1. HABERLER

  2. ETKİNLİK-EYLEM

  3. TATVAN’da Siyer Bilgisi Yarışması Yapıldı
TATVAN’da Siyer Bilgisi Yarışması Yapıldı

TATVAN’da Siyer Bilgisi Yarışması Yapıldı

Özgür-Der Tatvan Şubesi'nin bugün Tatvan'da düzenlediği siyer bilgisi yarışmasına yüzlerce kişi katıldı. İşte yarışmanın soruları, cevap anahtarı ve DERECEYE GİRENLERİN LİSTESİ...

08 Aralık 2010 Çarşamba 08:37A+A-

Tatvan'da Özgür-Der Tatvan Şubesi'nin düzenlediği ödüllü siyer bilgisi yarışmasına 16-24 yaş arası 500 aday katıldı. Adaylar önceden kendilerine hediye olarak verilen Martin Lings'in "Hz. Muhammed (s)'in Hayatı" adlı kitabından sınava tabi tutuldular. Gerek başvuru esnasında, gerekse sınavdan sonra büyük bir ilgi ve heyecanın olduğu görüldü. Tatvan Uğur Dershanesi ve Tatvan Birey Dershanesine ait otuz ayrı salonda yapılan ve kırk kişinin görev aldığı sınav sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Sınava daha çok bayan adayların katılımı dikkat çekti.

Özgür-Der Tatvan Şubesi, sınav sonuçlarının, bir gün sonra, 7 Aralık 2010 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Dereceye girenlerin ödülleri 8 Aralık 2010 tarihinde, saat 17.30'da Tatvan İnsan-Der'in düzenleyeceği ve Ramazan Kayan'ın katılacağı "İnsan ve İslam" konulu programda verilecek.

SORULAR-CEVAPLAR ve DERECEYE GİRENLERİN LİSTESİ AŞAĞIDADIR...

</:O:P>

</:::O:P>

</::O:P>

</:::O:P>

Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

 

SORULAR

 

1. Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı nedir?

a) Kâbe

b) Yesrib

c) Kuba

d) Medine

e) Ranuna

 

2. Müslümanların ilk kıblesi neresidir?

a) Mescid-i Haram

b) Ravza-i Mutahhara

c)  Mescid-i Nebi

d)  Mescid-i Takva

e)  Mescid-i Aksa

 

3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine'den Mekke'ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer neresidir?

a) Kuba

b)  Ukaz

c)  Taif

d) Ebva

e) Hudeybiye

 

4. Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail'ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Zemzem

b)   Sa'y

c)  Arafat

d)  Müzdelife

e)   Tavaf 

 

5. Kur'an'ın ilk ayetleri …………  Mağarasında ………… tarihinde  ………… yoluyla …………  aracılığıyla indirilmiştir.

Yukarıdaki boşlukların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Sevr – 610 – rüya – Cebrail

b)    Hira – 610 – rüya – Cebrail

c)    Sevr – 620  - vahiy – Cebrail

d)    Hira – 610 – vahiy – Cebrail

e)    Hira – 620 – vahiy – Cebrail

 

6. Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla kimi görevlendirmiştir?

a)   Hz. İbni Ümmü Mektum

b)    Hz. Zeyd Bin Harise

c)     Hz. Ömer

d)      Hz. Ali

e)      Hz. Ebubekir

 

7. İslam öncesi dönemde Mekke'nin yöneticiliği görevini üstlenmiş olmalarına rağmen, her türlü adaletsizliği uygulamaları yüzünden Mekke'den kovulan bu kabile, ayrılmadan önce intikam amacıyla Zemzem kuyusunu doldurup üstünü örttüler, bu zalim kabile aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cumah

b)Kureyş

c)Cürhümi

d) Huzaa

e)  Hevazin

 

8. Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abdu-Menaf

b)  Haşim

c) Abdullah

d)   Şeybe

e)    Kusay

 

9. Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hz. Ebubekir

b)  Hz. Talha

c)   Hz. Cafer  

d)   Hz. Erkam

e)     Hz. Osman

 

