1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Riyâzü’s-Sâlihîn’den Müslümanların düşmanlarına benzememeleri gerektiği bahsi
Riyâzü’s-Sâlihîn’den Müslümanların düşmanlarına benzememeleri gerektiği bahsi

Riyâzü’s-Sâlihîn’den Müslümanların düşmanlarına benzememeleri gerektiği bahsi

Üsve-i Hasene olan Allah Resulü (s)’nün Müslümanların birbirleriyle olan ilişkileri hususundaki hadislerinden bazıları…

05 Şubat 2021 Cuma 15:55A+A-

HAKSÖZ HABER

Allah Resulü (s)’nün örnekliğini anlamak açısından hadis külliyatımız en önemli kaynak olma özelliğine sahip. Dünya ilim tarihinde biricik bir konuma sahip olan hadis ilminin başka hiçbir düşünce geleneğinde benzeri bulunmuyor. Hadislere dönük hassasiyet aynı zamanda ilim geleneğimizle kurduğumuz ilişki açısından da oldukça önemli şüphesiz.

Haksöz Haber’de, İmam Nevevi’nin (Allah ona rahmet etsin) bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN’den belirli veya irtibatlı konular ile alakalı hadisleri okuyucularımıza aktarmaya devam ediyoruz.


10411-634-006.jpg

Müslümanların başkalarına benzememeleri gerektiği bahsi

Modernleşmenin bir getirisi olarak Müslümanlar, dünyayı ‘ötekilerinin’ gözünden görmeye başladılar. Buradan ortaya çıkan kimlik krizi oldukça problemli bir durum ortaya koymaktadır. İslam düşüncesinde birçok konu inceleme altına alınmış ve tartışılmıştır. Özünde tartışmaktan, fikir üretmekten geri durmayan bir geleneğimiz var. Buna rağmen bazı hususlar asırlar boyunca tartışmaya dahi gerek duyulmamış. Zira bu konular üzerinde çok farklı mezhepten, meşrepten Müslümanlar ittifak halinde olmuşlar.

Yaşanan işgal ve sömürü süreçleri yalnızca coğrafyamız üzerinde siyasi tahakküm oluşturmadı. Aynı zamanda Batıya şartlanmış zihinler yarattı. Bugün yaşanan tüm tartışmalarda hiçbir zaman tartışma konusu yapılmayan hususların dahi lümpen bir şekilde tartışılabiliyor olması bu ezik, sinik, müdaheneci kimseler yüzündendir. Bunun yansıması ise Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerinde yaşanan kırılmalardır. Yavaş yavaş gayri İslami olan şeyler normalleşmeye başlar. İslam’ın izzetini ve mutedil hayat görüşünü başka kalıplar içerisinde anlamaya çalışanlar, Müslümanların yüzünü yere düşürdüklerinin farkında bile değiller. Bu noktada şu husus da belirtilmelidir. Müslümanların düşünce geleneklerinde bir ‘öteki’ fikri vardır. İnsan olmak ile alakalı bu husus gayet anlaşılabilir bir şeydir. Ancak bizde öteki ile kurulan ilişki ‘hukuk’ merkezlidir. Müslümanların değerlerini hedef almadıkça, tahkir veya tahfif etmeye çalışmadıkça öteki ile çatışma ortamı yaratılmaz. Durum aksi yönde olduğunda ise hukukun geri kalan kısmı devreye girer…

Ayetler:

1-Ehl-i Kitabın hepsi bir değildir. (Âl-i İmran, 3/113)

2-Kötü sözlerin, hayasızlığın müminler arasında yayılmasından sevinç duyanlar için, dünyada da ahirette de acıklı bir azab vardır. (Nur suresi 24/19)

Hadisler:

1-Ebu Hureyre (rh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter.”

Müslim

 

2-Abdullah ibni Amr İbni’l As (rh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“İyi Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Asıl muhacir de Allah’ın yasaklarını terkedendir.”

Müttefekun Aleyh

 

3-  Ebu Hureyre (rh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.”

Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace

  

4-Vasile İbni’l Eska (rh)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır.”

Tirmizi

 

5-İbni Abbas (rh) şöyle dedi:

Resulullah (s.a.v), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etti.

Buhari, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud

 

6-Aişe (rh) Resulullah (s.a.v)’i şöyle buyururken dinledim demiştir:

“Dinimizde olmayan bir iş yapanın bu yaptığı reddedilmiştir.”

Müslim, Buhari, Ebu Davud, İbn Mace

 

8- Büreyde (rh)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Münafığa ‘efendi’ demeyiniz. Eğer onu efendi sayacak olursanız, Aziz ve Celil Rabbinizin kızgınlığını çekmiş olursunuz.”

Ebu Davud, Müsned

 

9- Enes (rh)’dan gelen bir rivayette Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

 
“Hıristiyan ve Yahudilerle karşılaşınca önce siz selâm vermeyin (onlar size versinler siz karşılık verin), bir yolda onlarla karşılaşınca (kenardan geçmeleri için) yolu onlara daraltın.” 

Müslim, Müsned

 

10- İbn Ömer’den naklettiğine göre Abdullah b. Ömer şöyle dedi:

Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

 “Kim, bir topluma benzerse, o da onlardandır.”

Ebu Davud

HABERE YORUM KAT

2 Yorum