1. HABERLER

  2. HABER

  3. 'Tam Gün Yasası'na Danıştay Darbesi
Tam Gün Yasasına Danıştay Darbesi

'Tam Gün Yasası'na Danıştay Darbesi

Devletten maaş alan doktorların özel muayenehane açmasını kaldıran yasa Danıştay tarafından iptal edildi. Doktorlar hem devletten maaş alacak hem de özel muayenehane açabilecek

07 Nisan 2011 Perşembe 12:02A+A-

Danıştay Beşinci Dairesi, devlet hastanesinde çalışan doktorların da özel muayene açabileceğine karar verdi. Ancak kamuda görevli hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklar.

Danıştay Beşinci Dairesi'nin verdiği  kararda, "Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde 16.7.2010 tarihinde yayımlanan "Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklaması" ile 5947 sayılı Yasa ve bu yasa hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına göre, üniversite öğretim üyeleri dışında, kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmalarının ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacağının duyurulmasına ilişkin işleminin, kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına ilişkin bölümünün iptaline; davanın, kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin bölümünün iptali istemine ilişkin kısmının ise reddine hükmedilmesine karar verildi." denildi.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde 16 Temmuz 2010'da yayımlanan ''Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklaması'' ile, 5947 sayılı Yasa ve bu Yasa hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına göre, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacağının duyurulmasına ilişkin işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay Nöbetçi 5. Dairesi, işlemin yürütmesini durdurmuştu.

İKİ FARKLI DAİRE İKİ FARKLI KARAR

Davalı Sağlık Bakanlığı, bu karar itiraz ederek kararın kaldırılmasını istemiş, itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığının itirazını kabul etmiş ve üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açamayacakları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklarına ilişkin işlemi, hukuka uygun bulmuştu.

Davayı esastan görüşen Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığının ilgili işleminin, ''Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına'' ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, ''Kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına'' ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.

HABERE YORUM KAT