1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. Bir Dünyanın Kadınları

Bir Dünyanın Kadınları

Ekim 1998A+A-

Ekin Yayınları arasından çıkan "Bir Dünyanın Kadınları" isimli kitap, yazarı Yıldız Ramazanoğlu'nun da hazır bulunduğu bir toplantıda tartışıldı.

27 Eylül 1998 tarihinde İDKAM'da gerçekleştirilen toplantı, Fatma Candan ve Gülsüm Peker'in takdimiyle açıldı. Kitap tartışması, yazarın ve katılımcıların katkılarıyla, kitabın değindiği konular ekseninde genişletilerek sürdürüldü.

Müslüman kadınların sorunlar ve açmazlar bağlamında, tüm yerel farklılıkları aşan bir ortak izleğe sahip oldukları gerçeği, toplantının belirgin vurgularından biriydi. Kitapta da bu konu, yazarın, yüzyılımızın son çeyreğinde çeşitli platformların düzenlediği ''kadın konferansları"ndaki izlenimlerini aktardığı bölümlerde dile getirilmekteydi. Müslüman kadınların bugünkü en önemli açmazının, vahyi sorumlulukları yüklenmedeki yetersizlikler ve engeller olarak ortada durduğuna vurgu yapılan toplantıda, bu engellerin en başında da müslüman kadının kendi konumu ile ilgili sağlıklı bir duruşa sahip olamayışının bulunduğu belirtildi.

Kadının, gerek bireysel anlamda, gerek toplumsal boyutta -İslami mücadele alanında- ve gerekse de dünyayı algılayışta bir 'kadın dili' geliştirmesi gerektiğine dair yapılan tespitler, toplantının can alıcı bölümlerindendi.

İslami mücadele alanındaki sorunlara ortak çözüm noktaları geliştirmede, sorunları paylaşmada kadın-erkek ayrımına gidilmesinin anlamsızlığı da, toplantının kayda değer bir vurgusuydu.

"Bir Dünyanın Kadınları" kitabının, yazarının özenli ve akıcı diliyle kurduğu çatıyı, şahsi gözlemleriyle canlı kılması noktasında takdire şayan bir çalışma olduğu, izleyenler tarafından dile getirildi. Okuyanların kitapta kendi hayatlarına dair yansımalar bulması, kitabı değerli kılan ayrı bir hususiyet olarak değerlendirildi.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR