1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. KİTAP HABER

  4. Kur’an Ayı Ramazan’da “Kur’an Kitaplığı” Kampanyası!
Kur’an Ayı Ramazan’da “Kur’an Kitaplığı” Kampanyası!

Kur’an Ayı Ramazan’da “Kur’an Kitaplığı” Kampanyası!

Ekin Yayınları, Kur’an ayı Ramazan’da Kur’an’ı Kerim’in daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayan kavram ve konuları işleyen kitapları Ramazan’a özel bir kampanya ile okuyucusu ile buluşturuyor.

16 Haziran 2015 Salı 11:32A+A-
 

İşte O Kitaplar!

ekin1.jpg

Yolumuzu Aydınlatan Kur’ani Kavramlar

Hazırlayan: Fevzi Zülaloğlu

Büyük boy, özel ciltli, 800 sayfa

Liste Fiyatı: 60 TL

Onlarca kavramın değerlendirildiği yüzlerce sayfalık bu çalışmada amacımız; anlam ve ve anlatım imkanı daraltılmış olan Kur'anî kavramlara ve ıslah çabalarıyla ortaya konan ve sahih ölçülere dayanan ama unutulmuş veya çarpıtılmış kavramlarımıza yeniden itibarlarını iade etmek ve kullanım alanlarını canlandırmaktır.

ekin2.jpg

Temel Kaynağımız Kur’an

Fevzi Zülaloğlu

456 syf, 27 TL

Bu çalışmanın üç amacı vardır: Birincisi; sorunları çözme niyetini izhar ettiği halde, sözde evrenselcilik adına - aslında tağutlar adına- "Rasulullah ile Kur'an arasında var olan irtibatı koparıp yerine kendi hevasını yerleştirenler"i teşhir etmek. İkincisi; ilahi vahyi modern hayata hakim kılma iddialarına rağmen, Kur'an ile hayat arasında kurulması gereken zorunlu ilişkiyi Kitab'ın bir bölümü ile sınırlayan -bir kısmını da fi tarihine kilitleyip gömen- tarihselcilik tarışmaları etrafında gündeme gelen yaklaşımları değerlendirmek. Üçüncüsü ise; Kur'an ile hayat ve Kur'an ile Rasulullah arasında kurulması gereken doğru münasebeti oluşturarak, sahih bir anlama ve amelleştirme yöntemini göstermeye çalışmak.

ekin3.jpg

Semantik Analizler Işığında Kur’an’da Diriliş Gerçeği

Dr. İskender Şahin

448 sayfa, 22 TL

Bu çalışma Kur’ân’ın, meydana gelmesinin “hakk” olduğunu ısrarla vurguladığı diriliş mevzuunu Kur’ân temelinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan diriliş konusu âhiret ahvali bağlamında değil fakat daha ziyade “meydana gelecek bir olay” ve “kabul edilmesi gereken bir akide” olmak üzere çift yönlü olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın, yukarıda değinmiş olduğumuz eksikliğin giderilmesinde müspet yönde katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Yayınladığımız bu çalışma, Kur’an’ın diriliş konusunu tefsir odaklı olarak etraflıca ele alıp incelemektedir. Bu yönüyle eserimizin, bu sahadaki boşluğu önemli ölçüde dolduracağı ve konuyla ilgili yapılacak çalışmalara müspet yönde katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz.

ekin4.jpg

Kur’an’da Mü’minlerin Özellikleri

Fevzi Zülaloğlu

88 Sayfa, 10 TL

“Nûr Sûresi, 36. ayete göre, Allah’ın adının çokça anıldığı evleri Allah derecelerle terfi ettirir. Bu çalışma birer iman yurdu, Kabe’nin birer şubesi olan mü’minlerin “Ev Okulları’nda, Kur’ân halkalarında yaşanarak ortaya çıkmıştır.

Çalışmamızın ana hedefi Kur’an diliyle müminlerin temel özelliklerini incelemektir. Kur’ân’ın hiçbir kalıba sığdırılamayacağı, tam olarak tasnif edilmeyeceği gerçeğinin farkında olmakla birlikte çalışmamızda konulu tasnif tercih edilmiştir. Ayrıca emir ve nehiy ifade eden vurgulara yer vermekten çok, doğrudan özgün vasıflara işaret eden ayetler incelenmiştir.”

ekin5.jpg

İman Amel İlişkisi Bağlamında Kur’an’da Kurtuluş Kavramı

Fatma Candan Günaydın

189 sayfa, 13 TL

Kurtuluş, ahiret inancı olsun veya olmasın bütün dinlerin konusu, aynı zamanda da hedefidir.İnsanın başı boş bırakılmadığı gerçeği, dünya yaşantısındaki konumu ve kendisini bekleyen sonuçlar semavi dinlerin ortak paydasıdır.Bu çalışmada sözü edilen payda hakkında Kur'an'ın neler söylediği, insanın kurtuluşunun İslam'a göre hangi şartlarda gerçekleşmiş kabul edileceği araştırılıyor.Oldukça kapsamlı olan konu Kur'an'da kuruluşun temel unsurlarını anlama çerçevesi ile sınırlı tutuluyor.

ekin6.jpg

Kur’an’da İnsan

Fevzi Zülaloğlu

168 Sayfa, 9 TL

“İçlerinde (yalnız) kendi ismi anılsın diye Allah’ın yükseltilmelerine izin verdiği evlerde, O’nun kudret ve yüceliğini sabah akşam dile getiren (öyle) kimseler (vardır ki,) bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı Allah’ı anmaktan, namazda devamlı ve duyarlı olmaktan alıkoyabilir, böyleleri kalplerin ve gözlerin dehşete düşeceği Gün’den korkarlar.” (Nûr, 24/36-37)

Değerli Kur’an Dostları!

Çalışmamızın ana hedefi Kur’an diliyle insanların temel özelliklerini incelemektir. Çift kutuplu olan biz insanların tümüyle iyi ve masum bir varlık olmadığımız malumdur. O halde kendi nefsimizde ve çevremizde yapacağımız ıslahatlara hazırlanmak için, kendimizi ve muhataplarımızı tanımak şarttır.

İnsanı tanımak, kendimizi tanımaktır.

İnsanı tanımak, vahyin mesajını taşıyacağımız muhataplarımızı tanımaktır.

Ve tanımak, bozulanı vahiyle onarmanın ve yeniden inşa etmenin, ölen hasletlerimizi yeniden ihya etmenin de ilk adımıdır.

ekin7.jpg

Kur’an’ı Anlamada Usûl

M. İzzet Derveze

Büyük boy, 251 sayfa, 30 TL

Kur’an’ı Anlamada Usül (Kur'anü'l Mecid), Kur'an tarihi ile ilgili araştırmaları içermesi bakımından özgün bir eser, Kur'an'ı anlamanın ideal yöntemini içermesi ve Derveze'nin tefsir metodolojisini aktarması bakımından da 'Nüzul Sırasına Göre Kur'an Tefsiri' (Tefsirü'l Hadis) isimli çalışmasına bir mukaddime niteliğindedir.

Derveze, bu eserinde Kur'an'ın cem'I, tedvini, yazımı, çoğaltılması ile ilgili spekülatif bilgiler taşıyan rivayetlere bağlı olarak ortaya atılan soruları tartışarak cevaplandırmaktadır. Aynı zamanda Kur'an'ın günümüze kadar korunarak geldiğinin akli ve Kur'ani delillerini de bu çerçevede ortaya koymaktadır.

Ayetlerin, Kur'an bütünlüğü gözetilerek ve surelerin akışı içerisinde anlaşılması gerektiğini savunan Derveze, klasik tefsir kitaplarında yapılan metodolojik hataları, bu kitaplardan yaptığı alıntılarla gözler önüne sermekte ve konu ile ilgili ideal yöntemi örneklerle somutlaştırmaktadır.

ekin8.jpg

Ramazan Risalesi

Fevzi Zülaloğlu

150 Sayfa, 12 TL

Ramazan; Kur’an ile kendimizi, çevremizi yeniden selamlamak ve Allah’ın selamı ile selamlanmayı hak etme ayıdır.

Ramazan, yürüyen Kur’anlar olarak yeryüzünde melekleri imrendiren onurlu eylemlere imza atma, Kur’an’ı tüm hücrelerimizde hissederek onu ahlak, yaşam tarzı edinmek için yeni bir başlangıç yapma ayıdır.

Ramazan; unuttuklarımızı hatırlama, küllenen değerleri yeniden ihya etme, hakikatin üzerindeki toz bulutlarını kaldırarak iman davasını açık etme, şeffaf bir şekilde insanlığın önüne koyma ayıdır.

Ramazan; hayatın anlamını buharlaştıran zaaflarımızdan bir aylık eğitim kampı ile kurtulma, ruhumuzda biriken kirlerden arınma, ayak bağlarımızdan kurtulma ayıdır.

Ramazan; oruçla mahrumların durumunu hakka’l-yakin hissetme ve onları sürekli gözetme bilinci kazanma ayıdır.

Ramazan; geçen bir yılın hatalarını telafiden çok, gelecek bir yıla, bir ömre daha iyi hazırlanma ayıdır.

Sipariş Hattı: 0 212 524 10 28

HABERE YORUM KAT

5 Yorum