1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. Zevahiri'nin Konuşmasının Tam Metni
Zevahiri'nin Konuşmasının Tam Metni

Zevahiri'nin Konuşmasının Tam Metni

Dr. Zevahiri'den Suriye'deki direnişçilere acil çağrı.

24 Ocak 2014 Cuma 11:47A+A-

El Kaide lideri Zevahiri, Suriye'de direniş grupları arasında yaşanan çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada hiç kimsenin kendini yönetici olarak tayin edemeyeceğini ve hiç bir grubun diğerlerini kafirlikle itham etmesini kabul etmeyeceğini söyledi. Yayınlanan ses kaydının tamamının tercümesi incanews.com tarafından yayınlandı. Zevahiri, açıklamasında IŞİD'i kastederek bir grubun diğerleri üzerinde tahakküm kurma çabasını da açıkça reddederek eleştirdi.

Eymen ez Zevahiri'nin açıklamasının tamamı:

Allah’ın adıyla başlar, O’na hamd ederim,

Salat ve selam Resulüne, a’line, ashabına ve onları veli edinenlerin üzerine olsun.

Çok değerli ve izzetli kardeşlerim!

Ey İslam’ın mücahitleri!

Ey Yiğit Cihat Erleri!

Şam’daki bütün cihat eden, nöbet tutan, fetihler yapan ve yakında Allah’ın izniyle zafer kazanacak bütün mücahit guruplar!

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi  hepinizin üzerine olsun.

Sevgili Kardeşlerim!

Sizler biliyorsunuz ki, ben ve el-Kaide cemaati, hepinize saygı ve sevgi  beslemektedir; değerinizi bilmektedir; kararlılığınızdan dolayı sizi övmektedir; cihat ve ribat toprakları olan Şam’da İslamî devletin kurulması hususunda, size ümmetin  emeli olarak bakmaktadır; sizi Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün müjdecisi olarak görmektedir; sizin mübarek cihadınızı, nübüvvet menheci üzerine olan raşit hilafeti geri döndürmenin ilk adımı olarak kabul etmektedir –Allah’ın izniyle-.

Ey Kıymetli Kardeşlerim!

Biliniz ki; gerek benden sadır olan, gerekse de yaşayan veya şehit olmuş –Allah kabul etsin- diğer değerli kardeşlerimden sadır olan birçok beyanatlarda, bizler hiçbir Müslümanı veya mücahidi ayırt etmeden bir kardeş gibi bütün herkese hitap ediyorduk. Bilakis hepinizi, İslam’da, cihatta, hicrette ve ribatta bir kardeş olarak kabul ediyorduk. el-Kaide’nin medya organından bir çok kereler tekrarlandığı gibi, aramızdaki İslam kardeşliği, yok olacak ve değişken her türlü örgütsel bağdan çok daha kuvvetlidir. Birleşmeniz ve birbirinize yakın olmanız, bizim yanımızda bütün örgütsel bağlardan daha önemli, daha kuvvetli ve daha üstündür. Birlik olmanız ve saflarınızın birleşmesi, örgütsel bağların ve grup taassupçuluğunun üstündedir. Bilakis, laik, hizipçi, Safevî Şiî İran’ın, Rusya’nın ve Çin'in desteklediği, çağımız haçlı seferlerinin anlaştığı düşmanlarınıza karşı savaşınızda bir bina gibi tek saf olmanıza ve birlikteliğinize engel oluyorsa, tereddütsüz bir şekilde  bu örgütsel bağlardan vazgeçilir.

Sizler çok iyi biliyorsunuz ki, bizler ne bir Müslüman’ın ne de bir mücahidin saygınlığına dokunulmasını, malı, canı, ırzı ve değeri hususunda taşkınlık yapılmasını, onlara küfür ve riddet ithamlarının yöneltilmesini kesinlikle kabul etmeyiz. Cihat ve ribat toprakları Şam’da,  canlarını ve mallarını Allah yolunda cihat etmek, Allah’ın dinini yüceltmek, Allah’ın şeriatıyla hükmetmek için feda eden bütün cihadî gruplara, hiçbir şekilde riddetle küfürle ve dinden çıkmakla vasıflanamayacak kardeşlerimiz olarak bakmaktayız.

Cihat ve ribat toprakları Şam’daki İslam mücahitlerine Rasulullah (sav)’in şu sözünü hatırlatmak isterim: “Her kim kardeşine “Ey Kafir!” diye hitap ederse, bu ikisinden birisine döner.” 

Değerli Kardeşlerimiz!

Sizler biliyorsunuz ki, bizler, bugüne kadar cihat ve ribat toprakları Şam’da İslam devletinin kurulması için çaba sarf etmeye bütün herkesi çağırdık, çağırıyoruz ve çağırmaya da Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Yine bizler, şer'î şartların kendisinde tamamladığı ve razı olunan bir kimsenin yönetici olarak seçilmesini, onların seçimlerinin bizim seçimimiz olduğunu bildirdik. Aynı şekilde, onların -Şam ehlinin- üzerine, kendini yönetici kılan hiçbir kimseden de razı olmayacağımızı söyledik.  Çünkü bizler, şeraitle yöneten, şurayı genişleten, adaleti yayan, hakları koruyan, düşmanlığı reddeden nübüvvet menheci üzerine olan raşit hilafeti döndürmek için çalışıyoruz.

Ey cihat ve ribat toprakları Şam’daki bütün cihadî grupların değerli İslam mücahitleri!

Ümmetin size bağlı olan kalplerini ve bizim kalplerimizi, İslam mücahitlerinin safları arasında yayılan savaş fitnesi yaraladı. Bundan dolayı, cihadî gruplardaki bütün kardeşlerimizi, Şam ehlinin değerli alimlerini, davetçilerini, kabile şeyhlerini, eşrafını, tacirlerini, katiplerini, gazetecilerini, medyacılarını, düşünürlerini ve bütün şerefli hür kimseleri, mücrim, zalim, hizipçi, laik Esed yönetimini düşürmek ve adil bir İslamî yönetim ikame etmek için çalışmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda nerelere kadar ulaşacağını Allah’tan başka kimsenin bilmediği bu fitneyi durdurmak için çalışmaya çağırıyoruz. Bütün herkesi, acilen İslam ve cihat kardeşlerinin arasındaki bu savaşı durdurmak için çalışmaya, mücahit grupların birbirleri hakkında iddia ettikleri mağduriyetler hususunda, birbiri ile ihtilaf etmiş grupların problemlerini çözecek şer'î bir heyeti tesis etmeye, hükmü ile herkesi bağlayacak bir mekanizma oluşturmaya çağırıyoruz.

Halim ve yüce Allah’tan bütün güzel isimleri ve yüce sıfatları ile, mücahitlerin kalplerini ve saflarını birleştirmesini, güçlerini toplamasını, gizli ve açık bütün fitneleri bizlerden, onlardan ve Müslümanlardan uzaklaştırmasını diliyorum.

Sözlerimizin sonu alemlerin rabbi olan Allah’a hamd etmektir. Efendimiz Muhammed’e, a’line ve ashabına salat ve selam olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.

14 Rebiulevvel 1435

15 Ocak 2014

Şeyh Eymen ez-Zevahiri

İncanews

İlgili haberimiz için tıklayınız

 

HABERE YORUM KAT

2 Yorum