10. Medine 'de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed'in (s.a.v.)  peygamberliğini kabul etmemelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a)  Allah'ın, Yahudi olan bir peygamber göndereceğine inanmaları

b)  Kendilerini Araplardan daha bilgili görmeleri

c)   Putperestleri Müslümanlara tercih etmeleri

d)  Kendilerinin seçilmiş bir topluluk olduklarına inanmaları

e)   Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğine ait bilgilere sahip olmamaları

 

11. Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı nedir?

a)  Abduddar

b)   Vahab

c)  Şeybe

d)   Vehb

e)  Mürre

 

12. Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini kaç defa yapmıştır?

a)  8

b)   3

c)   5

d)   1

e)    7

 

13. Hicretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)  Peygamberimizin (s.a.v.) yanında Hz. Ebubekir vardı

b)  Hicret, 610 yılında gerçekleşti

c)  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken Sevr mağarasında saklandı

d) İlk Cuma namazı Hicretten sonra kılındı

e) İlk mescid, Hicret sırasında Kuba'da yapıldı.

 

14. Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına verilen isim nedir?

a)  Fetret savaşları

b)  Buas savaşları

c)   Ficar savaşları

d)   Yüzyıl savaşları

e)   Haram savaşları

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, birinci Akabe biatinde alınan kararlardan biri değildir?

a)  Allah'a eş ve ortak koşmamak

b)   Hırsızlık yapmamak

c)   Çocukları öldürmemek

d)    Kimseye iftira etmemek

e)   Müşriklere karşı savaşmak

 

16. Hz. Zeyneb'in kocasına 'Neden İslama girip bu malları kendine almıyorsun? Bunlar putperestlerin mallarıdır' denmesi üzerine, Hz. Zeyneb'in kocası şu cevabı verir. 'Bana duyulan güveni sarsarak İslama girmem kötü bir başlangıç olur' diyen ve emanet malları Mekke ye götürüp sahiplerine veren, daha sonra Medine'ye dönüp biat ederek Müslüman olan, Peygamber Efendimizin hangi damadıdır?

a) Hz. Ebu'l- As

b) Hz. Ali

c) Hz. Amr bin As

d) Hz. Zübeyr

e)  Hz. Osman

 

17. Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Beni Kaynuka

b)  Beni Nadir

c)   Beni Esed

d)   Beni Kureyza

e)   Beni İsrail

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

a) On yıl boyunca savaşılmayacak, insanlar güvenlikte olacak

b)  Velisinin izni olmadan Kureyş'ten gelen kişileri, Hz. Muhammed (s.a.v.) geri gönderecek

c)   Hz. Muhammed (s.a.v.)'le birlikte olanlardan biri Kureyş'e sığınırsa geri gönderilmeyecek

d)   Müslümanlar, Mekke 'ye her türlü silahlarıyla beraber girebilecekler

e)  Bu yıl Müslümanlar Mekke'ye giremeyecek, fakat gelecek yıl girebilecekler

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?

a)  Abdu Menaf

b)  Haşim

c)   Kusay

d)   Abdulmuttalib

e)  Zuhre

 

20. Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe kimdir?

a)  Bilal-i Habeşi

b)  Abdullah Bin Mes'ud

c)  Zeyd Bin Harise

d)  Abdullah bin Zeyd

e)   Usame Bin Zeyd

 

21. Hudeybiye antlaşmasından sonra Peygamber (s.a.v.): 'Bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli olan bir sure nazil oldu' dediği sure aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fatiha

b)    Yasin

c)   Bakara

d)   Fetih

e)    Mülk

 

22.

I- Bedir Savaşı

II- Mute Savaşı

III- Kuba Mescidinin Yapımı

IV- Birinci Akabe Biati

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıraladığımızda, doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1-11-111-1V

b)  1V-111-1-11

c)   11-111-1-1V

d)   1V-111-11-1

e)   111-1V-1-11

 

