1. HABERLER

  2. HABER

  3. Davutoğlu Ekonomide Yapılacak Reformları Açıkladı
Davutoğlu Ekonomide Yapılacak Reformları Açıkladı

Davutoğlu Ekonomide Yapılacak Reformları Açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 25 alanda tarihi reform içeren 'Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı'nın ilk 9 maddesini açıkladı.

07 Kasım 2014 Cuma 05:25A+A-

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 25 alanda tarihi reform içeren 'Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı'nın ilk 9 maddesini açıkladı. 11 bakan eşliğinde programları duyuran Davutoğlu, 'Bunlar bir temenni değil. Hedef gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatmak' dedi. Almanya'yı örnek gösteren Davutoğlu, yeni programlarla birlikte 2018 yılı sonuna kadar GSYİH'in 1.3 trilyon dolara çıkarılması, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmeyi ve işsizliğin yüzde 7'ye düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Başbakan Davutoğlu, programda temel hedeflerin, verimliliği artırmak, sürekli kalkınmayı teminat altına almak ve hesap verilebilirliği güçlendirmek olduğunu belirtti. Davutoğlu, paketin temenni ve vaatlerden ibaret kalmayacağını söyleyerek, 'Her yeniliğin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bu sonuçlardan hareketle Türkiye'de çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın son aşaması küreselleşmeyle gelen bütün meydan okumalara cevap verecek güçte ekonomik yapıya kavuşacağız' diye konuştu.

Ekonomide yakalanması hedeflenen altın çağı 'Cumhuriyet tarihinin en önemli yapısal dönüşüm hamlelerinden birini başlatıyoruz' sözleriyle açıklayan Davutoğlu, şunları dedi: 'AK Parti dönemi, bu anlamda mübalağasız son 200 yıllık dönemde modernleşme tarihinin ve iktisat, ekonomik yapı anlamındaki reform çabalarının altın 12 yılı olarak değerlendirilecektir. Çünkü ekonomimiz yapısal anlamda ciddi bir reform sürecinden geçmiştir, dünya ekonomisine entegre olmuştur."

1- İthalata bağımlılık üretimle azalacak

Özel uygulama programında ithalata olan bağımlılığın azaltılması kapsamında üretimde dönüşümü yüksek katma değerli ürünler lehine sağlanacak ve yerli girdi üretimi ile kullanımı teşvik edilecek. Bu kapsamda başlıca şu adımlar hayata geçecek:

- Elektrikli araç için prototip batarya üretimini gerçekleştirilecek.

- Tohumculuk geliştirme ve üretim kapasitesi artırılacak.

- Yüksek teknolojili ürün yatırımları Türkiye'ye çekilecek.

2- Öncü teknolojilerde ticarileştirme atağı

Uluslararası rekabet güç kazanmak için geliştirilen bu programla teknolojik ürün ve markalar artırılacak, araştırma ve yenilik merkezleri güçlenecek, nitelikli eleman ve girişimci sayısı artırlacak. Bunun için ise öncelikle şu adımlar izlenecek:

- Araştırma merkezleri özel sektör kullanımına daha fazla açılacak.

- Yenilikçi girişimcilerin ticarileştirmelerine destek için kredi garanti mekanizması olacak. Fikri ve sınai haklar daha etkili korunacak.

3- Enerji verimliliğiyle bağımlılık bitiyor

Enerjiye bağımlılıktan hızla kurtulmak için enerji verimliliğinin geliştirilmesini hedefleyen hükümetin bu doğrultuda atacağı adımlardan birkaçı şöyle:

- Enerji verimliliğinde bilinçlendirme faaliyeti artırılacak.

- Enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için yeni modeller geliştirecek.

- Sanayide yüksek verimli elektrik motorları üretimi ve kullanımı desteklenecek.

4- Tarım sulamaları etkinleştirilecek

Su kaynaklarının etkin kullanımının sürdürülebilir gıda güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çekilirken, tarım sektöründe su israfı önlenecek. Bu bağlamda DSİ'nin sulama randımanını yüzde 50'ye çıkarılacak. Bunun için de şu yol izlenecek:

- Su tasarrufu sağlayan yağmur ve damla yöntemleri yaygınlaşacak.

- Arazi toplulaştırmaları artacak.

- Tarımsal destekler, havza özellikleri ve su kısıtına göre yapılacak.

5- Sağlık endüstrisinde yapısal dönüşüm

İlaç ve tıbbi cihaz alanında yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak % 60'ının yurtiçi üretimden sağlanması için yerli üretim desteklenecek. Bu kapsamda da;

- Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesi oluşturulacak.

- Yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek şekilde 'Türkiye Sağlık Enstitüleri' Başkanlığı' kurulacak.

- İlaç ve tıbbi cihazda yerli üretim özendirilip ve geliştirilecek.

- Sağlık alanında üretim yapacak KOBİ'ye finansal destek sağlanacak.

6- Turizmin yeni gücü sağlık hizmetleri

Özellikle medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanında hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda;

- Termal turizmde 100 bin yatak kapasitesiyle, 600 bini tedavi amaçlı, 1.5 milyon yabancı turiste hizmet hedefleniyor.

- Medikal turizmde, 750 bin yabancı hasta tedavi edilecek ve 5,6 milyar dolar gelir sağlanacak.

- Tıp eğitiminde yabancı öğrenci kontenjanı artırılacak.

7- Lojistik sektöründe hedef ilk 15'e girmek

Lojistiğin büyümedeki katkısını artırmak için Türkiye 'Lojistik Performans Endeksinde' ilk 15 ülke içine sokulacak. Bunun için de;

- Lojistikteki tüm kurumları kapsayan 'Lojistik Koordinasyon Kurulu' oluşacak.

- Üretim alanlarının, ticari çıkışları demiryoluyla güçlendirilecek.

- Kamu özel işbirliği modeliyle, gümrük kapıları artırılacak.

- Filyos, Çandarlı ve Mersin limanları tamamlanacak.

8- Yerli üretime kamu alımıyla destek

Kamu alımlarının kaldıraç gücü kullanılarak yıllık 100 milyar lirayı bulan alımlarda yerli teknoloji ve üretim gerçekleştirilecek. Bu amaçla da orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payı artırılacak. Bu amaçlara ulaşmak için de;

- Kamu kurum ve kuruluşlarında kapasiteler artırılacak.

- Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirilecek ve uygulanacak.

9- Enerji ithalatına öz kaynak formulü

2013'ed 56 milyar doları bulan enerji ithalatı ile cari açığın önemli bölümü enerji kaynaklı olduğu düşünüldüğü için enerjide yerli kaynakları en üst düzeyde harekete geçirerek dışa bağımlılık azalacak. Bu kapsamda;

- Birincil enerji üretiminde yerli payı 2018'de % 35'e çıkacak.

- Yerli kömürden elektrik 57 milyar kWh'a yükseltilecek.

- Hidroelektrikte 10 bin MW'lık ilave kapasite kurulacak.

- Linyit kaynakları akılcı şekilde ekonomiye kazandırılacak.

 

HABERE YORUM KAT