1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Ahad Haberin Bilgi Değeri Nedir?
Ahad Haberin Bilgi Değeri Nedir?

Ahad Haberin Bilgi Değeri Nedir?

​​​​​​​Haberi vahid bütün (meşhur, aziz ve garip) çeşitleri ile, subutu kat’i olmayan haberler sınıfına girmektedir. Dolayısıyla zanni bilgi ifade ederler ve akaidde delil teşkil etmezler.

14 Kasım 2018 Çarşamba 04:36A+A-

Abdulhakim Beyazyüz’ün yazısı:

Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun.

İfade ettiği bilgi değeri açısından hadislerin genelde mütevatir ve ahad olarak ikiye ayrılmakta olduğunu ifade etmiş ve geçen yazımızda mütevatir hadis üzerinde durmuştuk. Şimdi de ahad hadisin mahiyeti üzerinde durmaya çalışalım.

Ahad hadis nedir? 

Ahad, lügatte “bir” manasına gelen ve bir şeyin sayısına delalet eden ahad ya da vahid’ in çoğuludur. Istılahta ise tevatür derecesine ulaşmayan veya mütevatir olmayan hadisi ifade eder. Başka bir ifadeyle “ Her tabakadaki ravi sayısı itibariyle, mütevatir hadis özelliği taşımayan tüm rivayetlere ahad hadis denir.1

Mütevatir hadis konusunu işlerken, aslında tevatür seviyesine ulaşan bir hadis olmadığı, sonraki dönemlerde mütevatir denilen hadislerin, önceki dönemde yaşayan alimlerce meşhur hadisler diye isimlendirildiğini ve dolayısıyla mütevatir hadisin olmadığını ifade etmiştik.2 Bu nedenle bize gelen hadislerin tümünün ahad hadis olduğunu ifade edebiliriz.

Yazının Devamı >>>