23. İslam öncesi dönemde bir araya gelen erdemli insanlar, zulme uğrayanların yanında, zalimlerin karşısında, haksızlıklarla mücadele etmek amacıyla oluşturdukları dernek ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.): 'Ben bir evde öyle bir anlaşmaya dahil oldum ki, Onu en güzel kızıl develerle dahi değişmem. İslam çağında dahi böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden kabul ederim.' Dediği anlaşma ve bu anlaşmanın yapıldığı evin sahibi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

a) Darul – Erkam         =        Erkam Bin Erkam

b) Hılfü'l – Fudul        =        Abullah Bin Cud'an

c) Muallaka-i-seb'a     =        Ömer Bin Hattab

d) Dar'un Nedve         =        Ebu Talib

e) Hılfü'l Fudul           =        Abdullah Bin Cübeyr

 

24. Hendek savaşında müşrik ordusunun başkomutanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halid Bin Velid

b) Saffan

c) İkrime

d) Ebu Leheb

e) Ebu Sufyan

 

25. Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur'an öğretmeni kimdir?

a)    Hz. Ali

b)    Hz. Cafer

c)    Hz. Mus'ab Bin Umeyr

d)    Hz.Ammar Bin Yasir

e)   Hz. Osman

 

26. Kurumuş bir kemiği alıp Peygambere (s.a.v.)  'Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun?' diyerek kemiği elleri arasında ezip tozlarını Peygamberin (s.a.v) yüzüne doğru savuran kafire, Peygamberimiz (s.a.v.) ' Evet iddia ediyorum ki; Allah Onu diriltecek ve seni de şu andaki halinle diriltecek daha sonra seni cehenneme atacak.' Der. Bunun üzerine şu ayet iner. 'Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi; Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki: Onları ilk defa yaratıp, inşa eden diriltecek, o her yaratmayı bilir.'(Yasin-78-79)

Paragrafta bahsedilen ve yukarıdaki ayetin kendisi hakkında indiği müşrik aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Ebu Leheb

b)  Übeyy

c)   Ebu Cehil

d) Ebu Sufyan

e)  Velid

 

27. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice'nin çocuklarından biri değildir?

a) Kasım

b)  İbrahim

c)  Ümmü Gülsüm

d) Rukiyye

e)  Zeyneb

 

28. İslamiyet'ten önce Arap yarımadasında, putperestler dışında Hz. İbrahim'in dinine inanan insanlar vardı.

Allah'ın Birliği (Tevhid) inancına sahip, bu kişilere ne ad verilirdi?

a) Haşimiler

b) İsmaililer

c)  Hanifler

d)   Hanefiler

e)   Kureyşiler

 

29. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesine ne ad verilir?

a) Ehl-i Kıble

b) Ehl-i Sünnet

c) Ehl-i Kitap

d)  Ehl-i Beyt

e) Ehl-i İbrahim

 

30. Yahudi olan Ka'b Bin Eşref'in Müslümanlar tarafından öldürülmesinin asıl sebebi nedir?

a)  Mekke müşriklerine casusluk yapması

b)   Yahudilerin Müslüman olmasına engel olması

c)  Müslümanlara karşı gizli ordu oluşturması

d)  Mekkeli müşrikleri cesaretlendirici şiirler yazması

e)   Şiirleri ile Müslümanlara hakaret etmesi

 

31. Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı nedir?

a)  Hacerü'l - Esved

b)   Sabır Taşı

c)   Cemerat

d)   Baki taşı

e)   Musalla taşı

 

32- Aşağıdakilerden hangisi, Hicret olayının sonuçlarından değildir?

a) Müslümanlar müşriklerin zulmünden kurtuldular

b)  İslam'ın yayılması hızlandı

c)   Müşriklerin bir kısmı Müslüman oldu

d)   Hicret; Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı oldu.

e)    Müşrikler saldırılarını durdurdular.

 

33.

I- Tebük Savaşı

II- Hz. Muhammed'in (sav) Medine 'ye Hicreti

III- Hz. Muhammed' e (sav) ilk vahyin gelmesi

IV- Hz. Muhammed'in (sav) Veda Hutbesini okuması

V- Hendek Savaşı

Yukarıdaki olayların oluş sırası (kronoloji) hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)   II-I-IV-V-III

b)   III-II-V-I-IV

c)    III-V-II-I-IV

d)    III-I-V-II-IV

e)   IV-II-I-V-III

 

34. Aşağıdakilerden hangisi, Hicretten önce meydana gelmiştir?

a)   Komşu devlet adamlarının İslama davet edilmesi

b)    Mescid-i Nebi'nin inşası

c)  Hz. Hamza'nın şehid edilmesi

d)   Miraç olayı

e)   İlk mescidin yapılması

 

35. Uhud savaşında Peygamberimizin (s.a.v) kılıcını başarıyla kullanan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Hz. Ebu Zer

b)   Hz. Hamza

c)     Hz. Musab Bin Umeyr

d)   Hz. Ebu Dücane

e)    Hz. Ali

 

36. Kâbe'nin önünde tüm zorluklara rağmen ilk defa sesli olarak Kur'an okuyan, ayrıca bedir savaşında islamın en azılı düşmanı Ebu Cehili öldüren sahabe kimdir?

a) Hz. Abdullah Bin Mesu'ud

b)   Hz. Abdurrahman Bin Avf

c)   Hz. Ömer Bin Hattab

d)   Hz. Zubeyr Bin Avvam

e)    Hz. Talha Bin Ubeydullah

 

37. Mescid-i Nebi'nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere ne ad verilirdi?

a)   Ashab-ı Bedir

b)   Ashab-ı Rıdvan

c) Ashab-ı Kehf

d) Ashab-ı Suffe

e) Ashab-ı Güzin

 

38. Müşrikler Müslümanları Medine'ye hicret ettikten hemen sonra yok etmek istediler ve bu düşüncelerini çevreye yaymaya başladılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu duruma karşı nasıl bir tedbir almıştır?

a) Mekke'ye savaş ilan etti.

b)   Çevreye küçük askeri birlikler gönderdi

c)   Necaşi'den yardım istedi

d)   Bizans İmparatorundan yardım istedi

e)   Medine'nin etrafına hendek kazdırdı

 

39. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Medine'ye hicretinden sonra, Medineli Yahudiler ile yaptığı anlaşmanın sebeplerinden biri olamaz?

a) Medine'de barış ortamı oluşturmak

b)   İslamın yayılışı için zemin hazırlamak

c)  Yahudiler ile bir yıl içinde savaşmak

d)  Şehirde güvenliği sağlamak

e)  Medine'ye yapılacak saldırılarda yardımlaşmak

 

40. Aşağıdakilerden hangisi, Bedir savaşının sebepleri arasında yer almaz?

a)  Mekke – Şam ticaret yolunu güven altına almak

b) Müslümanları yok etmek

c) Medine'nin verimli topraklarına sahip olmak

d) Hz. Muhammed'i (s.a.v) öldürmek

e) İslam'ın yayılmasını engellemek

 

41. Peygamberimiz (s.av), İslamı anlatmaktan kendisini vazgeçirmek için gelen amcasına: 'Ey amca! Güneşi sağ elime, ay'ı da sol elime verseler yinede davamdan vazgeçmem!' demiştir.

Peygamberimizin bu cevabı O'nun hangi özelliğine daha çok uymaktadır?

a)  Dürüst olmasını

b)  Cesur olmasını

c) Sabırlı olmasını

d) Güvenilir olmasını

e) Azimli olmasını

 

42. Ebu Sufyan, Yahudilere şu soruyu sorar: ' Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. Bizim Muhammed'e (s.a.v) karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin; bizim dinimiz (putperestlik) mi? Yoksa O'nun ki mi?' bunun üzerine Yahudiler: 'Sizin dininiz Muhammed'in (s.a.v.) dininden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız.' Diye cevap verirler.

 Yukarıdaki paragraftan hangi sonuç çıkarılamaz?

a)  Yahudilerle müşrikler arasında bir diyalogun olması

b)   Yahudilerin, putperestleri Müslümanlara tercih etmeleri

c)   Yahudilerin gerçeği bile bile inkâr etmeleri

d)   Yahudilerin doğru sözlü ve tarafsız olmaları

e)  Müşriklerle Yahudilerin, Müslümanlara karşı ittifak halinde olmaları

 

43. 'Ey Allah'ın Resulü! Biz sana güveniyoruz, bize söylediklerine inanıyoruz ve getirdiğin şeyin Hak olduğuna Şehadet ediyoruz. Biz dinlemek ve itaat etmek üzere sana söz verdik. O halde ne istiyorsan Onu yap, biz seninle birlikteyiz. Seni Hak'la gönderene yemin olsun ki, Eğer bize şu ileriki denizden geçmemizi emretsen ve kendin suya dalsan, bizde seninle birlikte dalarız. Hiç birimiz geride kalmayız, yarın o düşmanla karşılaşmaktan da çekinmiyoruz. O halde Allah'ın yardımıyla bize önderlik et' diyerek Bedir Savaşı öncesi peygamberimize moral veren ashabı kiram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Sa'd Bin Muaz

b) Hz. Zeyd Bin Sabit

c) Hz. Asım bin Sabit

d) Hz. Es'ad Bin Zürare

e) Hz. Ubade Bin Samit

 

44. Aşağıdaki olaylar tarihi sıraya göre sıralandığında hangisi en sonda yer alır?

a)  Hayber'in fethi

b) Mekke'nin fethi

c) Huneyn savaşı

d)  Mute savaşı

e) Hudeybiye

 

45. Peygamberimizin (s.a.v) İslamı tebliğ için gittiği Taif dönüşünde dinlenmek için bir müddet kaldığı üzüm bahçesinde, duyduğu besmeleye şaşıran ve Peygamberimizin telkiniyle Müslüman olan Ninovalı şahıs kimdir?

a)   Addas

b)  Şeybe

c)   Varaka

d)  Abbas

e)  Selman

 

46. Ebu Sufyan'ın kızı olmasına rağmen, kendi evinde Ebu Sufyan'ın üzerine oturduğu kilimi O'nun altından çekerek ' Bu peygamberin kilimi, sen ise putperestsin ve temiz değilsin.' diyen Peygamber Efendimizin (s.av) hangi eşidir?

a)   Hz Ümmü Seleme

b)   Hz. Mariye

c)     Hz. Ümmü Habibe

d)     Hz. Zeyneb

e)     Hz. Hafsa 

 

47. Uhud savaşına hiçbir Müslüman kadının gelmesine izin verilmemesine rağmen, asıl yerinin ordunun yanında olduğunu hissederek savaşa katılan, aynı zamanda ikinci Akabe biatında da bulunan hanım sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hz. Ümmü Ruman

b)  Hz. Nuseybe 

c)   Hz. Ümmü Eymen

d)   Hz. Safiye

e)   Hz. Ümmü Hani

 

48. Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, 'İslam'dan dönersen seni serbest bırakacağız' teklifine, 'İslam'dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam'dan dönmem' diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin 'Kendi evinde olup, Muhammed'in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?' sorusuna, 'Muhammed'in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem' diyerek şehadeti kazanan sahabe kimdir?

a)  Hz. Habbab

b)  Hz. Asım

c)  Hz. Hubeyb

d) Hz. Ammar

e) Hz. Usame

 

49. Evs'li Müslümanlar Uhud savaşında kendi şehidlerini ararken, ağır yaralı olarak gördükleri ve bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları şahsa 'Seni buraya getiren ne? halkını korumak mı? Yoksa İslâmı korumak mı?' sorusu üzerine O şahıs 'İslam için geldim, Allah ve Resulüne inandım.' der. Durumu peygamberimize anlatılan ve Peygamberimizin cennetliklerden olduğunu söylediği, sonraki yıllarda beş vakit namazdan hiç birini kılamadan cennete giden şahıs olarak tanınan sahabe kimdir?

a)Hz. Hanzele

b)Hz. Usayrim

c) Hz. Usame

d)  Hz. Huzeyfe

e)  Hz. Abbas

 

50. Sa'd Bin Muaz'ın ' Ey Allah'ın Resulü O'na nazik davran; çünkü Allah seni bize gönderene dek, biz O'na Taç giydirip, O'nu kral yapmayı tasarlıyorduk. Şimdi O kendi krallığını senin çaldığını sanıyor'. Kendisinden bahsedilen ve Medine'li münafıkların lideri olan şahıs kimdir?

a)   Ebu Amir

b)   Hatib

c)   Abdullah bin Ubeyy

d)   İkrime Bin Ebu Cehil

e)   Huyay

 

 

