1. HABERLER

  2. HABER

  3. 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

  4. Paralelin Banka Hesaplarına Bloke
Paralelin Banka Hesaplarına Bloke

Paralelin Banka Hesaplarına Bloke

Darbe girişimi sonrası paralel yapıya ait kurum ve kuruluşlara yönelik inceleme süreci başladı. 4 aşamalı süreç tespit, devir işlemi, el koyma ve geri dönüşü olmayan tasfiye süreçlerini içeriyor.

A+A-

Gülen yapısı ile ilişkili kurum ve kuruluşlardaki tasfiye süreci başladı. Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki binalardaki taşınırlar, güvenlik önlemleri alınarak aynen muhafaza edilecek. Kiralama suretiyle kullanılan binalardaki taşınırlar ise öncelikle ilgili ve ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşuna devredilecek. Maliye Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, söz konusu kararnameyle kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye intikal etmiş sayılan her türlü taşınırlarla mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ile tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazlarla ilgili alınacak tedbirler ile bunlar hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Birinci Aşama Tespit

Kapatılan kurum ve kuruluşa ait her çeşit büro eşyası, mefruşat, hesap, yazı, bilgisayar, fotokopi ve teksir makineleri, radyo, televizyon gibi elektronik eşyalar, kitap, tablo, biblo gibi her türlü taşınırlar tutanakla kayıtlara geçecek.

Demirbaş eşya defterinde kayıtlı olup yerinde bulunmayan eşyalar sorumlulardan talep ve takip edilecek. İdare tarafından il/ilçe tapu müdürlüklerinden kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki taşınmazların tespiti istenilecek. İdarece mal varlığına dahil edilmesi gereken başkaca mal, hak ve alacak olup olmadığı araştırılacak.

Kiralık Kasalarına Bile İnceleme

Kapatılan kurum ve kuruluşların, bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki (kiralık kasaları dahil) tüm hesapları önce bloke edilerek, tespit edilen mal varlığından Türk Lirası ve döviz cinsinden para olanlar derhal, diğerleri (çekler gibi) usulüne uygun şekilde nakde çevrildikten sonra muhasebe birimlerinin veznesine veya banka hesabına yatırılacak. İdare tarafından fiziken tespit edilerek teslim alınan veya elektronik ortamda kaydedilen ve saklanan menkul kıymetler ve varlıklar muhasebe birimince “Menkul Varlıklar Hesabı”na kaydedilecek.

1 Birinci aşamada kapatılan kurum ve kuruluşlardaki taşınır ve taşınmazlar tespit edilecek.

2 Kiralama ile kullanılan binalardaki taşınırlar ise ikinci aşamada kamu kurum veya kuruluşuna devredilecek.

3 Üçüncü aşama el koyma ve bankla hesaplarına bloke getirme sürecini kapsıyor. Bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar bloke edilecek.

4 Son aşamada ise geri dönüşü olmayacak tasfiye süreci. Kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü borçlarından dolayı Hazine'den hiçbir şekilde bir hak ve talepte bulunulamayacak.

Tasfiye Süreci İle Geri Dönüş Olmayacak

Kapatılan kurum ve kuruluşların tespit edilen doğmuş ve doğacak alacakları, borçlularından usulüne göre tahsil edilecek. Kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü borçlarından dolayı Hazineden hiçbir şekilde bir hak ve talepte bulunulamayacak.

Sanat Eserleri Hazine'nin

Tespit edilen taşınırlar arasında tarihi veya sanatsal değeri olduğu durumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile istişare yapılacak. Bağış, vasiyet ve benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tespiti halinde bunlardan tescili mümkün olanların tapuda Hazine adına tescilleri sağlanacak.

Yeni Şafak

Etiketler :

HABERE YORUM KAT