Mektup

Mayıs 1991A+A-

Dergimizin çıkışını verimli ve kalıcı bir atılım olarak değerlendiriyor ve tebrik edi­yor. Derginin kültürel ağırlıklı mı, yoksa siyasi-eleştirel ağırlıklı mı olduğunun tam net­leşmediğini ifade ediyor ve siyasi yorumlar­la beraber, Islami-Kur'ani-kültürel ağırlıklı olmaya çalıştığımız kanaatinde olduğunu belirtiyor.

"Siyasi olaylara, daha doğrusu dünyevi her hadiseye Kur'an perspektifinden bak­mak, var oluşumuza koşut bir yükümlülük­tür. Çünkü amaç, Kur'ani olan ölçüyü vurgu­lamaktır" diyen Kılıç; bununla beraber endi­şesini açıları ve konumları daima değişiklik arzeden bölgesel ve dünyevi olayların de­ğişkenliği karşısında istikrarsızlık ve tutar­sızlığa düşülebileceği noktasında topluyor. "Kur'ani olan siyasi, hukuki vb. ölçüleri, ev­rensel görünüm ve sonuçlarıyla ortaya ko­yalım. Kısmi olaylara kilitlenmeyelim" di­yor.

Özetlediğimiz diğer uyarıları şöyle: "id­dialı olmayalım. Allah'a sığınarak, Kur'ani bir vakar ve tevazu içinde doğruları anlayış­lar pazarına sunmaya çalışalım. Polemik­lerden kaçınalım."

Sadık Kılıç, bir öneri ile mektubunu biti­riyor: "Kur'ani-kültürel bütünlük içinde şiir ve edebiyata da yer verilirse dergiye bir ferah­lık kazandırılabilir."

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR