1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. Tatvan'da ‘’Hz. Ebubekir Dönemi’’ Semineri
Tatvan'da ‘’Hz. Ebubekir Dönemi’’ Semineri

Tatvan'da ‘’Hz. Ebubekir Dönemi’’ Semineri

Tatvan Özgür Der ‘de yapılan seminerlerin bu haftaki konusu ‘’Dört halife ve Hz.Ebubekir Dönemi’’ idi

04 Nisan 2015 Cumartesi 22:46A+A-

Haftalık Cuma günleri Tatvan Özgür Der ‘de yapılan seminerlerin bu haftaki konusu ‘’Dört halife ve Hz.Ebubekir Dönemi’’ idi. Semineri Özgür Der üyesi Abdullah ÖNER sundu. Program Kur’an’ı kerim ve mealinin okunmasıyla başladı.

Abdullah ÖNER’in Konuşma Özeti:

Abdullah ÖNER ,Peygamberden sonra Müslümanların din ve dünya işlerini idâre edenlere “Halîfe” denir. İslam tarihinde Hz. Muhammed(s.a.v.)’in vefatından sonra halife seçilen Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin halifeliklerini kapsayan süreç dört halife dönemidir.Dört Halife Dönemi, İslam Tarihi’nin Peygamber Dönemi (Asr-ı Saadet) faziletlerinin yaşatıldığı, saf ve parlak bir çağ olarak kabul edilir. Dört Halife, Eski Doğu’nun bütün servetlerine sahip oldukları halde, sürdürdükleri sade hayatla saf Müslümanlığın örnek önderleri oldular. Bu nedenle onlara –özellikle dünya düşkünü Emevî halifelerinden ayırmak için Hulefa-i Raşidin, Dört Halife Dönemi’ne de Hulefa-i Raşidin Dönemi denir. Bu dönemde halifeler seçimle belirlendiklerinden, bu döneme İslam Devleti’nin Cumhuriyet Dönemi denildiğini belirtti.

Abdullah ÖNER,Hz. Muhammed hastalanınca, Müslümanlara imamlık yapma görevini Hz. Ebubekir’e (ra) verdi ve bu durum onun Hz. Muhammed’in ardılı olmasını sağladı. Hz. Muhammed’in (s.a.v)vefatı yeni İslam Devleti için tehlikeli durumlar yaratınca, Hz. Ömer (ra) ve arkadaşlarının önerisi üzerine halife seçildi. İki yıl süren halifeliğinin büyük bölümü, bazı kabilelerin Müslümanlıktan cayma (ridde) olaylarıyla, bunların isyanlarıyla ve yalancı peygamberlerle uğraşarak geçti. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, İslam’a karşı hareket eden birçok kişi ve merkez olmuştu. Bunların dördünde yalancı peygamberler ortaya çıkmış ve ayaklanmışlardır. Bu kişiler Yemen’de el-Esved el-Ansi, Yemame’de Müseylime, Esed kabilesinden Tuleyha ve Temim kabilesinden Secah’tır. Ancak, “ridde”, yerel koşullara göre, her bölgede farklı olduğunu söyledi.

Abdullah ÖNER, Hz. Muhammed’in, Suriye’de kazanılacak zaferlerin Arap kabilelerinin birleşmeleri konusunda etkili olacağı yönündeki görüşünü benimseyen Hz.Ebubekir (ra), Halid bin Ziyad komutasındaki orduyu Irak’a gönderdiğini daha sonra  İslam ordusu  Ecnadeyn’de Bizans ordusunu büyük bir bozguna uğrattığını bu savaşta Müslümanlar 3.000 şehit verirken, 100.000 Bizanslı öldürüldüğünü savaşta İslam ordusunda kadınlar da erkekler ile birlikte savaştığını belirtti.ÖNER, İslam ordusunun giriştiği bu savaşlarda, Kur’an’ın ayet ve surelerini yassı kemikler, taş levhalar ve deriler üzerine yazmakla görevli vahiy katipleri ve bunları ezberleyen hafızların çoğu şehit düşmüştü. Bunun üzerine Hz.Ebubekir (ra),  Kur’an ayetlerinin toplanması için  bir kurul oluşturdu ve başına Hz. Muhammed’in kâtiplerinden Zeyd bin Sabit’i getirdi. Kurul, Mushaf adı verilen ilk toplu Kur’an’ı yazdığını iade etti.

Abdullah ÖNER  konuşmasında kısaca şöyle değinerek sunumunu bitirdi. Hz. Ebubekir (ra) 571 Yılında Mekke’de doğdu. Babası Kureyş’in Teym boyundan Ebu Kuhafe Osman, Annesi ise Sahrin kızı Ümmü’l Hayr Selma’dır. Müslümanlıktan önceki ismi Abdül Kâbedir. Ebubekir Es Sıddîk olarak anılır. Hz. Hatice’den sonra Peygamberimiz’e (Sav) ilk iman eden odur. Hz. Ebubekir (ra) Müslüman olan ilk erkektir. Hz. Ebubekir’in (ra) Ümmi Rüman adlı eşinden dört çocuğu olmuştur. İsimleri Abdullah, Aişe, Esma ve Abdurrahman’dır.Hz. Muhammed’in (Sav), Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesinden dolayı kayınpederidir.Hicrette Peygamberimiz (Sav)’e arkadaşlık etmiştir. Üç gün kaldıkları Sevr mağarasına ilk giren Hz. Ebubekir’dir (ra). Mağarada keşif yaptıktan sonra Hz. Muhammed (Sav) içeri girmiştir.Peygamberimiz (Sav) hastalandığında namazı kıldırması için Hazreti Ebubekir’i (ra) tayin ederdi. Hz. Ebubekir (ra), iki yıl, üç ay kadar halifelik yapmıştır. Ayrıca, Kur’ân ayetlerinin toplanmasını sağlamıştır. Halifelik döneminde iki büyük zafer kazanmış İran ve Filistin O’nun zamanında fetih olunmuştur. Hz. Ebubekir (ra), yakalandığı hastalığın ortaya çıkmasıyla 63 yaşında iken 634 yılında Medine’de vefat etmiştir. Cenaze namazını Hz. Ömer (ra) kıldırmıştır. Hz. Muhammed’in (Sav) göğüsleri hizasına defnedilmiştir.

Seminer soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

HABERE YORUM KAT