1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Riyâzü’s-Sâlihîn’den Ramazan orucunun farziyeti ve fazileti bahsi
Riyâzü’s-Sâlihîn’den Ramazan orucunun farziyeti ve fazileti bahsi

Riyâzü’s-Sâlihîn’den Ramazan orucunun farziyeti ve fazileti bahsi

Üsve-i Hasene olan Allah Resulü (s)’nün Ramazan ve oruç hakkındaki hadislerinden bazıları…

09 Nisan 2021 Cuma 10:30A+A-

HAKSÖZ HABER

Allah Resulü (s)’nün örnekliğini anlamak açısından hadis külliyatımız en önemli kaynak olma özelliğine sahip. Dünya ilim tarihinde biricik bir konuma sahip olan hadis ilminin başka hiçbir düşünce geleneğinde benzeri bulunmuyor. Hadislere dönük hassasiyet aynı zamanda ilim geleneğimizle kurduğumuz ilişki açısından da oldukça önemli şüphesiz.

Haksöz Haber’de, İmam Nevevi’nin (Allah ona rahmet etsin) bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN’den belirli veya irtibatlı konular ile alakalı hadisleri okuyucularımıza aktarmaya devam ediyoruz.


10411-634-015.jpg

Ramazan orucunun farz kılınması ve fazileti

Oruç kulluğun en halis göstergelerinden birisidir. İnsanın insana karşı olan muhabbetini artıran ibadetlerin başında gelen oruç, tezkiye ayı Ramazan’ın nişanesidir. Tarih boyunca Müslüman geleneğin en önemli sac ayaklarından birisi olan Ramazan insanlığın kurtuluş reçetesi olan son vahyin de inzal olmaya başladığı zaman dilimidir.

Allah Resulü (s.a.v) orucun önemine dikkat çekerken yardımlaşmanın, birlik ruhunun inşa edeceği değerleri sıralamaktadır. Ramazan orucu bu vesileyle ümmet olma şuuruna varmak için çok büyük bir imkândır. Bu mübarek ayı başta ailece olmak üzere birlikte okumalar yaparak bereketlendirebiliriz. Ramazan’ın gelişi hepimize mübarek olsun! Allah kalplerimizi yumuşatıp, kardeşliğimizi daim kılsın inşallah…

 

Ayetler:

1-Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı günler,) insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun... (Bakara, 2/183-185)

 

Hadisler:

1-Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v):

“Ramazan hilâlini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar (bayram) edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilâl görünmezse Şaban ayının sayısını otuza tamamlayın.”

Bu metin Buhârî’nindir. Müslim’in rivayeti ise: “Eğer şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa otuz gün oruç tutun.” şeklindedir.

Buhari, Müslim

 

2-Sehl b. Sa’d’dan (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle demiştir:

“Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet gününde oradan ancak (dünyadayken) oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. ‘Oruçlular nerede?’ diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.”

Müslim, Buhari

 

3- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v):

“Ramazanın faziletine inanarak ve mükâfatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır,” buyurmuştur.

Buhari, Müslim

 

4- Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle demiştir:

“Allah, kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü, bu oruç sayesinde cehennem ateşinden yetmiş senelik bir mesafeye uzaklaştırır.”1

Ebu Davud

 

5- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v):

“Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da bağlanır,”2 demiştir.

Müslim, Buhari

 

6- Hz. Âişe’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (s.a.v) , Ramazan’ın son on günü girdiğinde gecelerini (ibadet ve zikirle) ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

Buhari, Müslim

 

7- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v):

“Sizden biri Ramazan’dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmişse (ve Ramazan’dan bir iki gün evveline rastlamışsa) o kimse o gün orucunu tutsun,” buyurdu.

Buhari, Müslim

 

8- Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v):

“Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır,” buyurmuştur.

Buhari, Müslim

 

9- Zeyd b. Sâbit’ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Biz Resûlullah ile sahur yemeği yedik, sonra sabah namazını kıldık.

–Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti, diye sordular.

Elli âyet okuyacak kadar, cevabını verdi.

Buhari, Müslim

 

10- Amr b. Âs’tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v):

“Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitab’ın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir,” demiştir.

Müslim

 

11- Sehl b. Sa’d’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v):

“İnsanlar, iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır,” buyurdu.

 Buhari, Müslim

 

12-Ebû Atıyye (ra) anlatıyor: Bir gün Mesrûk ile birlikte Âişe’nin (ra) yanına geldik. Mesrûk Âişe’ye (ra) şöyle dedi:

–Muhammed’in ashâbından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Âişe (ra):

–Akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir, diye sordu. Mesrûk:

–Abdullah (b. Mes’ûd), cevabını verdi. Âişe (ra):

–Resûlullah da böyle yapardı, dedi.

Müslim

 

13-Sahâbî Selmân b. Âmir ed-Dabbî’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Sizden biri hurma ile, onu bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir.”

Tirmizi, Ebu Davud

 

14-Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (s.a.v) akşam namazından evvel birkaç taze hurma ile iftar ederdi. Eğer taze hurma bulamazsa, birkaç kuru hurmayla iftar eder, onu da bulamazsa, birkaç yudum su içerdi.

Tirmizi, Ebu Davud

صدق رسول الله فيما قالوأو كما قال


1- Burada temsili bir anlatımla o kimsenin cehennem ateşi görmeyeceği ifade edilmektedir.

2-Burada temsili bir dille, oruç tutan Müslümanların kendilerini daha kolay kontrol ettikleri, dolayısıyla şeytanların oruçluları fazla günaha sokamadıkları, böylece şeytanların elleri-kolları bağlı kaldıkları anlatılmaktadır. Günümüzde Ramazan ayında suç oranlarının ciddi bir şekilde azaldığı belirtilmektedir

HABERE YORUM KAT

5 Yorum