1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. Okuyucularımıza Çağrı

Okuyucularımıza Çağrı

Mayıs 2009A+A-

19 yaşına ulaşan bir dergi Haksöz. Bir yayın organı açısından uzunca sayılabilecek bu süreçte gerek yazı kadrosu, gerekse de okuyucular açısından doğal olarak değişiklikler yaşandı, katılanlar yanında ayrılanlar, uzaklaşanlar da oldu. Ama Haksöz’ün yayınını gerekli kılan, vücut bulmasına kaynaklık eden ilkeler noktasında Allah’a hamd olsun ki herhangi bir sapma, farklılaşma söz konusu olmadı. Temel kaynağımızın Kur’an olduğu, dinimizi geleneksel ya da modern hurafelerden, esinlenmelerden, dayatmalardan değil, vahyi sabitelerden ve resullerin güzel örnekliklerinden öğrenme ve öğrendiklerimizi de mutlaka hayata aktarma bilinci dün olduğu gibi bugün de Haksöz’ün temel perspektifini teşkil etmekte. Dün siyasal duruşumuzu şekillendiren emperyalizme ve siyonizme karşı muhalefetimiz, yaşadığımız ülkeye egemen cahili kuşatmaya karşı mücadelemiz bugün de bakışımızı, tavrımızı, birlikteliğimizi yönlendirmekte.

Sesimizin gür, mesajımızın etkili olması için, umudumuzu diri tutmak için çabalıyoruz. Ve bu çabalarımızın ancak birliktelik zeminimizi yaygınlaştırmakla, güçlendirmekle, geliştirmekle mümkün olabileceğini biliyoruz. İşte tam bu noktada okuyucularımızla irtibatımız, iletişimimiz, diyalogumuz önem arz etmekte. Sesimizin boşlukta yankılanan seslerden bir ses olmayıp, bilakis daha çok insana, daha çok çevreye ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için okuyucularımızın da Haksöz’ü daha fazla sahiplenmesi, dergide yayınlanan yazılar ve verilen mesajlarla ilgili olarak daha aktif bir tutum sergilemesinin önemini hatırlatıyoruz.

Özellikle yayın faaliyetinde artan yoğunluk, çeşitlenen televizyon kanalları ve yaygınlaşan internet imkanlarının da etkisiyle ideolojik-siyasi basın yayın organlarının alanının giderek daraldığı bir gerçek. Daha rahat ulaşılabilen, üstelik de malî külfet getirmeyen bir iletişim aracı olarak internetin yaygınlaşmasının etkilerini somut olarak gözlemlemek zor değil. Ve bu sürecin daha da belirginlik kazanarak devam edeceği rahatlıkla söylenebilir.

Bu noktada söz konusu durumdan Haksöz’ün olumsuz manada etkilenmemesi için okuyucularımızın dergiyle irtibatlarını artırmaları önem kazanmakta. Okuma, tartışma, eleştirme, öneri getirme bağlamında Haksöz okuyucularının dergi ile daha sıkı bir irtibat içinde olmalarının gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Şüphesiz gündemi daha iyi yakalayabilen, daha derinlikli tahliller ve araştırmalar içeren, canlı ve dinamik bir dergi ancak okuyucularının çok yönlü katkılarıyla mümkün olabilir.

Öte yandan dergimizin düzenli biçimde yayınlanabilmesi için abone sayısının belirleyici bir önemi olduğu da açıktır. Bu yüzden okuyucularımızı Haksöz’e abone olmaya; zaten dergi abonesi olan kardeşlerimizi ise yeni yayın döneminde aboneliklerini yenilemeye davet ediyoruz. Ayrıca aboneliği devam etmekte olan tüm okuyucularımızdan da kendi abonelikleri ile yetinmeyip, Haksöz’ü yeni okuyucularla tanıştırmak için gayret sarfetmelerini rica ediyoruz. Bu meyanda atılabilecek adımlar vardır. Örneğin çevremizdeki insanlara, tanıdıklarımıza, dostlarımıza yönelik olarak her birimiz küçük çaplı bir abone kampanyası başlatabiliriz. Aynı şekilde örneğin çeşitli vesilelerle ziyaret ettiğimiz tanıdıklarımıza Haksöz aboneliği hediye edebiliriz. Bu yeni yayın döneminde imkanı olan tüm kardeşlerimizden en az bir tanıdığını, dostunu Haksöz’e abone yapmasını bekliyoruz.

Haksöz’ün sesinin daha gür çıkmasının; daha fazla sayıda insana ulaşabilmesinin siz değerli kardeşlerimizin çabalarıyla mümkün olabileceğinin altını çiziyor, katkılarınızı bekliyoruz!

Tam 18 yıldır kesintisiz devam eden yolculuğumuzun 19. yılda da sahih bir içerikle sürmesini diliyor; hakka şahitlik görevimizi layıkıyla yapabilmek için Rabbimizin yardımını talep ediyoruz.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR