1. HABERLER

  2. HABER

  3. Bir, Karadayı’yı Adres Gösterdi; 35. Maddeye Sığındı!
Bir, Karadayı’yı Adres Gösterdi; 35. Maddeye Sığındı!

Bir, Karadayı’yı Adres Gösterdi; 35. Maddeye Sığındı!

28 Şubat soruşturmasıyla ilgili tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in savcılıktaki ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

20 Nisan 2012 Cuma 10:58A+A-

HAKSÖZ-HABER

Savcılıktaki ifadesinde medyayı, siyasi partileri ve holdingleri incelemeye aldıklarını kabul eden Çevik Bir, BÇG’nin tüm faaliyetlerinin Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dahilinde yürütüldüğünü belirterek, İsmail Hakkı Karadayı’yı adres gösterdi.

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Çevik Bir, savcılıkta verdiği ifadede siyasi parti, vakıf, dernek ve basın-yayın organları ile holdingleri incelemeye aldıklarını kabul etti. Çevik Bir, bu yöndeki faaliyetlerin irticaya karşı halkın desteğini almak için yürütüldüğünü belirtti. BÇG’nin çalışmalarının Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dahilinde ve emir komuta zinciriyle yürütüldüğünü söyledi.

TSK İç Hizmet Kanunu 35. Maddeye Sığındı

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, sorgu sırasında Bir'e Batı Çalışma Grubu (BÇG), 28 Şubat'ta yürütülen psikolojik harekat faaliyetleri ve altında imzası bulunan belgelerle ilgili çok sayıda soru yöneltti. Beş belgeyi kabul eden Bir, doğrudan 'darbe' sorusuna muhatap kaldı. Çevik Bir, geçmişteki darbelere dayanak yapılan TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine sığındı. Bir'in dikkat çeken bir sözü de "yasal tedbirlerle sonuç alınamadığı takdirde savaş durumunda faaliyete geçilecek tedbirler" aldıklarını söylemesi oldu.

Beş belgeyi kabul eden Bir, diğerleri için "Söz konusu belgeden haberim yoktur bana sunulmadı, personel çalışması olabilir." ifadelerini kullandı. Doğrudan 'darbe' sorusuna da muhatap kalan Bir, 'darbeyi kastetmediklerini' ileri sürerken irtica ile mücadeleden bahsetti. TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine atıfta bulundu. Can alıcı sorulardan birini, yasal tedbirler haricinde yasadışı hangi çalışmaların yürütüldüğü oluşturdu. Bu noktada belgelerdeki "Devrim yasalarının uygulanması görevinde yapılacak eylemlerden biri olarak yasal tedbirlerle sonuç alınamadığı takdirde psikolojik ve örtülü harekât icra etmek' eyleminin Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından yürütüleceğinin belirtildiği hatırlatıldı. Emekli Orgeneral, bu soruya "Yasal tedbirlerle sonuç alınamadığı takdirde savaş durumunda faaliyete geçilecek tedbirlerdir." şeklinde ilginç bir cevap verdi.

İrticayla Mücadele

Kamuoyunun yönlendirilmesinde irtibatlı olunan kişiler, Genelkurmay karargahına çağrılan medya mensupları da soruldu. "Bizim alt birimlerimiz için bu yazılmıştır." demekle yetindi. Belgelerdeki, 'yaşanan sorunun bir yanıyla bir siyasi iktidar meselesi' ifadesiyle kastedilenin ne olduğu sorusuna ise "Burada kastedilen aşırı irticai grupların iktidara gelmesi konusudur. Aşırı irticai gruplarla mücadele için bu yol seçilmiştir. İç Hizmet Kanunu 35. maddesi de bize bu yetkiyi vermektedir." karşılığını verdi.

Emekli Orgeneral, BÇG Krizi Masası ve orada görevli isimlerle ilgili belgeyi doğruladı. "O tarihte görevde bulunan komutanlardır. Bu listedeki komutanlar o görevi yapıyorlarsa doğrudur, onlardır." dedi.

BÇG'nin kendisine bağlı olduğuyla ilgili soru karşısında ise "Belgeyi Çetin Doğan Harekat Başkanı olarak imzaladığı doğrudur. Bu belge doğrultusunda BÇG oluşturulmuştur." bilgisini verdi.

Çevik Bir, Batı Eylem Planı'nın hangi amaçla hazırlandığı yönündeki soruya şu cevabı verdi: "İlgili yerlere gönderme yazısını ben imzaladım doğrudur. Ekinde bulunan 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu Eylem Planı'nı ise İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp imzalamıştır. Ben imzalamadan veya onaylamadan önce veya onayladıktan sonra Genelkurmay Başkanı'na çıkar bilgi veririm, emirlerini alırım, ondan sonra evrakın gereğini yaparım."

Hangi medyadan kimlerin nasıl kullandığını geçiştiren Bir, irticanın birinci öncelik olması sebebiyle söz konusu yöntemleri kullandıklarını anlattı. Soyut tespitlerle 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi bir darbe amaçlanıp amaçlanmadığı da sorular arasındaydı. Bir, bu sorulara özetle şu cevabı verdi: "Askeri müdahaleyi kastetmiyoruz. Önleyici amaçlıdır. Burada kastedilen irticanın devleti ele geçirmesidir. İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin TSK'ye vermiş olduğu yetki dahilinde faraziye ve uzun vadeli olarak iç tehdit olarak irticanın ortaya çıkması halinde TSK güçlerinin tüm ağırlığını irticayı önceleyecek şeklinde kullanacağı maddede belirtmiştir."

***

Çevik Bir’e savcılıkta yöneltilen sorulan ve Bir’in ifadesi şöyle:

Soru: Genelkurmay Başkanlığı’nın 6 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarının EK B’sinde bulunan 27 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Batı Eylem Planı konulu Çevik Bir imzalı yazı ve yazının EK A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İdris Koralp imzalı Batı Çalışma Konulu Eylem Planı hakkında bilginiz var mıdır? Bu belge kim ya da kimler tarafından hangi amaçla hazırlanmıştır açıklayınız. Bu eylem planını kim ya da kimlerin talimatıyla kim/kimler hazırladı?

Medyayı kullandık

Çevik Bir: Eylem planının kuvvet komutanlıklarına ve ilgili yerlere gönderme yazısını ben imzaladım, doğrudur. Ekinde bulunan 19 sayfadan oluşan BÇG Eylem Planı’nı ise İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp imzalamıştır. Bu çalışmaları plan ve proje subayları hazırlar. Müdürler ve emir komuta silsilesi doğrultusunda işlem görerek bana gelir. Konu ile ilgili başkanlıklar koordine edilmediği takdirde ben koordine edilmesi için evrakı geri gönderirim. Koordine edildikten sonra evrak tekrar bana gelir. Ben imzalamadan veya onaylamadan önce veya onayladıktan sonra Genelkurmay Başkanı’na çıkar bilgi veririm, emirlerini alırım, ondan sonra evrakın gereğini yaparım.

Soru: Batı Eylem Planı’nın 1 nolu faaliyet planı c bendindeki ifadelerden halka psikolojik harekât uygulandığı ve seçilmiş hükümete karşı sokakların hareketlendirileceği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda ne tür çalışmalar icra ettiniz?

Çevik Bir: Bu konuda irticai faaliyetlere karşı halkın desteği için bu maddeler yazılmıştır.

Soru: Belgenin d bendinde, “Devletin laik ve demokratik yapısını hedef alan irticai faaliyetlere destek veren siyasi parti, vakıf ve dernekler, kurum, kuruluş ve teşekküller, basın yayın organları, finans kuruluşları ve holdinglerin ülkeye zarar veren eylem ve yatırımlarını incelemek, ortaya çıkarmak ve bu olumsuz çalışmalarını kamuoyuna vermek” ifadeleri yer almaktadır. Bu partilere karşı ne tür faaliyetler icra ettiniz? Bahsi geçen kuruluşlara karşı ne tür çalışmalar yürüttünüz. Siyasi parti, vakıf ve dernekler, basın yayın organları, finans kuruluşları ve holdingleri takip edip, yıpratma faaliyetinin yasal dayanağı nedir?

Çevik Bir: Birinci tehdit irtica olduğu için, bu konudaki çalışmalarla ilgilidir. Halkın desteğinin alınmasıdır. Kardak krizinde de halkın desteğini almak için halk aydınlatılmıştır.

Soru: Planda “Tarikatlara bağlı ve onların kontrolünde olan özel yurt, vakıf, okul ve dershanelerin, yeni amacı, öğrenci miktarı ve yöneticilerini tesbit etmek, bunları finanse eden kurumları ve yöneticileri belirlemek, bunların zararlı faaliyetleriyle zayıf ve hassas yönlerini tesbit etmek, bunların haberli ve habersiz denetimlerinin ve özellikle mali açıdan denetiminin ilgili makamlarca yapılmasını sağlamak, medyayı kullanmak suretiyle afişe etmek ve halkın gerçekleri öğrenmesini sağlamak” ifadeleri ile ne kast ediyorsunuz? Hangi medyadan kimleri ve nasıl kullandınız?

Çevik Bir: İrticanın birinci öncelik olması sebebiyle biz bu yöntemleri kullandık. Çevik Bir, ifadesinde BÇG’nin çalışmalarının Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dahilinde ve emir komuta zinciri içinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Genelkurmay’ın bilgisi dahilindeydi

Soru: Genelkurmay Başkanlığı’nın 29 Temmuz 1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na (Hz. 1997/285) hitaben yazılan Genelkurmay Başkanı namına Fevzi Türkeri Tümgeneral İKK. ve Güv. D. Başkanı imzalı cevabi yazılarında 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi konulu belgenin gerçek belge olduğunu bildirdiği, savcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçen 29 Nisan 1997 tarih ve Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu Org. Çevik Bir imzalı belge hangi amaçla hazırlanmıştır, açıklayınız.

Çevik Bir: Bu belgede ilgisinde belirtildiği üzere 10 Nisan ve 16 Nisan 1997 tarihli yazılar üzerine BÇG rapor sistemi olarak hazırlanmıştır. O dönemde İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp ve Plan Proje Subayları tarafından hazırlanmış, ekleri İdris Koralp tarafından imzalanmış ve aynı üst yazısı da onlar tarafından hazırlanarak silsile yoluyla emir komuta dahilinde koordine edilerek bana ulaşmıştır. Ben de o dönemin Genelkurmay Başkanı’na o konuda imzadan önce veya sonra bilgi verip belgeyi göstermişimdir.

Soru: Bu belge kapsamında Genelkurmay 2. Başkanı’na kimler arz etmekteydi?

Çevik Bir: Genelde önemli konular bana arz edilir ben de Genelkurmay Başkanımıza arz ederim, emrini ve onayını alırım.

Soru: “Batı Çalışma Grubu oluşturulması” konulu belge incelendiğinde BÇG’nin Genelkurmay Harekât Başkanlığı, içgüvenlik harekât dairesi altında yapılandığı anlaşılmaktadır. İlgili emirde yapılması gereken faaliyetlerin kuvvet komutanlıklarına ve ordulara kadar planlandığı anlaşılmaktadır. BÇG faaliyetlerinin kuvvet komutanlıkları ve ordulardaki yapılanması nasıldı?

Çevik Bir: Emir doğrultusunda küçük çapta şube bazında hava, deniz, kara ve jandarmada Batı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bunlar da faaliyetlerini ve çalışmalarını Genelkurmay’da bulunan merkeze gönderiyordu.

 

HABERE YORUM KAT