1. HABERLER

  2. HABER

  3. Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği Değişti
Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği Değişti

Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği Değişti

Vakıf üniversiteleri yöneticilerinin "ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı" eylemleri doğrudan işlemesi veya bu tür eylemleri desteklemesi kapatma nedeni sayılacak.

19 Kasım 2015 Perşembe 15:48A+A-

Vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerinin "ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı" eylemleri doğrudan işlemesi veya bu tür eylemleri desteklemesi kapatma nedeni sayılacak.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına, mevzuatın emrettiği hususların yerine getirilmemesi halinde, eylemlerinin ağırlık derecesine göre; yol gösterici, düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı nitelikte olmak üzere, "uyarma ve düzeltme isteme", "yeni akademik birim kurma ve program açma taleplerinin askıya alınması", "öğrenci kontenjanının kısıtlanması veya öğrenci alımının durdurulması", "faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve faaliyet izninin kaldırılması" şeklinde önlemler uygulayacak. 

Bir vakıf yükseköğretim kurumunun, kuruluşundan itibaren üç yıl içinde eğitim öğretime başlamaması, eğitim-öğretim, yayın, danışmanlık, ticari ve diğer faaliyetleri ile bağışlardan elde ettiği gelirini, akademik faaliyetler ile yatırım ve cari giderlerinin finansmanında kullanmadığının tespiti, kuruluşta taahhüt edilen harcamaların kurum gelirlerinden karşılanması, alım, satım ve ihalelerde kurumu zarara uğratıcı nitelikte usulsüzlük yapılması, vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerinin "ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemleri doğrudan işlemesi veya bu tür eylemleri desteklemesi" halinde bu üniversitelerin faaliyet izni kaldırılacak ve yükseköğretim kurumu kapatılacak.

Yönetmeliğe aykırı şekilde vakıf yükseköğretim kurumundan kaynak aktarımı yapıldığının tespiti üzerine verilen sürede aktarılan kaynağın iade edilmemesi, mütevelli heyeti seçilmesi, yenilenmesi ve üyeliklerinin sona erdirilmesinde hileli ve usulsüz işlemlerin yapılması gibi hallerde de vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izni kaldırılacak ve bu üniversiteler kapatılacak. 

Bu durumda yükseköğretim kurumunun yönetimi garantör devlet üniversitesi veya Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek aynı ildeki bir devlet üniversitesine verilecek. Yönetimi üstlenen devlet üniversitesinin rektörü, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun geçici mütevelli heyeti başkanı, üniversite yönetim kurulu da geçici mütevelli heyeti sıfatını kazanacak. 

Öğrenciler garantör devlet üniversitesi diplomasını alacak

Faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilen vakıf yükseköğretim kurumlarının tüzel kişiliği, mevcut öğrenci sayısı yüzde 10’un altına düştüğünde kaldırılacak.

Tüzel kişiliğin sona ereceği tarihe kadar eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenciler, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun diplomasını alacak. Tüzel kişiliğin sona erdiği tarihten sonra ise eğitim-öğretim, vakıf yükseköğretim kurumunu devralan üniversitede devam edecek, mezun olan öğrencilerin diplomaları bu üniversite tarafından verilecek.

Öğrenciler, tüzel kişiliğin sona ereceği tarihe kadar faaliyet izni kaldırılan yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim ücretini ödemeye devam edecek. Devrolunan öğrenciler ise devralan yükseköğretim kurumunun tabi olduğu esaslara göre ücret ödeyecek.

Akademik ve idari personelin sözleşmeleri de tüzel kişiliğinin ortadan kalktığı tarihte son bulacak. 

AA

HABERE YORUM KAT