1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. İnsan Hakları Algısı Araştırması
İnsan Hakları Algısı Araştırması

İnsan Hakları Algısı Araştırması

Af Örgütü Türkiye Şubesi ile MetroPOLL'ün Türkiye toplumunun değişen insan hakları algısı konulu araştırma sonuçları yayımlandı.

10 Aralık 2019 Salı 14:36A+A-

T24 sitesinin konuyla alakalı yer verdiği haberi ilginize sunuyoruz:

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi ile MetroPOLL araştırma şirketinin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre toplumun yüzde 82,3’i temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünüyor. Buna karşın 'Bir kişi polis tarafından gözaltına alındıysa suçludur' diyenlerin oranı yüzde 31,2 ...

Türkiye genelinde 28 ilde 2 bin 651 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan 'İnsan Halkları Algısı Araştırması' sonuçlarından dikkati çeken sonuçlar çıktı.

'Sizce Türkiye'de insan hakları ihlali var mı?' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 82,3'i 'Evet' derken, yüzde 9,8'i 'Hayır' dedi.

'Bir kişi polis tarafından gözaltına alındıysa suçludur' diyenlerin oranı yüzde 31,2.

Hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını düşünenlerin oranı gençlerde yüzde 72’ye çıkarken, yaş arttıkça bu oranın düştüğü tespitler arasında.

Ankete katılan her 5 kişiden 4'ü Türkiye’de yaşayan herkesin kanunlar karşısında eşit olduğunu düşünüyor. Ancak katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54,4) kişilerin haklarını eşit olarak kullanamadığını söylüyor. Hakların eşit olarak kullanıldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 37,3 olarak araştırmaya yansıyor.

Türkiye’de temel insan haklarının yasalar tarafından güvence altına alındığını söyleyenlerin oranı yüzde 53,3. Yüzde 37,9’luk kesim ise yasaların temel hak ve özgürlükleri güvence altına almadığını ifade ediyor.

Her 10 kişiden 8'i insan haklarının evrensel olduğunu belirtiyor.

'İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyor' diyenlerin oranı yüzde 52,4

Yüzde 82,6’lık bir kesim uzun süre sonuçlanmayan davaların insan hakkı ihlali olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 75,3’ü “Kendisinden farklı düşünen insanların yaptığı barışçıl protestolarda polisin şiddet uygulamasına karşı çıkacağını” ifade etti.

Ancak 'Başkasının hakkını savunmak için herhangi bir kampanya, protesto ya da faaliyet katıldınız mı?' sorusuna 'Evet' diyenlerin oranı yüzde 18,3...

10 Kişiden yalnızca ikisi başkasının haklarını savunma konusunda harekete geçiyor.

Her dört katılımcıdan üçü “polisin vatandaşa vurma hakkı vardır” ifadesine katılmadığını söylerken, söz konusu ifade “polisin gözaltına aldığı suçlulara şiddet uygulama hakkı vardır” olarak değiştirildiğinde de cevapları değişmedi.

“Bir kişi polis tarafından gözaltına alındıysa suçludur” cümlesine ilişkin görüş bildirmesi istenen katılımcıların yüzde 10,5’i bu ifadeye 'kesinlikle katıldığını', yüzde 20,7’si ise 'ifadeye katıldığını' belirtti.

Katılanların yüzde 37,6’sı “haklarım ihlal edilince polise başvururum” derken, yüzde 28,9’u adres olarak mahkemeyi gösterdi. Yüzde 7,4’ü ise ihlale uğraması durumunda ailesine veya eşine/dostuna başvuracağını söyledi.

Ankete katılan yüksek lisans/doktora mezunları arasında ise sosyal medya en popüler seçenek olarak öne çıktı. Buna göre, yüksek lisans/doktora mezunlarının yüzde 28,8’i hakları ihlal edilince sosyal medyaya başvuruyor.

'İnsan Hakları Denince'...

'İnsan hakları denildiğinde akıllarına gelen ilk üç alan?' sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde 65.2 'yaşam hakkı',  yüzde 33,5'i  'ifade özgürlüğü' ve yüzde 22,1'i 'adil yargılanma hakkı' dedi.

'Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda geleceğe iyimser' baktığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 45, 2...

Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı kadınların kimseye sormadan çalışma hakkı olduğu yönünde fikir bildirdi. Katılımcıların yüzde 43’ü “Kadınlar da erkekler gibi çalışma hakkına sahiptir” cümlesi için ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtını verirken, yüzde 39,5’i ‘katılıyorum’ dedi.

 

HABERE YORUM KAT