Kitaplık

Haziran 2017A+A-

HAMAS / Anlatılmamış Bölümler - Azzam Temimi - Mana Yayınları - Mayıs 2017

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Filistin halkının Siyonist zulüm karşısında gösterdiği direnişin omurgalarından birisi olmuştur. Özellikle FKÖ bileşenlerinin Arap milliyetçisi ve sol eğilimli yapılar oldukları düşünüldüğünde Hamas’ın İslam dünyası için ne anlam ifade ettiğini de anlamış oluyoruz. Bu bağlamda Batı Şerialı yazar Azzam Temimi, HAMAS / Anlatılmamış Bölümler isimli eseri ile hem Batı dünyasına hem İslam dünyasına anlatmak amacıyla Hamas’ı; kendi tanıklıkları, araştırmaları ve hareketin önemli isimleriyle yapılan röportajlardan yola çıkarak detaylı bir şekilde inceliyor.

Hamas ile alakalı olarak Batı’da yapılan taraflı çalışmaların aksine Temimi, araştırmalardaki haksızlıkları da gözler önüne serme gayreti içerisine girmiş. İlk altı bölümü birinci kitap olarak basılan eserin geri kalan kısımları ise önümüzdeki aylarda okuyucu ile buluşacak. Yakın bir zaman dilimi içerisinde Hamas’ın açıkladığı yeni siyasi belgeyi de düşündüğümüzde okuyucu için İslami hareketler noktasında bilgili bir yazar tarafından yazılan eser daha önemli hale geliyor. Gösterdiği örneklik ile ümmetin iftiharı olan hareketin dünü, bugünü ve gidişatı ile alakalı olarak kaleme alınan böylesi kapsamlı bir çalışmanın Türkçeye kazandırılması da tabi ki takdiri hak ediyor.

Dinler Tarih ve Sembolizm - Prof. Dr. İsmail Taşpınar - M.Ü. İFAV Yayınları - Mart 2017

Dinlerin tarih boyunca birbirlerine karşı farklı semboller ve simgeler üzerine dayalı bir münasebetleri olmuştur. Bunu hem İbrahimî gelenekte hem de farklı inanış türlerinde görebilmekteyiz. Sembollere niteliklerinden daha fazla anlam yüklemek ne kadar hatalı ise sembolleri ifade ettikleri şeylerin daha altına indirgemek de bir o kadar hatalı bir yaklaşım. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Dinler Tarih ve Sembolizm başlıklı çalışmasında dinî sembol ve simgelerin tarih boyunca izledikleri serüveni inceliyor. İnsan zihninin soyutlaşmış düşüncelerden yola çıkarak oluşturduğu kültürel objeler ve dilsel ifadeler olarak önümüze çıkan semboller, günlük yaşantımızın da büyük bir kısmında önemli bir yer tutuyor.Her bir sembolün aslında tarihin belirli bir evresinde toplumsal belleğin siyasi, sosyal, kültürel bir etkileşimin neticesi olarak ortaya çıktığı tezinden yola çıkan bu araştırma aslında bu etkileşimin günümüzde de devam ettiğini savunuyor. 

Demokrasi Karşısında İslam - Philipped’Iribane - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları - Nisan 2017

Demokrasi meselesinin Müslümanlar olarak zihin dünyamızda kargaşaya sebep olduğu yadsınamaz bir hakikat. Bu kavramı Batı’nın coğrafyamız üzerindeki emellerine bir perde olarak kullandığı bir gerçek. Aynı zamanda kavramın “kötünün iyisi” misalince birtakım İslami yapılarca kullanıldığı da vakıa. Demokrasi kavramının kafa karıştırıcılığı biraz buradan geliyor olsa gerek. Bu kavramın içinin boşaltılıp indirgemeci bir yaklaşımla özümsenmesi ne kadar yanlış ise şeytanlaştırılıp zor durumda kalmış Müslümanlara yönelik olarak acımasız eleştirilerin(!) temeli olması da bir o kadar sıkıntılı.

Bu kaotik hali anlama kaygısı ile yola çıkıp İslam coğrafyasında araştırmalarda bulunan Philippe d’Iribane, Demokrasi Karşısında İslam isimli eseri kaleme almış. Demokrasi kavramının tartışılamaz bir doğrulukta ele alınması kitabın en büyük handikapı. Ancak yer yer İslam dünyası açısından bakılarak yapılan eleştiriler ise dikkat çekici bir özelliğe sahip. Demokrasinin İslam dünyası için ifade ettiği şeyin Batılılar tarafından zannedilen şey mi olduğunun tartışmaya açılması değerli bir yaklaşım biçimi. Bir diğer önemli tespit ise “liberal ve özgürlükçü” Müslüman entelektüellerin Müslüman dünyadan ne kadar uzak oldukları üzerine yapılan değinilerde saklı…

Mutezile Kitaplığı - Endülüs Yayınları

İslam dünyasında düşüncenin hareketlendiği ve buradan doğan farklılıkların insanlık düşünce tarihinin dahi en güzide ve biricik örneklerini sunduğu devirlere damgasını vuran ekol şüphesiz ki Mutezile’dir. Tartışmaları, düşünürleri, üslupları, tarzları ile düşünce geleneğimizde derin bir iz bırakan Mutezile’ye dair önemli bir çalışma Endülüs Yayınları tarafından başlatıldı. “Mutezile Kitaplığı” başlığı altında hem telif hem tercüme eserlerin yer alacağı seride şu ana kadar üç eser yayınlandı:Mahmut Ay “Mutezile ve Siyaset”, Mustafa Köse “Mutezile’de Entelektüel Düşünce”,Metin Özdemir “Mutezile’nin Kur’an Müdafaası”

Dikkatli bir yayıncılığın eserleri olan kitapların meselenin ilgilisi olanlar için ve Mutezile ekolü üzerinden çalışmak isteyen okur için kaçınılmaz bir yeri olduğu aşikâr. Endülüs Yayınları’nın son dönemde yeni bir atılım gerçekleştirdiğini de vurgulamak lazım. Çeşitli yazarlar veyahut mevzular ile alakalı oluşturulan serilerden bazıları şöyle:İbn Haldun Kitaplığı, Muhammed Abduh Kitaplığı, Siyer Kitaplığı, Mezhepler Tarihi Kitaplığı, Felsefe Kitaplığı ve son olarak Mutezile Kitaplığı. Umarız Endülüs Yayınları başlattığı çalışmaları tamamlar ve okuyucular tarafından beklenen ilgiyi görür.

Bu yazı toplam 608 defa okunmuştur.
BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR