1. HABERLER

  2. BASIN AÇIKLAMASI

  3. Mazlumder'den Özgür-Der'e destek
Mazlumderden Özgür-Dere destek

Mazlumder'den Özgür-Der'e destek

Özgür-Der hakkında “Resmi Törenleri Boykot Çağrısı” nedeniyle açılan kapatma davasına Mazlumder’den tepki geldi.

20 Şubat 2009 Cuma 11:46A+A-

Mazlumder Genel Başkanı Ömer F. Gergerlioğlu, insanın doğuştan sahip olduğu doğal hukuk/ haklarının, resmi ideolojiye dayalı baskıcı uygulama ve yargılamalara konu edilmesinin zulüm olduğunu belirterek, Özgür-Der'in kapatma isteminin din, vicdan ve düşünce özgürlüğünü ihlal olacağını ifade etti.

Mazlumder Genel Merkezi'nden yapılan açıklamanın tam metni:

ÖZGÜR- DER KAPATILMAMALI, RESMİ İDEOLOJİ KUTSANMAMALIDIR

7 Kasım 2008 tarihinde Özgür-Der Genel Merkezi, şubeleri ve bazı kuruluşlar tarafından imza edilip kamuoyuna deklare edilen "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı; Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım!" başlıklı bildiri ile ilgili olarak yapılan denetimler sonucunda derneğin feshi için dava açıldığı belirtilmektedir. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na dernekler kanunundaki bazı maddelere istinaden "Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz!" hükmü, derneğin amacı dışına çıkarak vatandaşı ayrımcılığa, kutuplaşmaya ve bölücülüğe sevk ettiği ve ahlaka aykırılık iddiası ileri sürülmüştür.

Öncelikle, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneğinin kapatılmak istenmesine dair dava, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal edecek niteliktedir.

Devletin resmi bir ideolojiyi kabul etmesi ve bunu vatandaşlarına bir zorunluluk şeklinde dayatması, zulümdür. Devlet hakem konumunda vatandaşların birbirlerine ve topluma zarar vermemesini sağlamakla yükümlüdür. Araç olan devletin amaçsallaştırılması, kutsal ritüellere bezenmesi, buna inanmayan insanlar için açık bir hak ihlalidir.

Devletin; insanların neye inanıp inanmayacağını, dini bir merasim gibi ne şekilde ve kimin huzurunda bekletileceğini belirlemesi, inanç özgürlüğüne müdahaledir. Hala   dayatmacı  anlayışlarla   vatandaşları   biçimlendirmeye    çalışmak   hakkın  ve  halkın  karşısına  dikilmektir ki  bunun  başarısız  olacağı  kesindir.

Hakaret ve şiddet içermeyen her türlü düşüncenin ifade edilmesi gerekir. Şok edici, rahatsız edici düşüncelerin bile ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerekirken,  "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı; Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım!"  şeklinde şiddet içermeyen bir tutumun engellenmek istenmesi doğru değildir.

Türkiye'nin de tarafı olduğu uluslar arası sözleşmelerle korunan haklar ile insanın doğuştan sahip olduğu doğal hukuk/ haklarının, resmi ideolojiye dayalı baskıcı uygulama ve yargılamalara konu edilmesi bizatihi haksızlık doğuracaktır.

Sonuç olarak MAZLUMDER;

ÖZGÜRDER hakkında açılan kapatma davasının, Din ve vicdan özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü ihlal edecek nitelikte bir fiil olduğunu, inanç ve değerlerin resmi ideolojiye kurban edilmemesi gerektiğini bildirir.

MAZLUMDER Genel Başkanı
Dr. Ömer Faruk GERGERLİOĞLU