1. HABERLER

  2. HABER

  3. GÜNDEM

  4. MÜ'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mezuniyetine İlişkin Açıklama
MÜ'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mezuniyetine İlişkin Açıklama

MÜ'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mezuniyetine İlişkin Açıklama

Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans düzeyinde dört yıl eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olduğunun tarihi belgelerle ve resmi kayıtlarla sabit olduğunu bildirdi.

03 Haziran 2016 Cuma 23:24A+A-

Marmara Üniversitesinin internet sitesinde, rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Arat imzasıyla yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenimi, mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği çerçevesinde, üniversiteye yöneltilen haksız ithamların giderilmesi amacıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu vurgulandı.

MÜ'nün 1883'e uzanan 133 yıllık köklü geçmişe sahip, ülkenin yarınlarını inşa edecek "güçlü gelecek" hedefine yönelmiş, Türkiye'nin en eski, büyük ve saygın yükseköğretim kurumlarından biri olduğu aktarılan açıklamada, "Üniversitemizin tarihi gelişim sürecinin, resmi internet sitemizdeki https://www.marmara.edu.tr/universite/genel/tarihce/” web adresli sayfada anlatılması dolayısıyla, kısa ve ciddi bir araştırmayla söz konusu süreç hakkında kolayca bilgi edinilebilmektedir. Dolayısıyla, kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılan ve tarihi belgelerle sabit gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmayan mesnetsiz iddiaların, web sayfamızdaki resmi bilgilere aykırılığı da kolayca görülebilmektedir." denildi.

Üniversitenin resmi internet sitesindeki http://diploma.marmara.edu.tr/ adresinde MÜ'den mezun olan herkesin diploma kaydı hakkında, "öğrenci bilgileri" veya "T.C. kimlik numarası ve diploma bilgileri" girilmek suretiyle sorgulama yapılabildiğine değinilen açıklamada, "Bütünüyle resmi bilgilere ve tarihi belgelere dayanan bu şeffaf ve aleni duruma rağmen, amacı ne olursa olsun gerçekle bağdaşmayan iddialar ortaya atılmakta, hem kurumumuz hem de mezunumuz olmasından her zaman gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, haksız ve mesnetsiz ithamlara maruz bırakılmaya çalışılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, üniversiteye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Marmara Üniversitesinin tarihi geçmişi, Osmanlı Devleti dönemindeki Ticaret, Ziraat ve Orman Nezaretine (Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığına) bağlı olarak 16 Ocak 1883 tarihinde kurulan ve eğitim süresi Sadaret (Başbakanlık) makamının kararı ile 4 yıl olması istenen Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi'ne (Hamidiye Yüksek Ticaret Okuluna) dayanmaktadır. Bu okul, 1889 yılında Maarif Nezaretine (Eğitim Bakanlığına) bağlanmış ve eğitim süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi yeniden yapılandırılmak amacıyla 1893 yılında geçici olarak kapatılmış ve 1897 yılında Maarif Nezaretine (Eğitim Bakanlığına) bağlı olarak tekrar açılmıştır.

Okul, 1915 yılında yapılan bir düzenleme ile Birinci Kısım ve İkinci Kısım olarak iki kademeli hale getirilmiş ve adı Ticaret Mekteb-i Alisi (Yüksek Ticaret Okulu) olarak değiştirilmiştir. 1925-1926 eğitim-öğretim döneminde ise iki yıllık eğitim veren Orta Ticaret Mektebi ve Yüksek Ticaret Mektebi ile üç yıllık eğitim veren İstanbul Ulum-u Aliye-i Ticariyye Mektebi (İstanbul Yüksek Ticaret Bilimleri Okulu) isimleri ile üç kademeli hale getirilmiş ve İktisat Vekaletine (Ekonomi Bakanlığı’na) bağlanmıştır. İstanbul Ulum-u Aliye-i Ticariyye Mektebinin adı 1934 yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebine (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’na) dönüştürülmüş ve 1938 yılında Maarif Vekaletine (Eğitim Bakanlığına) bağlanmıştır. Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu'nun 8 Haziran 1959 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, Maarif Vekaletine (Eğitim Bakanlığı’na) bağlı, ilmî muhtariyeti haiz (bilimsel özerkliğe sahip), yüksek eğitim, öğretim ve araştırma yapan bir akademiye (yükseköğretim kurumuna) dönüştürülerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi adını almış, ihtisas dalları 'Maliye Muhasebe', 'İktisadî İşletmecilik', 'Dış Ticaret ve Turizm' olarak belirlenmiş ve eğitim süresi dört yıla çıkarılmıştır. 30 Nisan 1969'da yürürlüğe giren 1169 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri’ne 'tüzel kişilik' kazandırılmış ve bütçe yapısı 'katma bütçe'ye dönüştürülmüştür. 24 Şubat 1970'te yürürlüğe giren 1235 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kadro Kanunu, 8 Ağustos 1977'de aynı adla yürürlüğe giren 2095 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılarak, akademilerin kadro yapısı yeniden düzenlenmiştir.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde 1977 yılında 'Ekonomi', 'İşletme' ve 'Siyasal Bilimler' fakülteleri oluşturulmuş, ayrıca 'Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu', akademinin İşletme Fakültesi’ne katılmış, dört yıllık eğitim veren Aksaray Yüksek Ticaret Okulu (1974 yılındaki adı ile Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu) ve Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu birleştirilmek suretiyle yine dört yıllık eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüş ve böylece Akademi bünyesindeki fakülte sayısı dörde çıkarılmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (md. 14/d) ve 28 Mart 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile Marmara Üniversitesi 
kurulmuş, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesindeki 'Ekonomi', 'İşletme', 'Siyasal Bilimler' ve 'Ticari Bilimler' fakülteleri birleştirilerek Marmara Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür (md. 14/d). 23 Mart 2012 tarihli ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılmış ve yerine İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi adlarıyla üç fakülte kurulmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenim hayatı

