1. YAZARLAR

  2. MUSTAFA SİEL

  3. Anti Balistik Müslümanlar
MUSTAFA SİEL

MUSTAFA SİEL

Yazarın Tüm Yazıları >

Anti Balistik Müslümanlar

A+A-

Anti Balistik Füzelerin Fonksiyonu

Anti-balistik füzeler,  nükleer, kimyasal, biyolojik silahlar veya konvansiyonel savaş başlıkları atmak için kullanılan balistik füzelere karşı, onları hedefine varmadan havada imha etmek için tasarlanmış füzelerdir.

Kısa bir süre öncesine kadar bizimle beraber olan bazı Müslümanlarda, anti kapitalist Müslümanlar sıfatı altında, karşı mahalleyi bizim (fikri) balistik füzelerimizden korumak üzere göğüslerini siper eden anti balistik füzelere dönüştüler maalesef.

Öyle ki, artık karşı mahalle kendini bizim saldırılarımıza karşı, İsrail’in demir tavan projesi ile Filistinli Müslümanların füzelerinden korunmaya çalışması gibi korunmaya çalışmakta; bizim balistik füzelerimize cansiperane bir şekilde karşı koyan ve kendilerini feda eden bu anti balistik Müslümanları keyifle izlemekte, gülücükler saçıp sırtlarını sıvazlamakta ve aferinlere boğmaktadır.

Mesela, aslında İslam’a karşı bir saldırı olan Gezi olaylarında sarsıntı geçiren İslam düşmanlarına dini destek mi lazım, hemen en antikapitalist hocamız arzı endam ederek; İslam’la tek ilgileri düşmanlık ve istihza olan gezi eylemcilerine dinsel soslar bocalar ve bu sosun altındaki zehri kamufle etmeye koyulur.

Bu şekilde bizim gezicilere attığımız balistik fikir füzelerine karşı anti balistik bir koruma kalkanı kurulur ve gezi saldırılarının İslam’a değil diktatör Erdoğan’a karşı masum ve haklı bir eylem olduğu yutturulmaya çalışılır. Bu yapılırken de, Erdoğan ve ekibi kapitalist olarak kıyasıya eleştirilirken, kapitalistlerin babası Koç ve Boyner’lerle aynı karede görünmenin garabeti üzerinde düşünülmez bile.

Müslüman Anti Kapitalist Olamaz mı?

Müslüman tabiatı itibarıyla antikapitalist olmak durumundadır. Lakin aynı zamanda antikomünist, anti feminist, anti fuhuşperestist, anti müstehcenist, anti kemalist, anti laik, anti sekülerist, anti sünnist, anti şiist, anti türkist, anti kürdist vs. vs. vs. olmak zorundadır.

Gel gör ki bu arkadaşlara göre tek sorun mülkiyet adaletsizliği sorunu olup, tevhit mülkiyetin tüm insanlara adaletçe dağıtımından, şirk ise mülkiyetin insanlar arasında adaletsiz dağıtımından ibarettir. Bu adalet sağlanırsa tüm sorunlar hal olur, dünya süt liman bir cennet olur. Bu nedenle fuhuşperestlerle, fenimistlerle, homoperistlerle, kemalistlerle, laiklerle vs. bir sorunları yoktur. Adete mesele mülkiyetse gerisi teferruattır demektedirler tutum ve tavırlarıyla.

Elbette mülkiyet sorunu önemlidir ve 107. Maun Suresinde işaret edildiği gibi, sosyal adalet dinin çok önemli ve vazgeçilmez bir unsuru – alanıdır. Bu nedenle ilk inen ayetlerden itibaren (kalem suresi gibi) infak ve zekata, sosyal adalete vurgu yapılmıştır. Ve elbette günümüzde muhafazakarların ve bilhassa bazı İslamcıların kapitalistleşmesi elbette sorgulanmalı ve gereğince eleştirilmelidir. Lakin bu arada laik ve ulusolcu kapitalistler es geçilmemeli değil midir?

Lakin din sadece mülkiyet ve sosyal adalet değildir. Tevhid ve şirk (yatırlar, putlar vs.) ve ahirete iman dinin temelini teşkil eder ve son inen ayetlere kadar defalarca gündeme getirilirken, ilk inen ayetlerden itibaren cinsel ahlaka ve ahde vefaya (mearic) dikkat çekildiği gibi, Lut kavminin helakinin ana sebebinin de homoseksüellik olduğu pek çok ayette dile getirilmiştir.

Oysa Antikapitalist Müslümanların öykündükleri solcu taife hayat kadınlarını emekçi saymakta ve ücretlerini kutsamakta, eşcinselliği ise tabi bir hak saymaktadırlar, bizimkiler bu konudalar da ne buyururlar acaba?

Devlet Herkese Beşbin Lira Maaş Versin, Ama Hes Yapıp Tabiatı Bozmasın

Bu arkadaşların anti kapitalistlikleri de çok gerçekçidir hani. İsterler ki devlet  herkese iş versin, herkese en az 5 bin lira aylık maaş versin, ama nehirlere Hes (Hidroelektirik Santralı) kurarak tabiatı bozmasın. Bu arada zinhar nükleer enerji santralı falanda inşa etmesin. Haydar Baş’ın herkese iş, eş, aş sloganı kadar gerçekçidir bunların ekonomi projeleri.

İyi ama devlet kaynağı nerede bulup her vatandaşa iş ve asgari 5 bin lira maaş verecek diye sorarsanız gerçekçi bir cevapları da yoktur, zaten düşünmezler bu konu üzerinde. Çünkü onların derdi, öykündükleri ulusolcular gibi, üretim değil tüketimdir. Kim nasıl üretecek değil, üretilmemiş olanın nasıl tüketileceğidir? Klasik –bayat solcu söylemlerinin, üretmeden tüketmeye meraklı Kemalist ulusolcuların papağan gibi tekrarladıkları şeylerin ısıtılıp üzerine yeşillikler konularak yeniden servis edilmesinden başka bir şey değil yaptıkları.

Keşke istedikleri şey gerçekleşebilse, devlet herkese aş ve iş verebilse. Ama almadan vermek sadece Allah’a mahsus. Batı halkından almadan vermenin yolunu doğuyu sömürerek bulmuş, kendi halkı için ciddi bir sosyal adalet ve refah toplumu tesis etmiş. Lakin batının halkı buna rağmen ciddi olarak çalışıyor, 60 yaşından önce emekli olamıyor, devlet ekmek kapısı değil. Batıda ciddi bir sermayeder (kapitalist) kesim olup, bu iş imkanlarını bu grup sağlıyor.

Sizler (Koç ve Boyner istisna)  sermayederlere karşısınız, devletiniz başka halkları sömürmek bir yana batılılarca sömürülüyor. Bu durumda nasıl herkese iş ve yeterli aş versin? El cevap, antikapitalist İslam gelecek, tüm sorunlar çözülecek. Hayırlı ütopyalar.

Biraz Das Kapital, Biraz Şeriati, Eşittir Müslüman – ı Anti

Osmanlının son zamanında ipi kıran yeniçerilerden birisi bir meyhane sohbetinde Yahudilerin İsa (as)’ı çarmıha gerdiklerini işitir ve Yahudilere karşı hışımlanır. Meyhaneden çıkınca önüne çıkan ilk Yahudi’yi gözüne kestirip pataklamaya başlar. Yahudi yalvar yakar kendisini niye dövdüğünü sorunca da, siz İsa (as) efendimizi asmadınız mı? Onun intikamını alıyorum senden der. Yahudi, iyi ama efendim bu dediğin olalı neredeyse 2000 yıl geçti, benim ne suçum var deyince de, olsun benim daha yeni haberim oldu der.

80’ler sonrası yıllarda da bazı radikal arkadaşlarımızın ellerinde das kapital görünür, bu arkadaşlarca Ali Şeriatı baş imam olarak algılanırdı. Geçen süreçte ne dünyada kominizim kaldı, ne İran’da Şeraiti’nin İslam – kominizim- Şia sentezi, nede bu arkadaşlarımız aramızda.

Ama bu anti kapitalist arkadaşlarımız anlaşılan İsa (as)’a Yahudilerin yaptığını yeni işitmişler de, Amerika’yı yeniden keşfetmeye, aramızdan savrulup giden bu arkadaşlarımızın yolundan gitmeye kararlılar. Bunlar ellerine das kapital yeni geçmiş gecikmiş birer Ali Şeriati özentisinden başka bir şey değil. Ne diyelim, akıbetiniz hayrolsun.

Yavur Kayırıcılar

Bu anti balistik Müslüman arkadaşlar sadece antikapitalist olup, kendi özel ve özgün duruşlarını koysalar neyse derdik. Lakin bu arkadaşlarımız maalesef antikapitalist oldukları kadar anti İslamcı ve solcu sever oldular. Ulusolculardan çektiğimiz yetmezmiş gibi, birde dinisolcular musallat oldu başımıza.

Kendilerini şu anda İslamcılardan ziyade solculara yakın hissediyor, onları veli - evliya (yoldaş ve yol gösterici) ediniyorlar. İslamcılar mahallesini terk edip, karşı mahalleye, bu mahallenin de İslam’a en fazla düşman olan kesimine yanaşma olarak kapılanmaya, oralarda birer gecekondu kondurmaya çalışıyorlar.

Bunun içinde onların gözünün içine bakıyor, onlardan bir aferin ve tebessüm olmak üzere olmadık şirinlikler yapmaya, eski mahalle arkadaşlarına her fırsatta çakmaya can atıyorlar. Karşı mahallede izzet arıyor, onların rızası için eski mahallelerini satmaktan, bu mahallede edindikleri birikimi yok pahasına satmaktan kaçınmıyorlar.

Bunlara göre artık Y nesli gelmiş, bu ulusolcu nesil laik ama laikperest ve jakoben değilmiş. Dolayısıyla bunlarla diyalog kurulursa, bunlar gerçek İslam’ı (tabi ki antikapitalist) İslam’ı görecek ve hidayete ereceklermiş. Tabi bu saflığa sadece ben değil, o kurt solcular da bıyık altından gülüyor, pos bıyıklarını sıvazlayarak içlerinden, göreceğiz kim kimi hidayet eriştirecekmiş diyorlar muhtemelen.

Ne Önceden Solcuydular Ne Şimdi Liberal, Daimen Kemalist Jakoben

Bir zamanlar Şeriati’nin gündeme getirdiği, bizim kesimde de ciddi bir kabul görmüş iken 1993 sonrasında ulusolcuların derin devletle dansını görünce (tıpkı şimdilerde derin cemaat konusunda olduğu gibi) saflığımızın farkına vararak terk ettiğimiz bir sakızı tekrar çiğnemeye başladı bu arkadaşlar.

Sakız özetle şöyle. “Bu solcular aslında vicdanlı ve asil insanlar, dine ve İslam’a değil, mülkiyet adaletsizliğine düşmanlar. Dolayısıyla gerçek İslam’la  (antikapitalist İslam) bir tanışsalar İslam’a düşmanlıktan vaz geçecek, hatta hidayete erip İslamcı (tabi antikapitalist İslamcı) olacaklar.”

Arkadaşların hala anlayamadığı can alıcı bir nokta var. Yanaşmaya çalıştıkları karşı mahalle solcularının en temel ve değişmez tek bir özelliği var. İslam düşmanlığı. Bunlar din düşmanı değil, sadece İslam’a düşmanlar. Aleviliği yere göğe sığdıramaz, Hristiyanlıkla uğraşmaz, Budizm gibi gizemli dinlere özel ilgi duyar, ama İslam’a her halükarda ve her daim düşmanlık ederler.

Üstelik bu öyle bir düşmanlık ki, Bunlar İslam’ın hurafesine de, gerçeğine de düşmanlar. 3.Ali İmran Suresi 118. ayette açıklanan, Medine Yahudilerinin Müslümanlara olan tutumları gibi tutumları, ağızlarından taşıyor öfkeleri, (takiyyeten) göğüslerinde sakladıkları ise çok çok büyük, ağızlarından taşandan.

Anlamıyor musunuz Mesele İşçi Hakları Değil

Bu ulusolcuların solculukla, işçi hakları ile, gelir adaletsizliği ile en ufak bir alakaları yok. Zaten çoğu ya tuzu kuru kesimlerden, yada İslam düşmanlığını solculuk yada alevicilik maskesi altında gizleyenlerden. Bunların abileri bir zamanlar sıkı solcu iken, sonradan sıkı liberal oldular, şimdi de sıkı Erdoğan düşmanı.

Aslında bunlar ne eskiden solcuydular, ne sonradan liberal olmuşlardı, ne de şimdi Erdoğan (şahsına) düşmanılar. Her daim – daimen İslam düşmanı idi bu abiler ve onları takip edenlerinde onlardan hiçbir farkı yok.

Zaten Türkiye’de laik, liberal, solcu vs. yoktur; iflah olmaz İslam düşmanları vardır ve en az 100 yıldır İslam’ın kökünü kurutmaya yönelik yeminli ve kesintisiz bir mücadele söz konusudur bu kesimce yürütülen.

Katranı Ne Kadar Kaynatırsan Kaynat Şeker Olmaz

Katranı ne kadar kaynatırsan olur mu şeker demişler atalar. Bizim ulusolcularımızda İslam düşmanlığında katran kadar kara ve kavi. Her şeyden ödün verir, her şeyden vaz geçerler, ama İslam düşmanlığından asla.  Çünkü tek ve esas varlık sebepleri bu.

Mümin aynı yılan deliğinden iki defa sokulmazdı hani? Bunların atalarının 1920’lerdeki takiyyesini ne çabuk unuttunuz ey antici arkadaşlarımız! Hatırlasanıza, bu ulusolcuların ulu, ezeli ve ebedi lideri, hidayet ermiş, tam bir İslamcı gibiydi o günlerde.

Öyle ki Meclisi Cuma namazı ardından mevlütlerle açtırıyor, camilerde hutbe veriyor, kendini adeta evliya gibi gösteriyordu. Sonrasını size anlatmaya gerek yok ki, hepimizden çok okumuş yazmış çocuklarsınız, sonrasını bizden iyi biliyorsunuz elbette.

Kürt Ulusolcularıda Türk Ulusolcularının İzinde Yürüyor

Epey geçte olsa Kürt Ulusolcuları da uyandı nihayet ve Türk Ulusolcularının atalarının yolundan gitmeye başladılar. En son Demokratik İslam Kongresi düzenlediler ve İslam’a övgüler düzdüler. Biz bu filmin Türki versiyonunu 1920’lerde görmüştük, siz geç kaldınız, atı alan Üsküdar’ı geçti çünkü ey Kürdiler.

Öcalan Türk Ulusolcuların atasını takip ederek, Kürt Ulusolcularının atası olmaya gayret ediyor. Gördüğümüz kadarıyla Kürt Ulusolcularının bu projesine en önemli entelektüel desteği de, geçmişte beraber olduğumuz antikapitalist Müslümanlarla Kürt İslamcılar sunuyor.

Hani 1923’te hilafet kaldırılırken, hilafetin İslami bir kurum olmadığını, hem de İslami argümanlarla savunan bir Seyyid bey vardı, işi bitince buruşturulup çöp kutusuna atılan. Kürt Ulusolcularının bu projesine katkı veren Kürt İslamcılarının da akıbeti farklı olmayacak büyük ihtimal.

Çünkü tıpkı Türk Ulusolcuları ve ataları gibi, Kürt Ulusolcuları ve atalarının en temel dinamiği İslam düşmanlığı. Lakin köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demek gerektiğini, aksi halde köprüyü geçemeyeceklerini Kürt Ulusolcularının müstakbel atası ancak 100 yıl sonra anlayabilmiş anlaşılan.

Mü’minlerden Başkasını Veli Edinenlerin Akibeti

Mü’minlerin Velisi Allah ve diğer gerçek mü’minlerdir ancak. İman ve cihad iddiasında bulunmakla beraber, iman ve cihad anlayışı Kur’ani açıdan sorunlu olanların veli edinilip edilemeyeceği tartışılabilir ama, iman ve cihad iddiasında bulunmayanların, hele ulusolcular gibi tescilli İslam düşmanlarının veli edinilemeyeceği hususu, 3.Ali İmran Suresi 28. Ayet ve konuyla alakalı pek çok ayetten açıkça anlaşılan, asla tartışılamayacak açık ve kesin bir Kur’ani hükümdür.

Yüce Allah sadıklarla beraber olun diye emrediyor Müslümanlara. Müslümanlarla beraber olabilmek için bile sadıklık şartsa, İslam düşmanlığını ulusolculuk maskesi altında gizleyen hainlerle beraberlik neyle izah edilebilir.

Akreple dost olan kurbağanın hikayesini bir daha okuyun. Suyu geçinceye kadar sırtınıza binen o akrepler, suyu geçtikten sonra mutlaka ama, belki suyu geçmeden bile sizi sokabilirler, çünkü tabiatları öyle.

Körle oturan şaşı kalkar demişler. Bunlarla otura otura şaşı olduğunuz ortada, hiç olmazsa kör olmadan uzaklaşın bunlardan. Yoksa sizde bunlar gibi kör olacaksınız.

İzzet ancak Allah’a, peygamberine ve gerçek Mü’minlere aittir. Başka yerlerde izzet arayanlar, gittikleri yerlerin gerçek sahiplerinin zilleti altında kalmaya mahkumdurlar. Malum ne demiş atalar, her horoz kendi çöplüğünde öter. Ey antici arkadaşlar, sizi o çöplüklerde öttürmezler.

YAZIYA YORUM KAT

3 Yorum