1. HABERLER

  2. HABER

  3. Çözüm Sürecine Özel Kurul Geliyor
Çözüm Sürecine Özel Kurul Geliyor

Çözüm Sürecine Özel Kurul Geliyor

Hükümet çözüm süreci kapsamında yeni bir adım attı: Çözüm Süreci Kurulu ile kurumlar arası izleme ve koordinasyon komisyonları oluşturuluyor. Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

A+A-

Hükümetin çözüm sürecine ilişkin dünkü Bakanlar Kurulu'nda aldığı kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Çözüm Süreci Kurulu ile Kurumlar Arası İzleme ve Koordinasyon Komisyonları oluşturuldu. Söz konusu düzenleme çözüm süreci için temmuzda Meclis'ten çıkan çerçeve yasa kapsamında yapıldı. 

Kararda, "Çözüm süreci bölücü terörü sona erdirerek, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmeyi, ülkenin istikrar ve kardeşliğini geliştirmeyi, Türkiye'yi demokraside, hukukta, ekonomide, dış politikada dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi haline getirmeyi hedeflemektedir" denildi. 

Bu kanunun sürecin daha kapsamlı bir yasal dayanağa kavuşturulması amacıyla hazırlandığı, düzenlemeyle ihtiyaç duyulan adımların zamanında, etkili ve koordineli bir şekilde atılması açısından genel bir perspektif sunacağı ve devlet kurumlarının yapacakları çalışmalar için genel ilkeleri içermekte olduğu bildirildi. 

Temel aktör 'Bakanlar Kurulu'

Çözüm süreci kapsamında yürütülecek çalışmaların temel aktörünün 'Bakanlar Kurulu' olarak belirlendiği, hükümete bu konuda genel bir yetki ve sorumluluk verildiği kaydedildi. Devlet politikası haline gelen çözüm sürecini daha güçlü bir şekilde sürdürmek için ilgili tüm kurumları koordine etmeye, nihai çözümün sağlanması için gerek duyulan yeni yöntemleri devreye sokmaya ve toplumun desteğini artırmaya yönelik gerekli çalışmaları yapmaya devam edileceğinin hükümet programında yer aldığı belirtildi. 

Kanunun çözüm süreci kapsamında sorumlu ve ilgili kurumlar ile gerekli uygulama izleme ve koordinasyon mekanizmaları tarafından yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlediği kaydedildi. 

Terörün sonu erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun üçüncü maddesinde çözüm sürecindeki çalışma alanları belirlendi. Süreçte uygulanacak 11 maddelik çalışma alanları şöyle sıralandı: 

"Siyasi alana, siyasi kurum ve aktörlere yönelik çalışmalar, Hukuki düzenlemeler ve insan hakları, Sosyal programlar, Ekonomik tedbirler, Kültürel programlar, Toplumsal destek ve sivil toplum çalışmaları, Güvenlik ve silahsızlandırma, Sorunun parçası olan aktörlerle temas, diyalog ve benzeri çalışmalar, Eve dönüşler ile sosyal yaşama katılım ve uyum alanında çalışmalar, Psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmaları ve Kamuoyu bilgilendirme ve kamu diplomasisi çalışmaları." 

Yeni yapılanmada iki ayaklı bir şema öngörülüyor.

Çözüm Süreci Kurulu

Kurul, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı'nın başkanlığında, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, MİT Müsteşarı ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı'ndan oluşuyor.

Kurulun toplantı yeri ve zamanı Başbakan tarafından belirlenir. Kurulun görevleri şöyle:

"Üçüncü maddedeki esaslar kapsamında izlenecek strateji ve politikaları belirlemek, uygulamayı izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. Çalışma alanlarında görev alacak sorumlu kurumları ve ilgili kurumları belirlemek. Sunulan taslak eylem planlarını değerlendirmek. Uygulama sonuçlarına ilişkin raporları değerlendirerek alınması gereken tedbirleri belirlemek. Bu esesların uygulanmasına ilişkin gerekli görülen diğer konularda kararlar almak."

Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon Komisyonları

Komisyonların görev alanları ise şöyle belirlendi:

"Üçüncü maddede sayılan her bir çalışma alanıyla ilgili olarak, çalışma alanından sorumlu kurumdan görevlendirilecek en az bir müsteşar yardımcısı düzeyinde bir temsilcinin başkanlığında ilgili kurumlardan en az müsteşar yardımcısı düzeyinde temsilcilerin katılımıyla kanunlararası izleme ve koordinasyon komisyonları oluşturulur. 

Komisyonlar taslak eylem planlarını ve taslak uygulama raporlarını Kurula sunulmak üzere Müsteşarlığa gönderir.

Komisyonlar çalışma alanlarıyla ilgili gerekli faaliyetlerin yürütülmesini izler, değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirleyerek Kurula surulmak üzere Müsteşarlığa iletir.

Komisyonların çalışmaları sorumlu kurul tarafından koordine edilir.

Komisyonlar, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla çalışma grupları oluşturabilir."

Kararın altınca maddesinde 'İşleyiş'in Çözüm Süreci Kurulu'nun koordinasyonunda sorumlu ve ilgili kurumlarca yürütüleceği belirtiliyor. 

'Hükümet ciddi'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Dolayısıyla çözüm süreci dediğimiz ve bu konunun bir parçası olan önemli konuda da bundan sonraki aşamaların kanun çerçevesinde yürütülmesi ve buna ilişkin komisyon ve kurulların da çalışmalarını bu kanun çerçevesi içerisinde yürütmesi esasları belirlenmiş oldu" dedi. 

"Bugünlerde kamuyounda tartışması yapılan, 'çözüm süreci bitti bitmedi' buna yönelik tehditler, adeta şantaja yönelik bir takım konuşmalar bizim açımızdan geçersizdir" ifadesini kullanan Arınç şöyle konuştu:

"Bunlar belli bir sebeple ortaya konulmaktadır. Hükümetimiz bu konuda ciddidir. Çözüm sürecinin başarıya ulaşması konusunda, bütün varlığını ortaya koymuştur ve çözüm sürecine giderken, onu başarıya ulaştırmak için gayret sarf ederken asayişi bozan, kısmen terör, kısmen de asayişsizlik konularında elbette bir acımasız davranışımız söz konusu olacaktır o da kamu güvenliğinin bozulmasına hiçbir zaman izin ve imkan vermeyeceğiz."

Al Jazeera

Etiketler :

HABERE YORUM KAT