1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Riyâzü’s-Sâlihîn’den oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar
Riyâzü’s-Sâlihîn’den oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar

Riyâzü’s-Sâlihîn’den oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar

Üsve-i Hasene olan Allah Resulü (s)’nün oruç ve oruçlu hakkındaki hadislerinden bazıları…

16 Nisan 2021 Cuma 16:12A+A-

HAKSÖZ HABER

Allah Resulü (s)’nün örnekliğini anlamak açısından hadis külliyatımız en önemli kaynak olma özelliğine sahip. Dünya ilim tarihinde biricik bir konuma sahip olan hadis ilminin başka hiçbir düşünce geleneğinde benzeri bulunmuyor. Hadislere dönük hassasiyet aynı zamanda ilim geleneğimizle kurduğumuz ilişki açısından da oldukça önemli şüphesiz.

Haksöz Haber’de, İmam Nevevi’nin (Allah ona rahmet etsin) bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN’den belirli veya irtibatlı konular ile alakalı hadisleri okuyucularımıza aktarmaya devam ediyoruz.


10411-634-016.jpg

Oruç ve oruçlunun dikkat etmesi gerekenler

Oruç kulluğun en halis göstergelerinden birisidir. İnsanın insana karşı olan muhabbetini artıran ibadetlerin başında gelen oruç, tezkiye ayı Ramazan’ın nişanesidir. Tarih boyunca Müslüman geleneğin en önemli sac ayaklarından birisi olan Ramazan insanlığın kurtuluş reçetesi olan son vahyin de inzal olmaya başladığı zaman dilimidir.

Allah Resulü (s.a.v) orucun önemine dikkat çekerken yardımlaşmanın, birlik ruhunun inşa edeceği değerleri sıralamaktadır. Ramazan orucu bu vesileyle ümmet olma şuuruna varmak için çok büyük bir imkândır. Bu mübarek ayı başta ailece olmak üzere birlikte okumalar yaparak bereketlendirebiliriz. Ramazan’ın gelişi hepimize mübarek olsun! Allah kalplerimizi yumuşatıp, kardeşliğimizi daim kılsın inşallah…

 

Ayetler:

1-Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı günler,) insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun... (Bakara, 2/183-185)

 

Hadisler:

1-Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v):

“Sizden biri, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.”

Buhari, Müslim

 

2-Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle demiştir:

“Allah’ın, yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.”

Buhari

 

3- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle demiştir:

 “Sizden biri, oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse, (yine de) orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.”

Buhari, Müslim

 

4- Lakît b. Sabira’dan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Bir gün; –Yâ Resûlallah, bana abdesti tarif eder misiniz, dedim.

–“Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek, buyurdu.

Ebu Davud, Tirmizi

 

5- "Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.” 

Müslim, Buhari

 

6- Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.”

 

İbn Mace

 

7- “Mü’min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur.”

Heysemi

 

8- “Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!”

Heysemi

 

9- Resulullah (s.a.v): “Ramazan ayı bütün ayların, Kadir gecesi ise bütün gecelerin efendisidir.”

Heysemi

 

10- Amr b. Âs’tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v):

“Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitab’ın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir,” demiştir.

Müslim

صدق رسول الله فيما قالوأو كما قال


Bu hafta başka kaynaklardan da istifade ettik.

 

HABERE YORUM KAT

4 Yorum