1. YAZARLAR

  2. SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

  3. ‘Fikir özgürlüğü’ tek taraflı mıdır ve hezeyan da fikir sayılır mı?
SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

Yazarın Tüm Yazıları >

‘Fikir özgürlüğü’ tek taraflı mıdır ve hezeyan da fikir sayılır mı?

26 Eylül 2022 Pazartesi 14:10A+A-

Kainatın, mükevvenâtın anlaşılmasında insanoğlunun önünde belli başlı üç imkân ve yöntem vardır. En başta, en yaygın şekliyle, ‘iman etmek’ gelir. Kişi, dünyayı anlamak ve kavramakta kesin ‘kalbî kabul ve tasdik’ sahibi ise,  meselelerinin özünü  o çerçeve içinde halletmiştir. Çünkü, o, ‘kesin’ olarak inanır. Böyle bir kişiye, -kendisinin herhangi bir talebi yokken- Gel, senin inandıklarını tartışalım..’ demek, onun değerler sistemine saldırmak olur. Ancak, o kişi kendiliğinden bazı konularda şekk’e düştüyse, o zaman, zâten, kesin inancı zail olmuş olur.  Bu metodun hareket noktası, kalbî teslimiyettir.

*

İkinci alan, hikmet veya felsefe alanı olup, kişinin müşahede ve idrâk gücü ile sınırlıdır. Hareket noktası, temâşâ’dır. Mükevvenatı, ‘deneme’ yoluyla değil,  hayranlık ve hattâ hayret içinde ve kendi müşahede ve idrak gücünce derinlemesine tefekkür ve tahayyül etmektir.

*

Üçüncü yöntem ise, ‘tecrübî ilimler’ alanıdır. Hareket noktası ‘şüphe’dir. Kişi, etrafında ve kainatta olup biteni ve neyin-nasıl olduğunu- oluştuğunu anlamak için şüphelerini tecrübe etmeye çalışır ve elde ettiği  ve doğruluğunu kabullendiği ‘doğru’yu, bir başka denemeyle yanlışlanmadıkça geçerli sayar.

Sözgelimi, 1905 yılına kadar, fizikçiler, ‘atom’u ‘maddenin parçalanamayan en küçük en parçası’ diye tarif ederken, asırlarca  ilmî kabul edilen bu tarifin yeni laboratuar denemelerince şüpheyle karşılanmaya başlaması  ve sonunda da, 1945’de de ilk ‘atom bombası’nın patlatılması ile, terk edilmesi kaçınılmaz oldu ve ‘atom’un, ‘maddenin parçalanabilen en küçük parçası ‘ olduğu şeklindeki yeni tarif geçerli sayıldı.

*

Bu bilinen şeyler, niçin tekrarlanıyor?’ denilebilir.

‘Şunun için..’ deyip, günlük hayattaki şeytanî kurnazlıklara, bir profesörün zırvalarına, hezeyanlarına  değinelim..

Bir ukalâlık mı, yoksa kitleyi üzerine saldırtmak için tahrikler yapmaktan zevk alan veya toplumu tefekkür açısından anarşiye sürüklemekle vazifeli birisi mi  desek..  Üstelik, kendisinin prof. olduğu araştırma alanı ile ilgisi olmayan  konularda, kamuoyuna sözde ‘bilimsel’ açıklamalar yapıyor.

Bu kişi, son zamanlarda da, ‘İbrahîm peygamber diye birisi yok.. Musâ peygamber  diye birisi de yok..’ diyor.. Gerekçesi de, ‘bu isimlerin var olduğunun, bilimsel olarak isbatlanamamış olması’  imiş..

*

Evet, işbu ‘materyalist, ateist, laik’ kişi ve benzerleri, ölümle her şeyin son bulduğunu ve bedenlerin moleküllere dağıldığını da söylüyor; annesini mezarına bir defa bile gitmediğini de ekleyerek..

Bu gibilerle hangi insanî ve ahlâkî bir değer etrafında bir araya gelebilirsiniz?

Halbuki,  mükevvenatta nice konular var ki, henüz tecrübe edilemediğinden de öte, deneme yoluyla isbatlanamaz da... Ölümden sonrasına dirileceğine inanan, bu konuda  ‘kesin  inanç’ yoluyla izahlar yapan bir kimse için, diğer bütün aykırı izahlar geçersizdir. Ünlü alman şair ve filozofu Johann Wolfgang von Goethe, 250 sene öncelerde,

 ‘Der echte , muslime spricht vom Paradiese

Als ob er einst aida gewesen waere..’

(Gerçek bir Müslüman, Cennet’ten öyle bir söz eder ki, onun bir zamanlar orada bulunduğunu sanırsınız.) diyordu.

*

Evet, Müslümanlar, kesin inanç ve bilgilerini, Kurân-ı Mubîn’den işte böyle öğrenirler.

İnanmak istemeyen için her şey kap-karanlıktır: İnanmak isteyen için ise, yeterince ışık vardır ve  bunun için şu bir-kaç âyet meâlini tekrarlamak bile yeterlidir..

Dediler ki:Kemiğe ve toza-toprağa döndükten sonra, gerçekten biz, yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz?”

De ki:İster taş, ister demir olun!” (…)Diyecekler ki: “Kim bizi diriltecek?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan kim ise O!” (17/İsrâ 49-51)

 İnsan düşünmez mi? Daha önce hiçbir şey değilken, hiç şüphesiz onu biz yarattık. (19/Meryem 67), Onların barınağı Cehennem’dir. (…) (17/İsrâ 97)

*

Sadece şu kadarını söyleyelim, bu gibilerin kişilerin neye-nasıl inandıkları, -onların nasibsizliklerine üzülsek ve hezeyanlarına gülüp geçsek bile-,  bizi pek ilgilendirmez. Ama, bir toplumda, hele de genç nesilleri fikren iğfal etmek için bu gibi kof iddialarını  akademik yaldızlamalarla kamuoyu vasıtalarından istedikleri yaygınlıkta topluma sunarlarsa; bu durum, inanç sahiplerine karşı ateşli olmayan silâhlarla açılmış, ruhları öldürücü bir savaş hükmünde görülüp;  kendilerinin hedef alındığını düşünenler de,  kendi mücadele vasıta ve silâhlarını kendilerine göre seçmek noktasına sürüklenirlerse, ortaya çıkacak anarşiden herkes nasibini alır.

*

Özellikle de körpe dimağlar, genç nesiller, ‘İnandık!’ dediğiniz konularda  size, ‘bilimsel delil’ gibi kurnazlıklarla  bir pencere açmak  isteyenler olursa, biliniz ki, onlar sizin umursamazlığınızdan veya prof. titri olan kişilerle teferruatlı tartışmalara  girecek durumda olmadığınızı düşünmenizden istifade etmek ve kendilerine köle edinmek isteyen emperyalist- şeytanî güçlerin gönüllü hizmetçileridirler.

O gibilere cevabımızın, ne ve nasıl olması gerektiğini bize Kur’an bildiriyor: ‘Lekum dinukum veliyedîn..’ (Sizin dininiz size, benim dinim bana!.)

*

Star

 

YAZIYA YORUM KAT