1. HABERLER

  2. KİTAP

  3. Gençlere yol gösterecek bir kitap serisi
Gençlere yol gösterecek bir kitap serisi

Gençlere yol gösterecek bir kitap serisi

Abdullah Yıldız özellikle genç yaşta insanların ilgi alanlarına hitap edecek çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

05 Eylül 2023 Salı 12:15A+A-

Abdullah Yıldız / Yeni Akit

Öncü Kur’ân Nesline on kitap

Mehmet Akif’in “Âsım’ın Nesli”, Seyyid Kutub’un “Öncü Kur’ân Nesli”, Sezai Karakoç’un “Diriliş Nesli” ismini verdikleri; sadece Allah’a kul olmayı hakiki özgürlük bilen, ideal ve heyecan sahibi, derdi ve davası olan, sorumluluklarının bilincinde bir gençlik yetiştirmek amacıyla yazdığımız ve Pınar Yayınları’nın “genç öncüler kitaplığı” serisinden çıkan on kitabımızı yeni eğitim-öğretim sezonuna girerken hatırlatalım dedik.

28 Şubat kalıntısı seküler karma eğitim dayatmasının çarkları arasında öğütülerek değerlerimizden uzaklaştırılmaya devam eden gençliğimizi kadim İslâmî değerlerimizle buluşturup donatmayı hedefleyen kitap serimizin ilki “Yusuf’un Üç Gömleği” olmuştu. Batıl/ı yaşam biçimini özendiren “hayasızca akın”lara karşı Hz. Yusuf’un “iffet gömleği”ni bir zırh gibi kuşanıp onun “ma‘âzallah (Ben Allah’a sığınırım/Allah’tan korkarım)” ifadesini virt edinerek ahlak direnişini sürdüren bir nesil yetiştirebilmeyi amaçlamıştık. Allah’a sonsuz hamdü senalar olsun ki, “Yusuf’un Üç Gömleği” yüz binlerce gencimizin el kitabı haline geldi.

Ardından “Haydi Namaza” dedik. Bu kitapta imanlı gençlerimizin namazla ilişkilerini yeni baştan sorgulamalarını önerdik; kıyam, rükû ve secdelerin ne anlama geldiğini, teşehhüdün ne demek olduğunu kavramaları, huşû içinde dosdoğru ve düzenli namaz kılmaları ve kıldıkları namazlardan manevi bir tat alabilmeleri halinde, böyle bir namazın kendilerini fahşâ ve münkerden alıkoyacağını hatırlattık. “Haydi Namaza” kitabı da elhamdülillah yüz binlerce gencimize ulaştı; kitabı okuyarak namaza başlayanlar oldu, namazlarının içini dolduranlar oldu, namaz sayesinde hayatına ve istikametine yön verenler oldu.

Ardından, “bir tevhid eylemi” olan namazın sosyo-ekonomik ve siyasal hayata müdahale ederek, vurgun, soygun ve talan düzenine engel olan bir ahlâk ve adalet sistemi inşa ettiğini Hz. Şuayb’ın (a.s.) cemaatiyle beraber ikame ettiği aktif namazı üzerinden temellendirdiğimiz “Hz. Şuayb Namaz-Ticaret-Adalet” isimli kitabımız geldi ve okuyucularımız tarafından büyük ilgi gördü, şükürler olsun.

Son yıllarda ateizm, deizm, neo-paganizm gibi sapkın ideolojik akımların kıskacı ve medyatik saldırıları karşısında zihinsel karışıklıklar ve tereddütler yaşayan gençlerimizin Hz. İbrahim’in (a.s.) hikmet ve basiret yüklü tevhid mücadelesini örnek alarak iç ve dış dünyalarındaki putları bir bir kırmaları ve tevhidin hakikatini bütün cihana haykırmaları için “İçindeki Putları Kır-Hz. İbrahim Gibi Ol” kitabımızı çıkardık.

Allah’ın izni ile tarihin akışına kendi özgün çabalarıyla yön verecek Öncü Kur’ân Nesli’nin vahiy merkezli bir “tarih bilinci”ne sahip olmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu mülahazasıyla “Tarih Bilinci” kitabımızı kaleme aldık; ta ki gençlerimiz sünnetullah çerçevesinde geleceğin tarihini inşa etsinler.

Müslüman gençliğin tarih bilincini şekillendiren ve ümmetin ittihad ve cihad bilincini sürekli diri tutan çağdaş meselelerimizin başında Kudüs’ün yeniden özgürlüğüne kavuşması ideali gelir. İşte o kutlu hedefe ulaşmak amacıyla, Birinci Haçlı seferinin sonunda Haçlı işgaline ve katliamına maruz kalan Kudüs’ü ve Mescid-i Aksâ’yı seksen sekiz yıl sonra o rezil istiladan kurtaran Selahaddin Eyyûbî’nin örnek cihadını, bu kurtuluşu simgeleyen minber ekseninde kitaplaştırdık: “Selahaddin Eyyûbî-Minberin Sırrı”.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyûbî’yi işte bu örnek mücadelesi ve başarısı sebebiyle “Şarkın en sevgili Sultanı” olarak tanımlayan ve yirminci yüzyılın başlarında kendisini Ümmet-i Muhammed’in istiklâline ve istikbaline adayan “Kur’ân Şairi” Mehmet Akif Ersoy, “Âsım’ın Nesli”nin pek çok açıdan kendilerine örnek alacağı müstesna bir şahsiyettir. Bir tür Kur’ân tefsiri olarak nitelendirilen “Safahât” isimli eseri de hafız Mehmet Akif Ersoy’un insana, hayata, geçmişe, bugüne ve geleceğe vahiy perspektifinden bakışını yansıtması bakımından, istiklâlimizi ve istikbalimizi ellerine emanet edeceğimiz gençliğin başvuru kitabı olmayı hak eder. Bu sebeple “İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Âkif Ersoy” kitabımızı yazdık ve yayınladık. 

Tarihimizde önemli başarılara imza atan ve Allah yolundaki olağanüstü mücadeleleriyle bugünlerin ve yarınların Müslüman gençlerine örnek olan tarihi şahsiyetler hak ettikleri gibi ve doğru olarak tanıtılmalıdır. Bu minvalde yer yer haklarında spekülasyonlar yapılan ya da film/dizi furyasına kurban edilen önemli kahramanlarımızı yazma gereği duyduk: “Fahreddin Paşa ve Medine Savunması”“Barbaros Hayreddin Paşa-Akdeniz’in Reisi”“Sultan Alparslan-Cesaretin Babası”.

HABERE YORUM KAT