Bu süreç çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenim hayatına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 1974 yılında yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavı'nda verilen resmi sınav sonuç belgesi (ÜSSSB) itibariyle, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve dört yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna kaydolma hakkı kazanmış ve aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile resmen kayıt yaptırmıştır. Öğrenimini, sorumlu olduğu 41 dersten başarılı olarak, 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde, 1981 yılının Şubat ayında resmi olarak tamamlamıştır. Kayıtlı olduğu Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulunun, yukarıda da açıklandığı üzere Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ile birleştirilerek Ticari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüş olması dolayısıyla, mezuniyeti Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir. Mezuniyetleri nedeniyle, 03.04.1981 tarihinde düzenlenen ve dönemin dekanı Doç. Dr. Sinan Artan tarafından imzalanan 440-678 nolu 'geçici mezuniyet belgesi' kendilerine verilmiştir. Ticari Bilimler Fakültesi, 1982 yılında Marmara Üniversitesinin kurulmasıyla, diğer üç fakülteyle birleştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür.

Diploması, talepleri üzerine, MÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nin 4694 kütük numarası kaydına bağlı 8345 diploma numarası ile 'İşletme Bölümü mezunu' olarak düzenlenmiş, zamanın dekanı ve rektörü tarafından imzalanarak, 01.11.1991 tarihinde, geçici mezuniyet belgesi teslim alınmak suretiyle kendilerine verilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yaklaşık otuz yıl faaliyette bulunduktan sonra 23 Mart 2012 tarihinde İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesine bölünmesi dolayısıyla, mezkur Ticari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri ve mezunlarına dair arşiv, akademik bağ ve gereklilikler dolayısıyla yeni kurulan İşletme Fakültesi kapsamına dahil edilmiştir. 31.03.2011 tarihinde 'duplikata' talebinde bulunulması üzerine, kendilerine daha önce verilmiş olan diplomanın duplikatası, 01.04.2011 tarihinde düzenlenerek teslim edilmiştir.

Duplikatanın, diploma olarak kullanılmak üzere hak sahibinin çalınma, kayıp vb. nedenlerle talep ve beyanı üzerine ikinci ve son kez düzenlenen ve diploma yerine geçen resmi bir belge olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Duplikatanın ön yüzünde, diplomanın ilk suretinde imzası bulunan dönemin dekanının ve rektörünün imzası bulunmaz. Bunun yerine yalnızca adları, soyadları ve unvanları yer alır. Yine duplikatanın ön yüzünün üst kısımda sol ve sağ tarafta kırmızı renklerle 'duplikata' kaşesi basılı olur. Ayrıca duplikatanın arka kısmına, hazırlanma nedeninin şerh düşüldüğü diploma örneği tanzim edilir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Marmara Üniversitesi Senatosunun 18.12.2012 tarihli ve 2012/309-4 sayılı kararı ile Siyaset Bilimi dalında "Fahri Doktorluk" unvanı da tevcih edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans düzeyinde 'dört yıl' eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olduğu, bu fakültenin zaman içinde diğer fakültelerle birleştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürüldüğü ve günümüzde ise İşletme Fakültesi bünyesinde yer aldığı tarihi belgelerle ve resmi kayıtlarla sabittir. Ayrıca, diplomasını almamış veya kaybetmiş olan bütün mezunlara, güncel fakülte kaydı üzerinden diploma verilmesi hususunun ilgili mevzuatın bir gereği olduğunun bilinmesine rağmen, 'şahsa sıkı surette bağlı hak' kapsamında bulunan resmi diplomaya ilişkin olarak görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan 'sahte diploma' iddialarının hiçbir hukuki, resmi ve tarihi dayanağı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımıza 01.04.2011 tarihinde verilmiş olan 'duplikata' hakkında, bir 'duplikata' diplomanın resmi-hukuki özellikleri bilinmeden veya bilindiği halde kasıtlı olarak gözardı edilmek suretiyle ortaya atılan iddiaların 'hak' ve 'hukuk' ilişkisi açısından iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı ortadadır."

Bilgi edinme kapsamında değerlendirilen ve toplumun aydınlatılmasını amaçlayan açıklamanın yayımlanması sonrasında, hukuki niteliği ve tarihi seyri resmi kayıt ve belgelere dayalı olarak açıklanan konu hakkında yalan ve yanlış bilgilerin paylaşılmaya devam edilmesi halinde, Marmara Üniversitesinin kurumsal haklarını yargı yolu ile korumak için gerekli girişimlerde bulunacağı bildirildi.

AA

HABERE YORUM KAT