle bakmanın ve İdlib direnişinin yanında yer almanın önemine işaret ediyor.

İdlib hakkında Charles Lister’ın sahaya ve uluslararası ilişkiler boyutuna dair kapsamlı analizine ve Bassel Oudat’ın yazısına da dergide yer veriliyor.

Türkiyecilik mi Türkiyelilik mi?

Bu sayıda “Türkiyecilik mi Türkiyelilik mi?” konulu bir soruşturma var. Ahmet Ağırakça, Ahmet Yıldız, Ali Kaçar, Bülent Gökgöz, Hamza Türkmen, Mehmet Ali Büyükkara, Murat Koç, Necmettin Irmak, Serdar Bülent Yılmaz, Süleyman Arslantaş ve Şemsettin Özdemir’in katıldığı soruşturmada şu sorulara cevap aranıyor:

Müslümanlar açısından içinde yaşanılan ülke ne ifade eder? Türkiye dün neyi temsil etmiş, bugün ne ifade etmektedir? İslami hareketlerin yaşadıkları toprağa ve mensubu oldukları halka yönelik münasebet-bağlılık düzeyi ne olmalıdır? Türkiye coğrafyasında faaliyet gösteren İslami oluşumların ‘Türkiyeli’ olması gerekli midir? Türkiyeli olmak ile Türkiyeci olmak arasında bir ayrım yapılabilir mi?

***

Yılmaz Çakır, kendine özgü üslubuyla Kur’an’a; Peygamber’e, tarihe, ilmî mirasa, geleneğe bakış açısını yorumluyor; mealci, tarihselci yaklaşımları tartışıyor. Kur’an okuma usulüne dair değerlendirmeler de yapan Çakır, beraberinde dinin kesintisiz sürekliliğine dikkat çekiyor.

Bahadır Kurbanoğlu, Allah’a kulluğumuzu muhakeme zorunluluğunu kaleme aldığı yazısında adaletli olma çabasının zımnen zaaf oluşturacağı varsayımının İslam'ın ontolojisi, epistemolojisi ve aksiyolojisine nasıl aykırı olduğunu gözler önüne seriyor.

Hamza Türkmen, Emin Ahsen Islahi’nin “Tedebbur’ul Kur’an” adlı eserinden hareketle Kur’an’da insicam meselesini etraflıca tahlil ediyor. Müsteşriklerin konuya dair yaklaşımlarını eleştiren Türkmen, Farahi ve Islahi’nin Kur’an’da nazm meselesini nasıl ele aldıklarını irdeliyor.

Fevzi Zülaloğlu, Kur’an’da hitap yöntemlerini kaleme aldığı yazısında ayetlerdeki örneklerden hareketle genel, olumlu ve olumsuz hitap türlerine örnekler sunuyor.

Oktay Altın, Yurtdışındaki Mısır Parlamentosu Başkanı Muhammed el-Fekî’nin yazdığı “Kara Kitap”ı temel alarak askerî darbeden bu yana Mısır’da yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal sorunlara dikkat çekiyor ve yaşanan insani hak ihlallerini gözler önüne seriyor.

Tamara Qiblawi ve Gül Tüysüz ortak imzalı tercüme yazıda Esed zindanında kalan ve çıktıktan sonra işkence seanslarını resimleyen ressam Najah el-Bukai’nin tüyler ürperten tanıklıklarına yer veriliyor.

Erkam Kuşçu, İslam felsefesi üzerine yazdığı yazısında ‘İslam felsefesi’ tanımıyla ilgili tartışmaları irdeliyor, Müslüman aklın konuya dair birikimine işaret ediyor.

Hakan Kılıç, medya ve siyaset ilişkisine dair yazısında medyanın iktidarla olan ilişkisinin “özgür, bağımsız ve tarafsızlığına” nasıl halel getirdiğini yorumluyor.

Adem Çelik, Muhsin Önal’ın “Yeni Dünyadan Eski Dünyaya” adlı kitabını kritik ettiği yazısında Amerikan misyonerliğinin Bursa’daki faaliyetlerine dikkat çekiyor.

Dergide Bünyamin Doğruer ve Osman Atavi Erdemir’in şiirlerine de yer veriliyor.

haksoz-330-331.jpg

HABERE YORUM KAT

4 Yorum