1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Riyâzü’s-Sâlihîn’den tesettür ve giyim kuşam adabı
Riyâzü’s-Sâlihîn’den tesettür ve giyim kuşam adabı

Riyâzü’s-Sâlihîn’den tesettür ve giyim kuşam adabı

Üsve-i Hasene olan Allah Resulü (s)’nün Allah yolunda tesettür hakkındaki hadislerinden bazıları…

11 Haziran 2021 Cuma 15:15A+A-

HAKSÖZ HABER

Allah Resulü (s)’nün örnekliğini anlamak açısından hadis külliyatımız en önemli kaynak olma özelliğine sahip. Dünya ilim tarihinde biricik bir konuma sahip olan hadis ilminin başka hiçbir düşünce geleneğinde benzeri bulunmuyor. Hadislere dönük hassasiyet aynı zamanda ilim geleneğimizle kurduğumuz ilişki açısından da oldukça önemli şüphesiz.

Haksöz Haber’de, İmam Nevevi’nin (Allah ona rahmet etsin) bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN’den belirli veya irtibatlı konular ile alakalı hadisleri okuyucularımıza aktarmaya devam ediyoruz.


10411-634-024.jpg

Tesettür ve giyim kuşam adabı bahsi

Bir insanın giyim tarzı yaşam tarzı hakkında en fazla bilgi veren hususlardan birisidir. Tevazuu elbise olarak giyenler önce seçtikleri kıyafetle kendilerini takdim ederler. Bu bağlamda giyim kuşam meselesi gündelik bir konu olmakla birlikte asla hafife alınacak bir mesele değildir.

Abartılı, insanın kişiliğinin de önüne geçen kıyafetler de aslında karakter hakkında bilgi vermektedir. Günümüzde ise estetik olarak gösterilen ancak estetik kaygılardan olabildiğince uzak bunun da ötesinde tesettüre uygun olmayan bir giyim tarzının hâkim olduğunu söylemek mümkün ne yazık ki. Geçmiş zamanda kadın ve erkeğin vücudu belli etmeyen elbiseler giydiği bilinmekteyken bugünkü giyim tarzı oldukça yeni bir hale işaret etmektedir.

Tesettürü kadın ile sınırlayan bakış açısının hatalı olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Bu noktada Allah Resulü (sa) bir ayrıma gittiğini söylemek zor. Farklı renkleri kullandığı anlaşılan Allah Resulü mevsimine uygun mütevazi bir giyimi tercih ediyor. Kendi giyiminde de sadeliği ve kullanışlılığı önemseyen Resullullah ashabının kadın ve erkeklerine de aynı şeyi tavsiye ediyor…

Ayetler:

1-Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır... (A’râf, 7/26)

2- …Ve O (Allah) sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi... (Nahl, 16/81

 

Hadisler:

1- İbn Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sa) :

Beyaz giysi giyin; çünkü o, giysilerinizin en hayırlısı/güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin, buyurmuştur.

Ebu Davud, Tirmizi

 

2- Semüre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sa) :

Beyaz giysi giyin; zira o, daha temiz ve daha hoştur. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin, buyurmuştur.

Buhari, Müslim

 

3- Berâ’dan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (sa) orta boylu idi. Onu kırmızı bir kaftan içinde gördüm. Hayatım boyunca ondan daha şık/güzel birini görmedim.

Buhari, Müslim

 

4- Ebû Rimse Rifâa et-Temîmî’den (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:

Ben, Resûlullah’ı üzerinde iki parçadan oluşan yeşil bir elbiseyle gördüm…

Tirmizi, Ebu Davud

 

5-  Câbir’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sa), fetih günü Mekke’ye başında siyah bir sarıkla girdi.

Müslim

 

6- Ebû Saîd Amr b. Hureys’ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

İki omzunun arasından uçlarını sarkıttığı siyah bir sarıkla Resûlullah (sa), hâlâ gözlerimin önündedir.

Müslim’in diğer rivayeti:

“Resûlullah halka, başındaki siyah sarıkla hutbe okudu.” şeklindedir.

Müslim

 

7- Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:

Resûlullah (sa), (Yemen’in Sehûl şehrinde dokunduğu için) Sehûliye denilen, pamuktan yapılmış üç parça bezle kefenlendi. Bu üç parça içinde gömlek ve sarık yoktu.

Buhari, Müslim

 

8- Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:

Resûlullah (sa), bir sabah, üzerinde siyah yünden mamul ve işlenmiş (çizgili) bir elbiseyle dışarı çıktı.

Buhari

 

9- Ümmü Seleme’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Allah Resûlü’nün en sevdiği elbise gömlek idi.

Ebu Davud, Tirmizi

 

10- Esmâ bint Yezîd el-Ensâriyye’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah’ın (sa) gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Ebu Davud, Tirmizi

 

11- İbn Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sa) :

Kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse1 Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz, buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir:

Yâ Resûlallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor, dedi. Resûlullah (sa):

–Sen, bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin, buyurdu.

Buhari, Müslim

 

12- İbn Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber (sa) şöyle buyurmuştur:

“(Giysiler içinde) genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek, giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.”

Ebu Davud, Nesai

 

13- Kays b. Bişr et-Tağlibî’nin babasından aktardığına göre, Sehl b. Hanzaliye şöyle dedi:

Resûlullah’tan işittim:

“Ey ashâbım, sizler kardeşlerinizin yanına varacaksınız; bineklerinize çeki düzen verin, kılık kıyafetinizi düzeltin ki insanlar arasında, (yüzdeki) ben misali (öne) çıkın. Bir de Allah, çirkin işi ve çirkin sözü sevmez.” buyurdu.

Ebu Davud

 

[1] Elbisenin yerde sürünecek şekilde veya yere değecek şekilde uzatılması Arap toplumunda bir büyüklenme ve böbürlenme işareti olarak görüldüğü için Hz. Peygamber (sav) buna müdahale etmiştir. Burada esas dikkat edilen husus kibirlenme ve böbürlenmedir.

HABERE YORUM KAT

4 Yorum