CEVAP ANAHTARI

1

E

26

B

2

E

27

B

3

D

28

C

4

B

29

D

5

D

30

E

6

E

31

A

7

C

32

E

8

D

33

B

9

D

34

D

10

E

35

D

11

D

36

A

12

D

37

D

13

B

38

B

14

C

39

C

15

E

40

C

16

A

41

E

17

B

42

D

18

D

43

A

19

B

44

C

20

D

45

A

21

D

46

C

22

B

47

B

23

B

48

C

24

E

49

B

25

C

50

C

YARIŞMADA 60 ve ÜSTÜ PUAN ALANLARIN LİSTESİ: 

SIRA

ADI SOYADI

DOĞRU

YANLIŞ

NET

PUAN

1

MERYEM PARLAR

50

0

50

100,00

2

SÜMEYYE YAPRAK

49

1

48,75

97,75

3

İBRAHİM PARLAR

48

2

47,50

95,00

4

GÜLŞEN AKAY

47

2

46,50

93,00

5

ZEYNEP BOZAN

47

3

46,25

92,25

6

EMRE BOZKURT

46

4

45,00

90,00

6

ŞEYMA METE

46

4

45,00

90,00

7

SEVAL ÖZEL

45

4

44,00

88,00

8

BİLAL YAPRAK

45

5

43,75

87,50

8

TACETTİN KOLDAŞ

45

5

43,75

87,50

8

SEREN KOCAMAN

45

5

43,75

87,50

8

LEYLA AYAZ

45

5

43,75

87,50

8

İLKNUR  KOÇ

45

5

43,75

87,50

9

MUHAMMED ÇAĞLAYAN

43

7

41,25

82,50

9

MUHAMMED İNCİ

43

7

41,25

82,50

9

SERDAR SEVİNÇ

43

7

41,25

82,50

10

GÜLCAN ÖNCEL

42

7

40,25

80,50

11

SÜMEYYE SÖNMEZLER

42

8

40,00

80,00

11

AYTEN TOKTAY

42

8

40,00

80,00

11

YAFES AYDIN

42

8

40,00

80,00

11

OSMAN GERGÜS

42

8

40,00

80,00

12

ESRA GÜMÜŞ

40

9

37,75

75,50

12

AYŞENUR KOLDAŞ

40

9

37,75

75,50

13

METİN YAĞMUR

40

10

37,50

75,00

13

YUSUF ŞEFLEKÇİ

40

10

37,50

75,00

14

ESMA GÖKÇEK

38

8

36,00

72,00

15

NURŞEN KARABALIK

38

9

35,75

71,50

16

MELEK TAYSI

38

10

35,50

71,00

17

M. EMİR AYBAY

38

12

35,00

70,00

17

MUALLA ECE

38

12

35,00

70,00

17

AYNUR AYTAŞ

38

12

35,00

70,00

17

GAMZE KARAMAN

38

12

35,00

70,00

18

ZÜBEYİR BAYRAK

37

13

33,75

67,50

18

TURGUT TUTUĞ

37

13

33,75

67,50

18

ERSİN AKKOYUN

37

13

33,75

67,50

18

ZÜBEYDE ÖNAL

37

13

33,75

67,50

18

BAYRAM SERMET

37

13

33,75

67,50

18

REZZAN TARLAN

37

13

33,75

67,50

19

HÜSEYİN KOLDAŞ

36

14

32,50

65,00

20

SACİDE YAYLA

35

11

32,25

64,50

21

MEHMET TAHA KARTAL

35

15

31,25

62,50

21

RIZA SUBAŞI

35

15

31,25

62,50

21

ESMA BECERMEN

34

11

31,25

62,50

22

ZOZAN ÖZEL

34

12

31,00

62,00

23

ZEYNEP NUR ŞENER

34

15

30,25

60,50

24

SAVAŞ NASER

33

12

30,00

60,00

24

ORHAN ERDEN

34

16

30,00

60,00

Dereceye girenler için ödül töreni 8 Aralık 2010 Çarşamba  17.30'da  Kardelen Oteli Konferans Salonunda yapılacaktır.

HAKSÖZ-HABER

HABERE YORUM KAT

11 Yorum