1. YAZARLAR

  2. Mümtazer Türköne

  3. Kozmik Oda'dan kaos çıkar mı?
Mümtazer Türköne

Mümtazer Türköne

Yazarın Tüm Yazıları >

Kozmik Oda'dan kaos çıkar mı?

31 Aralık 2009 Perşembe 00:46A+A-

"Kozmik" kelimesi tam olarak "kaotik"in karşıtı. "Kozmik", evrendeki düzeni ifade eden "kosmos" kelimesinden geliyor. Evrende gördüğümüz sistemli veya düzenli oluş haline "kosmos" deniyor.

Sadece askerlerde değil, gizlilik içinde iş gören bütün devlet kurumlarında gizli bilgilerin ve belgelerin yer aldığı özel odaya "kozmik oda" denmesinin sebebi, devlet içindeki düzen ve intizamın bu belge ve bilgiler vasıtasıyla yürüdüğüne inanılması. Tersinden bakıldığında bu bilgilere düşmanlar ulaştığında devlet düzeninin çökeceği, devletin âlî çıkarlarının zarar göreceği düşünülüyor. Ancak bu anlayış büyük ölçüde Soğuk Savaş dönemine özgü ideolojik rekabetin izlerini taşıyor. Kastedilen ne kadar silahınız olduğu, bunları nerede sakladığınız bilgisi değil. Her yıl Londra'da yayımlanan Military Balance dergisinden, sadece kendi ordunuzu değil, bu açıdan bütün dünya ordularını ve silah ve cephane konusundaki değişmeleri izlemek mümkün. Bu "çok gizli bilgi" denilen şeylerin çoğu Soğuk Savaş dönemine özgü yalanlar ve bu yalanlar üzerine kurulmuş örgütlenmelerden oluşuyor. Doğrudan Özel Harp Dairesi'nin (Seferberlik Tetkik Kurulu) bu amaçla kurulmuş olması gibi. Halkınız ideolojik olarak kandırılabilir, düşman güçlerin amaçlarına hizmet eder hale gelebilir. Buna karşı koymak için para-militer, yani yarı askerî yarı sivil bir örgütlenme ile halkın içine girmeniz gerekir. Ayrıca halkın devlet çıkarları istikametinde hareket etmesini sağlamak üzere yalanlar üretmek zorunda kalabilirsiniz. Düşman yumuşak metotlarla halkın zihninde mevziler kazanırken, siz doğrudan düşmanın eseri gibi görünen eylemlerle halkı tekrar devletin çıkarları yönünde seferber etmelisiniz. Bunun için masum insanların hayatına kasteden eylemler planlanması ve icra edilmesi (Avrupa'daki kontrgerilla örgütlerinin yaptığı gibi) gerekebilir.

Soğuk Savaş sona erdi. İki kutuplu dünyanın ideolojik rekabetinden eser kalmadı. Bizdeki bu Soğuk Savaş örgütü neden ortadan kalkmadı? Önemli olduğu için tekrarlayalım. Doğrudan "komünist işgal teşebbüsü"ne karşı oluşturulan bu para-militer örgüt neden varlığını hâlâ devam ettiriyor? Bulabileceğiniz tek makul cevap var: Çünkü bu örgüt devlet içindeki askerî vesayetin para-militer aparatı olarak vazife icra ediyor.

Askerin devlet içindeki silahlı vesayet aracı, yine Soğuk Savaş'a özgü ideolojik kalıplar etrafında yürütülüyor. Dün "komünist işgale" destek verecek olan halk bugün bir "irtica tehdit"i ne oylarıyla imkân tanıyabilir. Devletin laik niteliğini, demokrasiden gelen bu tehdide karşı korumak için illegal bir örgütlenmeye ve halkı ikna etmek için provokatif eylemlere başvurmak gerekebilir. Karşımızda duran şablon tipik bir Soğuk Savaş şablonu. Dün Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy suikast sonucu öldürüldüğü için laikliğe yönelik bu tehlikenin farkına varıyorduk. Bugün sistem çalışmıyor. "Tehlikenin farkına varmak" için yapılan eylemler -Danıştay suikastı gibi- deşifre ediliyor. Üstelik yargılanıyor.

Kozmik Oda'da yürütülen soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısı tutuklama talebiyle üç subayı mahkemeye sevk etti. Savcının bu talebinin arkasında yer alan "şüphe" hepimizin ortak şüphesi. Bu şüpheden iz ve eser kalmayana kadar bu işin üzerine gidilmemesi halinde, kozmik odaların koruyamayacağı bir kaos ortamı ortaya çıkacak. TSK'daki soruşturmanın "kurumlar arası çatışma"ya veya bir kaosa yol açacağı lâfı, tipik bir kontrgerilla perdelemesi. "Kurumlar arası çatışma" lâfı neredeyse iki devlet arasındaki sürtüşmeyi ifade edecek. Devlet tektir. "Kozmik oda"nın koruduğu düzen, devletin tekliğine dayanır. Savcıyı kapıda bekleten, yargıca müşkülat çıkartan kurum, devletin düzenine zarar verir.

Bizi, bu ülkeyi muhafaza eden, devletin bekasını sağlayan, milletimizin âlî menfaatlerini koruyan güç hukuktur. Hukukun egemenliği karşısında "kurumlar arası çatışma"yı ve kaos ihtimalini öne sürenlere söylenecek söz "hukuku olmayan kurum batsın", kaosu önlemenin yolu silahın gücünden değil, hukukun gücünden geçer hükmüdür. Çünkü kosmos'u "kozmik oda" değil hukuktan başka bir güç sürdüremez..

ZAMAN

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum