1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. Özgür-Der Aylık Panellerinde Bu Yıl
Özgür-Der Aylık Panellerinde Bu Yıl

Özgür-Der Aylık Panellerinde Bu Yıl

Özgür-Der Genel Merkezi’nin her yıl düzenlediği aylık panellerin bu yılki üst başlığı “Riskler ve Zaaflar Karşısında Vahye Şahitlik Sorumluluğumuz” olacak.

12 Ekim 2015 Pazartesi 13:55A+A-

HAKSÖZ-HABER

Özgür-Der aylık panelleri 2015-2016 dönemi 14 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Her yıl Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nin Nikah Salonunda düzenlenen aylık panellerin bu yılki üst başlığı “Riskler ve Zaaflar Karşısında Vahye Şahitlik Sorumluluğumuz” olacak.

Yaşadığımız ülkede ve daha genel bir perspektiften baktığımızda tüm Ümmet coğrafyasında vahiy dışı anlayış ve pratikler zemininde gelişen bir kuşatmanın Müslümanları da etkilediği, düşünce, eylem ve ilişkilerini değişik biçimlerde yönlendirdiği görülmektedir. Ayaklarımızı sabit tutmadığımızda kimi zaman modalaşan ideolojik akım ve kavramlar, kimi zaman da adeta hayatın doğal akışının gereklilikleri gibi sunulan ambalajlanmış dayatmalar vasıtasıyla inancımızla, kimliğimizle çelişen tutum ve davranışlara sürüklenmek kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Bu tarz eklektik yaklaşımların net sonucu ise karşımıza tevhidin kavranması ve muvahhid kimlik zemininde yaşanan zaaflar demeti şeklinde karşımıza çıkmakta. Oysa tevhidi çağrının en temel vurgusu ve alametifarikası muhataplarına her şeyi, tüm olan biteni ve öncelikle de kendisini, hayatını ve özlemlerini bütüncül bir yaklaşımla konumlandırma perspektifi kazandırmasıdır. Bütüncüllüğün zaafa uğradığı her aşamada ise muhatapları bekleyen şey eklektik bir kimlik ve hayat algısıdır.

Bu bağlamda uzun bir süredir Özgür-Der tarafından sürdürülen ve Müslümanlar arasında rastlanan tutarsızlıklar ile benzeri içsel zaafların ele alındığı ve vahyî hakikatler ışığında geliştirilmesi gereken hassasiyetlere dikkat çekildiği Aylık Paneller dizisinin bu dönemde de aynı kaygılar merkeze alınarak sürdürülmesi hedefleniyor.

Buna göre her ayın ikinci Çarşamba’sında yapılacak panellerde

-Medya ve Mahremiyetin Sınırları
-Toplumsal Yapıda Çözülme ve İfsada Karşı Tavır
-Özgürlüğün Erdemi ve Sınırları
-İnancımız Hayatımızı Ne Ölçüde Belirliyor?
-Dindarlık ve İktidar İlişkisi
-İslami Camiada Eleştiri Kültürünün Yeri
-Muhalefet ve Maslahat Dengesini Nasıl Kurabiliriz?
-İzzet, İtikadi ve Amelî Düzlemde Nasıl Tezahür Eder?

başlıkları müzakere edilecek. Dinleyicilerin de soruları ve görüşleriyle katkıda bulanabildiği paneller saat 20.00’de başlayacak.

***

İŞTE PROGRAM DETAYLARI:

ÖZGÜR-DER 2015-2016 AYLIK PANELLERİ

Riskler ve Zaaflar Karşısında
VAHYE ŞAHİTLİK SORUMLULUĞUMUZ

--------------------

1- Medya ve mahremiyetin sınırları

14 Ekim 2015 Çarşamba

Güney Uzun - Kenan Alpay - Bahadır Kurbanoğlu

Medya araçlarının çeşitlendiği günümüzde sosyal medya giderek hayatımızda daha fazla yer bulmakta. İnsanlar arası iletişimi kolaylaştırıp, hızlandırdığı kesin olan sosyal medyaya tebliğ ve davet aracı olarak da olumlu bir işlev yüklendiği görülmekte. Bununla birlikte iletişimin yoğunlaşmasının mahremiyet sınırlarının aşınması ve aşılmasını da beraberinde getirdiği görmezden gelinebilir mi?

---------------------

2- Toplumsal yapıda çözülme ve ifsada karşı tavır

11 Kasım 2015 Çarşamba

İsmail Ceyran - Mustafa Siel - Emir Eş

Kapitalist tüketim anlayışının tahakkümü ve bireyci kültürün yaygınlaşmasına bağlı olarak aile ve cemaat ilişkilerinin giderek daha kırılgan hale geldiği bir vakıadır. Bu olgu toplumsal yapıda çözülme, insan ilişkilerinin değersizleşmesi, mekanikleşmesi, gençlerle iletişimsizlik, boşanmaların artması vb. problemler şeklinde karşımıza çıkmakta. Gerek küresel, gerek yerel düzeyde sistematik ve yaygın bir ifsad olgusu zihnimizi, ilişkilerimizi, ailemizi ve çevremizi sürekli biçimde kirletiyor. Marufu emretme ile birlikte münkerden nehyetme sorumluluğunu yüklenmiş Müslümanlar olarak maruz kaldığımız bu ifsad olgusuna karşı tavrımız ne olmalıdır?

------------------

3- Özgürlüğün erdemi ve sınırları

9 Aralık 2015 Çarşamba

Osman Nuri Özyurt - Bünyamin Sevim - Mustafa Yılmaz

Dünyanın giderek küresel bir köye dönüştüğü tespiti en çok küresel merkezlerce üretilen-yönlendirilen düşünce ve kavramlar noktasında kendisini hissettirmekte. Mazlum halklar üzerinde tesis edilen tahakküme, zulme karşıtlık sembolü olarak anlam ifade etmesi gereken özgürlük kavramının her türlü ilahi bağ ve değerden soyutlanma, sabitesizlik bağlamına oturtulmaya çalışıldığı görülmekte. Cinsel sapkınlık dahil, her türlü aykırılığın meşrulaştırılması biçiminde karşımıza çıkan bu çarpıtmaya karşı İslami ilkeler dahilinde nasıl tavır alınmalıdır?

--------------------

4- İnancımız hayatımızı ne ölçüde belirliyor?

13 Ocak 2016 Çarşamba

Ömer Bitlis - Hülya Şekerci - Ömer Kılıç

Hayatın tümünü ibadi bir bütünlükle ve kulluk bilinciyle kavramak ve yaşamakla mükellef olan Müslümanlar olarak düşüncelerimizden amellerimize, gündelik ilişkilerimizden özlemlerimize kadar ne ölçüde Kuran’ın belirleyiciliğinde bir hayat yaşıyoruz? Zaaflarımızın kaynağını tespit etmek, yüzleşmek ve aşmak için neleri öncelemeliyiz?

-----------------------

5- Dindarlık ve iktidar ilişkisi

10 Şubat 2016 Çarşamba

Murat Yürükoğulları - Şefik Sevim - Hamza Türkmen

Türkiye’de İslami duyarlılık sahibi kitlelerin Kemalist devlet yapısının klasik baskıcı-zorba uygulamalarına karşı geliştirdikleri duyarlılığın, muhafazakar kadroların iktidarı döneminde korunamadığı ve iktidar imkanlarının artmasıyla ters orantılı olarak dini hassasiyet ve samimiyetin aşındığı iddiaları genel kabul görmekte. Bu durumun sebepleri nedir? Bu tezi ileri sürenler tespitlerini doğrulayan veriler yanında yanlışlayan verileri de yeterince dikkate almakta mıdırlar?

-----------------

6- İslami camiada eleştiri kültürünün yeri

9 Mart 2016 Çarşamba

Necip Kibar - Nurcan Büyük - Yılmaz Çakır

Eleştiri-özeleştiri gerek ferdi, gerek cemaat-topluluk hayatımızda yanlışlardan arınma, kendimizi geliştirme açısından en yaygın ihtiyacımız. Hakkın ve sabrın karşılıklı tavsiyesi emri de bu hayati sorumluluğa işaret etmekte. Ne var ki, söz düzeyinde genel kabul gören bu yaklaşım pratiğe taşındığında adeta sert kayalara çarpmakta ve muhataplar arasında gerilim kaynağına dönüşmekte. Yapmayacağımız şeyi söylemekten men edilmiş Müslümanlar olarak neden eleştiriye bu kadar kapalıyız? Bu zaafımızdan nasıl kurtulabiliriz?

------------------

7- Muhalefet ve maslahat dengesini nasıl kurabiliriz?

13 Nisan 2016 Çarşamba

Veysi Selimoğlu - Oktay Altın - Abdulhakim Beyazyüz

Yaşadığımız cahili sisteme karşı muhalif bir tutum ve kimlik geliştirmekle mükellef Müslümanlar olarak sistem içinde Ümmetin maslahatına uygun adımlar karşısında takınacağımız destekleyici tavırlar kimliğimize ilişkin bir risk kaynağı mıdır? Kimlik ve maslahat ilişkisinin temel çerçevesi nasıl çizilebilir?

----------------------

8- İzzet, İtikadi ve Ameli Düzlemde Nasıl Tezahür Eder?

4 Mayıs 2016 Çarşamba

Ali Değirmenci - Ramazan Yazçiçek - Kenan Levent

Birbirlerine karşı merhametli, kafirlere karşı ise sert olmaları gereken Müslümanların Kuran’ın buyruğuyla açıkça çelişir bir tarzda birbirilerine karşı alabildiğine sert ve müsamahasız, kafirlere, zalimlere ve İslam düşmanlarına karşı ise ezik ve edilgen bir tutum içerisine girmelerinin arkaplanında ne yatmaktadır? İzzete talip olmaları, izzetli yaşamaları emredilen Müslümanlar arasında görülen ve siyasetten sanata, medyadan eğitime kadar pek çok alanda hüküm süren tağuti hegemonya dahilinde düşünce üretme, pratik geliştirme ve benzeri tavırlara mecburiyet hissetme zaafı nasıl aşılabilir?

 

HABERE YORUM KAT