1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Riyâzü’s-Sâlihîn’den oruç ve itikâfın fazileti 
Riyâzü’s-Sâlihîn’den oruç ve itikâfın fazileti 

Riyâzü’s-Sâlihîn’den oruç ve itikâfın fazileti 

Üsve-i Hasene olan Allah Resulü (s)’nün oruç ve itikaf hakkındaki hadislerinden bazıları…

30 Nisan 2021 Cuma 15:30A+A-

HAKSÖZ HABER

Allah Resulü (s)’nün örnekliğini anlamak açısından hadis külliyatımız en önemli kaynak olma özelliğine sahip. Dünya ilim tarihinde biricik bir konuma sahip olan hadis ilminin başka hiçbir düşünce geleneğinde benzeri bulunmuyor. Hadislere dönük hassasiyet aynı zamanda ilim geleneğimizle kurduğumuz ilişki açısından da oldukça önemli şüphesiz.

Haksöz Haber’de, İmam Nevevi’nin (Allah ona rahmet etsin) bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN’den belirli veya irtibatlı konular ile alakalı hadisleri okuyucularımıza aktarmaya devam ediyoruz.


10411-634-018.jpg

Oruç ve itikâfın fazileti bahsi

Oruç kulluğun en halis göstergelerinden birisidir. İnsanın insana karşı olan muhabbetini artıran ibadetlerin başında gelen oruç, tezkiye ayı Ramazan’ın nişanesidir. Tarih boyunca Müslüman geleneğin en önemli sac ayaklarından birisi olan Ramazan insanlığın kurtuluş reçetesi olan son vahyin de inzal olmaya başladığı zaman dilimidir.

Bu haftaki hadislerde, Allah Resulü (s.a.v) oruç hakkında dile getirdiği hadislerine daha geniş bir çerçeveden yer vereceğiniz. Bunun yanında Resulullah’ın itikafı bir ibadet hassasiyetiyle nasıl yerine getirdiğini aktarmaya çalışacağız. 1033 doğumlu hadis ve astronomi alimi Muhammed Rudani’nin Cemʿu’l-fevâʾid isimli hadis derlemesinde de istifade ettiğimizi belirtmek isteriz. İmam Nevevi ile Rudani’yi de birlikte hayırla yad ediyoruz. Allah ikisinden de razı olsun.

Ramazan orucu ümmet olma şuuruna varmak için çok büyük bir imkândır. Bu mübarek ayı başta ailece olmak üzere birlikte okumalar yaparak bereketlendirebiliriz. Ramazan’ın ayı mübarek olsun! Allah kalplerimizi yumuşatıp, kardeşliğimizi daim kılsın inşallah…

 

Ayetler:

1-Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı günler,) insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun... (Bakara, 2/183-185)

 

Hadisler:

1- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (s.a.v) buyurdu:

Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe tutan için bir kalkandır.” Denildi ki ‘onu ne zedeler?’

Yalan ve gıybet” buyurdu.

Nesai

 

2- Ebu Umame (ra) “Ey Allah’ın Resulü! Bana Allah’ın beni yararlandıracak olduğu bir şeyi emret!” dedim, şöyle buyurdu:

Oruç tutmalısın, çünkü oruç gibi bir ibadet yoktur.

Nesai

 

3- Ukbe bin Amir (ra) rivayet ettiğine göre Resûlullah (s.a.v) :

“Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onu cehennemden yüz yıllık mesafe uzaklaştırır.” buyurmuştur.

Nesai

 

4- Sehl bin Sad (ra) rivayet ettiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (s.a.v) buyurdu:

Cennette Reyyan adından bir kapı vardır. Bu kapıdan oruçlular çağırılır. Kim oruçlulardan ise oraya girer, giren ise asla susamaz.”

Buhari, Müslim

 

5- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (s.a.v) buyurdu:

Harp edin ki, ganimet elde edesiniz; oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız, sefere çıkın ki zengin olasınız!

Taberani

 

6- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (s.a.v) buyurdu:

Her kim inanarak ve karşılığı sırf Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.”

Altı hadis imamı

 

 

 

7- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (s.a.v) buyurdu:

Her şeyin bir zekâtı vardır, cesedin zekâtı ise oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.”

İbn Mace (senedi zayıf)

 

8- Bureyde (ra)’dan:

Allah Resulü (s.a.v) “Ey Bilal! Yemek yiyelim” buyurdu.

Bilal: Ben oruçluyum, dedi.

Biz rızıklarımızı yiyoruz. Bilal’in rızkının fazlası cennettedir. Ey Bilal! Oruçlunun kemiklerinin tespih çektiğini, meleklerin de onun için, yanında yemek yendikçe Allah’tan mağfiret dilediklerini biliyor musun?” 

İbn Mace

 

9- İbn Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (s.a.v) Ramazanın son on gününde itikaf eder (ibadet için mescide çekilir)di.

Buhari, Müslim

 

10- Hz. Âişe’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v), vefatına kadar, ramazanın son on gününde itikâf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikâfa devam etti.

Buhari, Müslim

صدق رسول الله فيما قالوأو كما قال

 


Muhammed bin Süleyman Er-Rudani'nin Büyük Hadis Külliyatı isimli eseri İz Yayıncılık tarafından basıldı. Bu hafta zikredilen eserden oldukça istifade ettik.

HABERE YORUM KAT

2 Yorum