Mektup

Mayıs 1991A+A-

Gösterdiğimiz çabayı kutluyor, "Fi Zilâl" çevirisi ile meşgul olmasına rağmen, dergi ile ilgili kendisine bir görev yüklenirse üste­sinden gelmeye çalışacağını söylüyor. Ve dergiyi ideolojik yüklem dolu olarak görü­yor.

Mektubundaki eleştirileri ise şunlar: a) ...itici ifade ve söylem tarzından uzak durul­malı, örneğin "Kur'an'a Yaklaşımdaki Yan­lışlar" (s. 16) başlığı yerine "Kur'an'a Nasıl Yaklaşalım", "islam'da Eylemsiz iman Yoktur" (s. 55) yerine "Bu Nasıl Bir İman'dır ki Eyleme Dönüşmüyor" gibi ifadeler kulla­nılmalı,

b) ...Dil açısından yapay ifadeler­den sakınılmalı "varoluşsal fariza" (s. 9) "ayetleri bütüncül olarak kavrayıp "(s. 1) "Dışsal sorunlar, içsel problemler (s. 2) gibi tamlamalar ve ifadelerin oturmadığı ve asıl anlamlarından bir şeyler kaybettiği,

c) ...Asaf Hüseyin'le yapılan söyleşinin güzel­liğine rağmen zikredilen farizaların tamamı­nın açıklanmadığı ve "Hak nedir, size Hak­kı getiren nedir?" (s. 9) ifadesinin ayet değil ancak Hakka Süresi'ndeki 38-43. ayetlere işaret eden bir cümle olduğunun, çevirmen­lerin dikkatinden kaçtığı;

d) "...canlarınız­dan ve ürünlerinizden bazı eksilmeler bi­zim de yol azığımız olacaktır." (s. 1) cümle­sindeki "yol azığı" ifadesinin hatalı bir kulla­nımı oluşturduğu. Ancak sabır, tevekkül, umut, ihlas, takva kavramlarının "yol azığı" ifadesini karşılayabileceği.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR