1. HABERLER

  2. KİTAP

  3. Mana Yayınları’ndan Yeni Kitaplar
Mana Yayınları’ndan Yeni Kitaplar

Mana Yayınları’ndan Yeni Kitaplar

“Düşüncede Açılım Manada Derinlik” sloganıyla yayın faaliyetini sürdüren Mana Yayınları, okurları yeni kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkçeye kazandırılan 3 çeviri kitap, ilgilileri ile buluşmayı bekliyor.

10 Ocak 2015 Cumartesi 00:48A+A-

Ali Ekber Konuk / Haksöz Haber

 

 

 

Zen / Kadın-Cemile Kadivar

zan.jpgModern paradigmanın İslam’a açtığı kültürel savaşın önemli cephelerinden biri olan ‘kadın’ meselesini Kadivar, bu kitabında etraflıca ele alıyor. İran’da Kültür Bakanlığı yapmış bir isim olan Ayetullah Muhacirani’nin eşi olan yazar, 90’lardan bu yana ‘Müslüman coğrafya’ ile ilgili yazılar da kaleme alıyor.

1997 tarihli bu çalışmasıyla Kadivar, çokça tartışılan ‘ataerkillik’ bağlamında konuyu irdeliyor. Tezlerini daha çok, halk kültüründe kadim olan temayüllere ve israiliyata dayandırıyor. Yani bugün Müslüman muhayyilede var olan ‘sakat’ kadın algısında israiliyatın önemli etkidi vardır. Bununla ilişkili olarak yine ‘Doğu’ halklarının yaşayışında mevcudiyetini koruyan, kadının yanlış konumlandırılışı, kısa devreler dışında baskın haldedir.

İran özelinde de konuya eğilen başlıklara sahip kitap, rahat bir dile sahip olup sarih üslupla meseleyi inceliyor.

 

 

İslam Hukuk Felsefesi-Allal El-Fasi

islamhukukfelsefesi.jpgFas’ın geçen yüzyılında etkili olan politikacı ve aydınlarından el-Fasi’nin bu kitabı, üniversitede verdiği derslerin metne dökülmesinden oluşuyor. Sözlükte “bir şeyi derinlemesine kavramak” manasına gelen ‘fıkıh’ temelli eserin odağa aldığı farklı başlıklar bulunuyor. Öncelikle şeriatın mahiyeti, hukukun tarihi, kısımları anlatılmış. İslam’ın oluşturduğu yapıda bu kavramların nereye oturduğu incelenen alanlardan. Şeriatın ya da genel anlamda fıkhın belli başlı noktalarını işleyen yazar, son olarak siyaset felsefesine eğiliyor.

Hakkında derin bir ilmi birikiminin meydana geldiği meselenin, bu kitapta ayrıntılı işlendiğini söyleyemeyiz. Zaten eser daha çok bir ‘giriş’ mahiyeti taşıyor.

Bahsettiğimiz kitapla birikiminin bir bölümüne tanık olduğumuz el-Fasi, aynı zamanda mücadele ile dolu bir ömre sahip. Emperyalist işgal karşısında Fas’ın kurtuluşu için uzun yıllar mücadele etmiş, sürgünde yaşamış, hapis yatmıştır. Mücadeleden yoksun aydın-âlim tiplemesine uymaması, Muhammed Allal’ın kayda değer özelliklerinden.

 

Teolojiden Tarih Felsefesine Nübüvvet-Ali Mebrûk

nubuvvet.jpgİslam itikadında temel vazifesi gören unsulardan birisi de ‘Nübüvvet’tir. Modern dönemle birlikte tartışma alanına dâhil edilen konuya dair Mebruk, akademik disipline sahip bir kitap kaleme almış.

İki bölüme ayrılan kitabın ilk bölümü Nübüvvet ’in tarihi ve semantik analizine ayrılmış. Kadim zamanlardan günümüze Nebiliğin özetinin verildiği bölüme ilave olarak kavramsal kökler ayrıntılı şekilde inceleniyor.

İkinci bölümdeyse Nübüvvetin İslam kelamında sahip olduğu konum inceleniyor. 3 kısım halinde incelenen bu bölümde, Nübüvvete dair yaklaşımların oluşum süreci, Şia’nın ‘imamet’ düşüncesi ile ilişkilendirilerek anlatılıyor.  Bu bağlamda epistemolojik bir değer ifade eden Şia, Mutezile ve Eş’ar’i ekollerinin yaklaşımları mercek altına alınıyor. 340 sayfalık hacimli bir eser olan “Teolojiden Tarih Felsefesine Nübüvvet”, konuya ilgi duyanlar için dikkat çekici yaklaşımlar içeriyor.

HABERE YORUM KAT