1. HABERLER

  2. HABER

  3. ÖYM ve Dinlemelerle İlgili Teklif Verildi
ÖYM ve Dinlemelerle İlgili Teklif Verildi

ÖYM ve Dinlemelerle İlgili Teklif Verildi

Özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemenin de yer aldığı 22 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

06 Şubat 2014 Perşembe 14:36A+A-

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından tutukluluk süresinin düşürülmesine, kişisel verilerin korunmasından yasal dinleme kararının alınmasına kadar bir çok alanda yeni düzenlemeler içeren "Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti'li çok sayıda milletvekilinin imza koyduğu Yeni Demokratikleşme Paketi'nin ana başlıkları şöyle:

ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER KALKIYOR- Özel yetkili mahkemeler tamamen kaldırılacak. Halen bakmakta oldukları tüm davalar da Ağır Ceza Mahkemelerine geçecek. Bu mahkemelerde görevli hakim ve savcılar 15 gün içinde yeni görevlere atanacaklar.

YASADIŞI DİNLEME CEZASI ARTIYOR- Hukuka aykırı şekilde kişisel verilerin kaydedilmesinin cezasının alt sınırı 6 aydan, bir yıla çıkarılıyor.

DİNLEMELERİ SIZDIRMA CEZASI DA ARTIYOR- Kişisel verileri Sızdıranlara verilen cezanın alt sınırı bir yıldan, iki yıla çıkarılıyor.

DİNLEME KAYITLARINI YOK ETMEYENLERE DE CEZA ARTIYOR- Toplanmış kişisel verileri öngörülen sürede yok etmeyenlere verilen cezanın alt sınırını da altı aydan, bir yıla çıkıyor.

TUTUKLAMA KARARI ZORLAŞTIRILIYOR- Mahkemelere tutuklama kararlarını, "belirtilere" göre değil, "somut delillere göre" verme zorunluluğu getiriliyor.

MAHKEME KARŞISINA ÇIKMA SÜRESİ 24 SAAT. GEREKİRSE, FARKLI YERDEKİ MAHKEME SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İFADE ALACAK- Sanıkların mahkeme önüne çıkma süresi 24 saatle sınırlı. Sanığın, mevcut yerdeki mahkemeye çıkma ihtimalı bulunamazsa, en yakın mahkemeye sesli ve görüntülü ifade vermesinin önü açılıyor.

HAPİS CEZASI 2 YILI AŞMAYAN SUÇLARA TUTUKLAMA YOK- Sanık hakkında isnat edilen suç, 2 yıldan az ceza gerektiriyorsa, tutuklamanın önü kesiliyor.

EV VE İŞYERİ ARAMALARINA "SOMUT DELİL" ZORUNLULUĞU- Sanıkların ev ve işyeri aramaları için, "makul şüphe" değil, "somut delil" zorunluluğu getiriliyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULMASI RAPORA BAĞLI- Sanıkların mal varlıklarına el konulmasına ilişkin somut delil şartı getiriliyor. Ayrıca BDDK ve MASAK'tan, mal varlıklarının suç işlenerek edinilip edilnilmediğine ilişkin rapor istenmesi de hükme bağlanıyor. Ayrıca, sanıkların mal varlıklarına el koyulması için mahkemede "oy birliği" şartı getiriliyor.

BİLGİSAYARA EL KOYMAK ZORLAŞTIRILIYOR- Şüphelilerin bilgisayarlarına el konulması zorlaştırılıyor. Bilgisayarların yedeklenmesinin ardından bir kopyasının şüpheliye verilmesi zorunlu hale geliyor.

DİNLEMELER İÇİN, HAKİM DEĞİL, MAHKEMEDE "OY BİRLİĞİ" KARARI GELİYOR - Dinlemelerin yapılabilmesi için eskiden olan tek hakimin onayı kaldırılıyor. Yerine, dinleme için "mahkemeden oy birliği ile karar alınması" şartı getiriliyor. Dinleme taleplerine, kimin dinleneceğine ilişkin belge eklenmesi de zorunlu hale getiriliyor.

DİNLEME SÜRESİ SINIRLANIYOR- Dinlemelerin süre sınırlaması azaltılıyor. dinleme süresi üç aydan iki aya indiriliyor. Gerekmesi halinde bir ay daha uzatılabiliyor. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu için dinleme kararı alma yetkisi kaldırılıyor.

SUÇLA İLGİSİ OLMAYAN BİLGİLERE İMHA ZORUNLULUĞU- Yapılan izleme ve dinlemelerde suçla ilgisi olmayan bilgilere "derhal imha" zorunluluğu getiriliyor. Mevcut kanunda suçla ilgisi olmayan bilgiler için "imha" zorunluluğu yoktu. Sadece "kullanılamayacakları" hükme bağlanmıştı.

ORTAM DİNLEMESİ ZORLAŞTIRILIYOR- Yasa değişikliği teklifiyle, teknik araçlarla yapılan izlemelerin de ancak "somut delillerin" varlığı halinde yapılabilmesi hükme bağlanıyor. Mevcut yasada, bu tip dinlemeler "kuvvetli şüphe" üzerine de yapılabiliyordu. Ayrıca, telefon dinlemelerinde olduğu gibi, ortam dinlemelerinde de hakim kararı yerine, mahkemede "oy birliği" kararı aranması şartı getiriliyor.

POLİSE DE MİT BENZERİ SORUŞTURMA KALKANI- Teklifle, savcıların "en üst dereceli kolluk amirleri" yani polis müdürleri hakkında izinsiz soruşturma açmaları imkansız hale getiriliyor. MİT mensupları için soruşturma iznini Başbakan verirken, polis müdürleri için bu yetki Adalet Bakanı'na tanınıyor. Adalet Bakanı'nın izni olmadan, "en üst düzey adli kolluk amiri" hakkında savcılar soruşturma başlatamıyor.

MAHKEME KARARINI YERİNE GETİRMEYEN POLİSLERE TAZMİNAT CEZASI YOK- Mevcut yasada, mahkeme kararlarını 30 gün içinde yerine getirmeyen kamu görevlileri aleyhine tazminat davası açılabiliyordu. Ancak yapılacak değişiklikle, mahkeme kararlarını gerçekleştirmeyen kamu görevlisine karşı değil, onun bağlı olduğu idareye karşı tazminat davası açılması hükme bağlanıyor.

MEVCUT DİNLEME KARARLARININ HEPSİ YOK HÜKMÜNDE- Mevcut dinleme kararlarının tümü, yasa kabul edildiğinde geçersiz hale gelecek. Dinlemelerin devam edebilmesi için yeniden karar alınması gerekecek

AVUKATLARIN DOSYAYI İNCELEMESİNE YÖNELİK KISITLAMALAR KALKIYOR-Şüpheli ve sanık avukatlarının, dosyanın içeriğini incelenmesi mevcut yasalarca "soruşturmayı tehlikeye düşürebilir" gerekçesiyle, hakim kararıyla sınırlandırılabiliyordu. Şimdi avukatın önünde dosyaya ilişkin tüm sınırlamalar kaldırılıyor.

HABERE YORUM KAT