Mektup

Haziran 1991A+A-

Mektubuna selam ve başarı di­lekleriyle başlayan Doç,Dr. ibrahim Sarmış'ın değerlendirmelerinden bazı bölümleri aktarıyoruz.

"Derginin birinci ve ikinci sayısın­daki yazıların büyük bir kısmını zevkle okuduğumu belirtmeliyim. içeriğin, orjinallık ve özlenen asalet özelliklerine genellikle sahip olduğu­nu söyleyebilmeliyim. Dileğim, bun­dan sonraki sayıların da aynı asalet ve orjinalliğe sahip olarak çıkması, müslümanların asırlardır yitirdikleri için feleklerini şaşırdıkları saf kay­nak Kur'an-ı Kerim'e yönelme çaba­larına katkıda bulunmasıdır."

" Bilindiği gibi bütün peygam­berlerin ilk görevi Allah'tan aldıkları vahyi insanlara tebliğ etmek ve açıklanması gereken yerleri açıkla­maktır. Bütün farzlardan önce, na­maz, oruç, itaat ve benzeri görevler­den önce bu görev veya salih amel gelmektedir. Bugün de müslüman­ların bu bilinç ve görev önceliği an­layışıyla hareket etmeye ne kadar ihtiyaçları var. Bu mesajın kitlelere verilmesinde veya ulaştırılmasında derginizin önemli bir görev üstlen­mesini ümid ederim."

"... Ancak tekrar türünden de ol­sa bazı şeyleri hatırlatmada yarar vardır. Her şeyden önce, vereceği­niz kültürün odak noktası ve serveti Kur'an-ı Kerim olmalıdır, ikinci ola­rak, Hz. Peygamber'in sahih, ama sahih Sünneti'ni de Kur'an'ın ilk tef­siri, canlı örneği ve modeli olarak görmek gerektiğine inanıyorum. Ama hangi kitapta yer alırsa alsın, Ku'ran mantığı ve yüceliğiyle bağ­daşmayan her türlü nakillere prim vermemek lazımdır."

" Geçici modamsı akımlardan ve heyecanlı slogan vari sathilikler­den mümkün olduğu kadar sakın­mak gerekir. Çünkü bu nevi akımlar ve sloganlar sık sık değişmekte ve tazeliğini yitirmektedir. Bunları bayraklaştıran samimi insanlar da za­manla elleri boş olarak hayal kırıklı­ğına uğramaktadırlar. Onun yerine eskimeyen, solmayan, değişmeyen ve tükenmeyen kaynağımız ve öl­çümüz Kur'an kültürünü ve Rasulullah'ın sahih modelini insanlara sü­rekli sunar ve geniş kitlelere ulaştırabilirsek, bence çok daha yararlı ve kalıcı, tutarlı ve başarılı bir görevi yerine getirmiş oluruz."

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR