1. HABERLER

  2. HABER

  3. Danıştay: 19 Mayıs’a Öğrenciler Az Katılır!
Danıştay: 19 Mayıs’a Öğrenciler Az Katılır!

Danıştay: 19 Mayıs’a Öğrenciler Az Katılır!

Danıştay 10. Dairesi, faşizan 19 Mayıs kutlamalarını iptal eden Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinin yürütmesini durdurma gerekçesini açıkladı.

01 Mayıs 2012 Salı 16:42A+A-

Danıştay, 19 Mayıs kararının gerekçesini açıkladı. Yürütmenin durdurulmasının sebebi kutlamalara yeterli sayıda öğrenci katılamayabileceği endişesi ve 1981’de çıkarılan bir yönetmeliğe aykırı olması.

Gerekçede, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında kanunun 4. maddesinde ulusal ve resmî bayramlarda yapılacak törenlerin Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Kültür bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceğinin kurala bağlandığı belirtildi.

Kanunun bu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilerek, “Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğini’’nin 1 Ekim 1981 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandığının hatırlatıldığı gerekçede, yönetmelikte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin nasıl yapılacağının belirlendiği ifade edildi. Gerekçede aynı yönetmelikte başkentte ve diğer illerde bayramın nasıl kutlanacağının da açıklandığı ifade edildi.

Bu yönetmelik uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının nisan ayında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesinin çıkarıldığı belirtilen gerekçede, bu yönergede de bayramların nasıl kutlanacağına ilişkin hükümlere yer verildiği kaydedildi.

Gerekçede, “Konuyla ilgili yasa, yönetmelik ve yönerge hükümlerinden, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının içeriği ve yerinin kutlama komitesince yönetmelik esasları dahilinde belirlenmek suretiyle öğrencilerin ve halkın katılımıyla varsa stadyumda, yoksa belirlenen tören alanında gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda kutlama komitelerince öğrenci sayısı sınırlandırılarak ve abartılı bir takım etkinliklere yer verilmeden törenlerin yapılabileceği de açıktır’’ denildi.

Öğrenciler olmadan olmaz

Dava konusu genelgede ise Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının mevzuata uygun biçimde tüm gençliğin dahil edileceği bir formatta gerçekleştirileceği belirtilmesine karşın takip eden cümlede, “Kanun ve yönetmelikte kutlamaların öğrencilerin katılımıyla yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır’’ şeklinde yönetmelik ve yönerge ile bağdaşmayan bir ifadeye yer verildiği belirtilen gerekçede, sonraki cümlede de kutlamaların sadece okullarda yapılabileceği anlamına gelebilecek biçimde “Günün anlam ve önemiyle uygun kutlamaların okullarımızda ve öğrencilerin katılımıyla icra edilmesine devam edilecektir’’ denildiği hatırlatıldı. Genelge ile ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesi için alınan ara karara Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen cevapta konunun açıklığa kavuşturulamadığı ifade edilen gerekçede, “Davalı idarece verilen cevapta ve savunmada yönetmelik ve yönergedeki açık kurallara rağmen öğrencilerin il ve ilçe düzeyindeki törenlerde yer almasının zorunlu olmadığı savunulmuş, genelgedeki belirsizlik savunma ve ara karara verilen cevapta da sürdürülmüştür’’ tesbiti yapıldı.

Yönetmelik ve yönergelere aykırı

Anayasa’nın 123. maddesinde idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olup yasayla düzenleneceği, 124. maddesinde ise başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren yasaların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabileceğinin hükme bağlandığı ifade edildi. Gerekçede, “Bu haliyle dava konusu genelge 19 Mayıs’ta il ve ilçe düzeyinde yapılacak törenlere öğrencilerin katılıp katılmayacağını belirsiz hale getirmek suretiyle yürürlüğünü koruyan yönetmelik ve yönergeye aykırı uygulamalara yol açabilecek niteliktedir’’ denildi.

Bir üye karşı çıktı

Danıştay 10. Dairesinin 4 üyesinin yürütmenin durdurulmasını yerinde gördüğü karara, bir üye farklı gerekçe ile katılmadı. Azlık oyu yazan üye, genelgenin yönetmeliklere uygun olduğu belirterek, yürütmenin durdurulması talebinin reddini istedi.

Bakanlığın karara yapacağı itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

TARAF 

HABERE YORUM KAT