1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Riyâzü’s-Sâlihîn’den Müslümanın hayat ölçüleri bahsi - II
Riyâzü’s-Sâlihîn’den Müslümanın hayat ölçüleri bahsi - II

Riyâzü’s-Sâlihîn’den Müslümanın hayat ölçüleri bahsi - II

Üsve-i Hasene olan Allah Resulü (s)’nün sıdk ve takva hususundaki hadislerinden bazıları…

29 Ocak 2021 Cuma 10:54A+A-

HAKSÖZ HABER

Allah Resulü (s)’nün örnekliğini anlamak açısından hadis külliyatımız en önemli kaynak olma özelliğine sahip. Dünya ilim tarihinde biricik bir konuma sahip olan hadis ilminin başka hiçbir düşünce geleneğinde benzeri bulunmuyor. Hadislere dönük hassasiyet aynı zamanda ilim geleneğimizle kurduğumuz ilişki açısından da oldukça önemli şüphesiz.

Haksöz Haber’de, İmam Nevevi’nin (Allah ona rahmet etsin) bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN’den belirli veya irtibatlı konular ile alakalı hadisleri okuyucularımıza aktarmaya devam ediyoruz.


10411-634-005.jpg

Müslümanların hayat ölçüleri bahsi (Sıdk-Takva)

Bir Müslümanın güvenilirliği işinde ve sözünde tutarlı oluşuna bağlıdır. Günlük işlerinde ilkeleri ile tenakuza düşmemek için çabalayan kişilerin buna bağlı olarak saygınlığı da artar. Allah Resulü (s.a.v)’e Mekke eşrafından el-Emin sıfatının verilmesi de bu açıdan oldukça önemlidir. Vahyi inmeye başladıktan sonra Müslümanlar ‘sözüne güvenilir olan kişi’ argümanını sıkça kullanmışlardır. Bu şekilde kendi durdukları yerin tutarlılığını kanıtlarken muarızlarını ise dün söyledikleri şeyin bugün aksini yaparak tenakuza düşmekle itham etmişlerdir.

Takva ise işleri doğru bir şekilde Allah için yapmanın doğal sonucudur. Takva kulluk bilinci olarak kişinin Allah’a karşı sorumluluklarının farkında olmasıdır. Allah Resulü, Allah’tan müminler için güzelliklerle beraber takva istemiştir. Takva söz konusu olduğunda edilen yemin bile bozulur…

Ayetler:

1-Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı olun ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun. (Tevbe suresi 9/119)

2-Allah’tan gücünüz yettiğince korkun, sakının (Teğabün suresi 64/16)

Hadisler:

1-Abdullah ibni Mesud rh. Resulullah (s.a.v)’ı şöyle buyururken dinledim dedi:

“Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücur) sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzab) diye yazılır. “

Müttefekun Aleyh

 

2-Ebu Muhammed ibni Ali ibni Ebu Talib (rh) şöyle dedi:

Ben Resulullah (s.a.v)’den:

-“Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül, (sözde ve işte) doğrudan huzur bulur, yalandan kuşku duyar” buyurduğunu belledim.

Tirmizi

 

3-  Ebu Süfyan Sahr ibni Harb (rh), Bizans Kralı Herakliyus ile aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle dedi:

Herakliyus:

-O (peygamber olduğunu söyleyen) adam size neleri emrediyor? diye sordu. Ben de:

-Sadece Allah’a kulluk ediniz, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın iman ettikleri şeyleri terk ediniz, diyor ve bize namaz kılmayı, sözde ve işte doğruluğu, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor, dedim.

Müslim, Buhari

  

4-Ebu Hureyre (rh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

-“Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.”

Tirmizi, İbn Mace

 

5-İbni Mesud (rh)’dan rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.v) şöyle buyurdu:

-“Allah’ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.”

Müslim, Tirmizi, İbn Mace

 

6-Ebu Tarif Adi ibni Hatim et-Tab (rh) Resulullah (s.a.v)’i şöyle buyururken dinledim demiştir:

-“Bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da (yemininin) zıddını takvaya daha uygun bulan kime, (yemininden vazgeçip) takvaya yönelsin.

Müslim


 

HABERE YORUM KAT