1. HABERLER

  2. HABER

  3. HUKUK

  4. Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın Tahliye Taleplerine Ret
Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın Tahliye Taleplerine Ret

Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın Tahliye Taleplerine Ret

Anayasa Mahkemesi’nin hakkında hak ihlali kararı verdiği tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazlar reddedildi.

16 Ocak 2018 Salı 12:33A+A-

Tutuklu akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan’ın avukatlarının, müvekkillerinin tahliyesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz, mahkeme tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında geçen hafta hak ihlali kararı vermişti. Karar üzerine Altan’ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini talep etmiş, mahkeme talebi reddederek Altan’ın tutukluluk halinin devamı yönünde karar vermişti. Avukatlar karar üzerine bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yaptı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi avukatların talebini oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme, “dosya kapsamına göre sanık Mehmet Altan’ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösterir mevcut delil durumu, delillerin toplanmamış olması sebebiyle verilen tutukluluğun devamına ilişkin ara kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla sanık Mehmet Altan müdafilerinin itirazının reddine, sanık Mehmet Altan’ın tutukluluk halinin devamına” karar verdi.

Muhalefet Şerhi

Üye hâkim Halit İçdemir, çoğunluk kararına muhalefet şerhi koydu. Hâkim İçdemir, muhalefet şerhinde “Anayasa Mahkemesi’nin hatalı uygulamalarının eleştirilebilir nitelikte olsa da bu durum Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığına engel teşkil etmez. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının beklenmesinde hukuki yarar yoktur. Anayasa Mahkemesi iradesini kısa kararında ortaya koymuştur. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcıdır, kararları kesindir. Kararlarına karşı başvuru mercii yoktur. Tutuklama kararına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi’nin göreviyle bağlantılıdır. Birtakım hatalı uygulamaları görev ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenle kesin ve bağlayıcı nitelik arz eden Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanık Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum.” dedi.

Şahin Alpay ile İlgili İtiraz da Reddedildi

Öte yandan, tahliye talebi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen Şahin Alpay’ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi. İtirazın reddedilmesi ise şu gerekçelerle açıklandı:

“Anayasa Mahkemesi’nin somut olayda otomatik olarak sanığın tahliyesi sonucunu doğuracağını kabul etmek hukukun genel ilkelerine, Anayasa’daki mahkemelerin bağımsızlığı, mahkemelere emir ve talimat verilemeyeceği ve telkinde bulunulamayacağı yönündeki düzenlemelere, doğal hakim güvencesi başta olmak üzere birçok yargılamaya dair ilkelerin ihlali sonucunu doğuracaktır. Zira mahkemenin esastan inceleme yapan temyiz mercii kararına dahi direnme hakkı vardır. Kanun yolu incelemesi sonucunda mercii, sanığın tahliyesi kararına varırsa yargılamayı yapan mahkemeye bu yönde bir talimat verememekte, kendisi tahliye işlemini gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde itiraz üzerine mahkememizce olası bir itirazın kabulü durumunda tahliye işlemi mahkememiz tarafından yapılabilecek olup tahliyeye yönelik İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir talimat verme yetkimiz bulunmamaktadır. Tüm bu değerlendirmeler Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru sonucunda hak ihlaline karar vermesinin otomatik olarak tahliye sonucunu doğurmadığını göstermektedir.”

Üst mahkeme, “sanığın kaçma şüphesinin bulunduğunu” savunarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutukluluğun devamına yönelik kararın “usul ve yasaya uygun olduğunu” belirterek itirazın reddine karar verdiğini dile getirdi.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

HABERE YORUM KAT