1. YAZARLAR

  2. SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

  3. Ana Muhalefet Lideri Yalan Konuşmuyor mu?
SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

Yazarın Tüm Yazıları >

Ana Muhalefet Lideri Yalan Konuşmuyor mu?

03 Nisan 2017 Pazartesi 06:40A+A-

12 Eylûl 1980 Askerî Darbesi’nin silah zoruyla kabul ettirdiği 1982 Anayasası’ndaki Hükûmet etme yönteminin bazı maddelerinde, özellikle de Hükûmet’in, doğrudan halkın seçtiği Cumhurbaşkanı’nca kurulmasını öngören değişiklikler için 16 Nisan’da yapılacak olan referandum etrafında, tabiatiyle olumlu veya olumsuz görüşler belirtenler olacaktı.

Ancak, yapılmak istenen bu değişikliklerin halka anlatılması adına, onların olumsuz yönlerinin değil de, doğru olmayan şeylerin söylenmesi ve bunun hele de ana muhalefet lideri durumunda olan kişi tarafından ısrarla dile getirilmesi, ülke için gerçekten de bir talihsizliktir.

Sözkonusu kişinin söyledikleri, ekranlardan bütün ülkeye de yansıtılıyor. ‘Yüzlerce maddeden değil, sadece 18 maddeden söz ediyorum.. O kadar zor değil.. Geliniz, bunları okuyup ülkemize, çocuklarımızın geleceğine neler getirdiğini anlayalım.’ diyor..

Ama, görülüyor ki, sözkonusu kişi, o 18 maddeyi kendisi bile okumadan konuşuyor ve yapılan değişiklikle artık başbakanlığın kaldırılacağını bilmeden, ya da bildiği halde kasden, ‘Ya, Cumhurbaşkanı ile Başbakan birbirine yine de ters düşerlerse ne olacak?’ diyebiliyor!

***

Eğer, anayasada bu değişiklik yapılacak olursa.. ‘Cumhurbaşkanı, tapularınızı ibtal edebilir.. Restoranları bile kapatabilir, muhtarlık kurumunu bile kaldırabilir.. Kendisine danışman olarak binlerce kişiyi tayin edebilir..’vs. iddiaları ise, komikliğin de ötesinde bir şey..

Onu dinlerken, kendinizi İsmail Dümbüllü’nün tulûat tiyatrosunda sanabilirsiniz.. Zannederseniz ki, halk, kendisine, ülkeyi içki sofralarında aldığı kararlarla yöneten yeni bir diktatör seçecek!!

Bu, herşeyden önce halk’ın temel değerlerini bilmemektir.

Hani, bir sürç-ü lisan olsa, mazur görülebilir.. Ama, öyle değil ve bu kişi, en azından mugalata / demagoji yapıyor ve sırf safdil tarafdarlarını ve sokaktaki saf kimseleri yanıltabilmek için, bir takım kelime oyunlarıyla doğruları tersyüz edebiliyor. Bu özelliğiyle kendisi ve tarafdarları da övünebilirse, övünsün..

***

Bu kişi, bir de 550 m.vekili sayısının 50 arttırılarak 600’e çıkarılmasını diline dolamış;milletin beş senede şu kadar trilyon parası boşa gidecek diyor.. Gerçi, bu satırların sahibi hattâ 300 m. vekilin bile kâfi olduğunu düşünür, ama, bu ana muhalefet liderine hatırlatılmalı ki.. Kendi partisinin ilk Şef’i, 12-13 milyonluk Türkiye’de 335 m.vekilli bir Meclis oluşturmuştu, üstelik de seçimle ve milletin reyiyle değil, şahsî tercihiyle.. Ve, 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi’nden sonra, neredeyse tamamı CHP’li olan bir Kurucu Meclis’in hazırladığı 1961 Anayayasına göre ise, -ki, Türkiye’nin nüfusu 27 milyon idi,- TBMM, 450 m.vekili, 150 senatör, darbeci subaylardan 23 kişinin ömür boyu tabiî senatörlüğü ve Cumhurbaşkanı’nın seçtiği 15 kontenjan senatörü olmak üzere, tam 638 üyeden oluşuyordu.

***

Sözkonusu muhalefet lideri, ‘Cumhurbaşkanı’nın partili olması kabul edilemez, tarafsız davranamaz’ diyor. Ama, kendi partisinin ilk iki Şef’i, hem Reis-i Cumhûr, hem de Cumhûriyet Halk Fırkası’nın Umûmî Reisi, Genel Başkanı idiler. Ve, bu muhalefet lideri, o iki ismin bütün uygulamalarının yanlışlığını söylemek ne kelime, bir de şerefle kabullenen birisi.. Ayrıca Cumhurbaşkanı olunca hangisi fikir ve ideallerinden de soyundu? Kişi Cumhurbaşkanı olunca robot mu oluyor? Kim tarafsız olabilir?

Tarafsızlık, hukukî konularda, yargı kararları karşısında taraf tutmamakla sınırlıdır.

Liderler ayrılınca, partilerinin nasıl eriyip gittikleri ise, merhûm Özal’ın ANAP’ının ve Demirel’in DYP’sinden de belli değil mi?

***

Sözkonusu lider, ‘M. Kemal’in bile de‘ tek adam ’olmadığını’ söylüyor. Güldürme kendine, efendi.. Ona ve ilkelerine bağlılık yemini etmeksizin üniversiteden de mezun olunamıyor ve m.vekili seçilseniz bile vazifenize başlıyamıyorsunuz, hâlâ da.. Dünyada Kuzey Kore ve Türkiye.. İki istisnaî örnek..

***

Darbe anayasasına karşıyız diyenler, bugün o darbe anayasasına dokundurtmak istemiyorlar.

İbretlik bir siyasî hokkabazlık..

STAR

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum