1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. İslami Cephe: Laiklik ve Demokrasi İslam'la Çelişir
İslami Cephe: Laiklik ve Demokrasi İslam'la Çelişir

İslami Cephe: Laiklik ve Demokrasi İslam'la Çelişir

İslami Cephe'nin amaçları, vizyonu, Suriye'nin geleceğine dair tahayyül ettiği yönetim biçimi, Kürt ve azınlık sorunlarına, laiklik ve demokrasiye bakışı...

10 Aralık 2013 Salı 14:54A+A-

Suriye'de El Kaide dışındaki İslami direniş mensuplarının kurduğu 'İslami Cephe' bir kuruluş bildirisi yayınladı. Bildiride grup, amaçlarını, vizyonunu, Suriye'nin geleceğine dair tahayyül ettikleri yönetim biçimini, Kürt ve azınlık sorunlarına bakışlarını ortaya koydu.

22 Kasım 2013'de Sukur-uş Şam, İslam Ordusu, Ahraruş Şam, Ensaruş Şam, El Hak Tugayı, Liva et-Tevhid ve Kürt İslam Cephesi Suriye'deki silahlı muhalif güçlerin en büyük ve en bağlı koalisyonu olan İslami Cepheyi kurmak için birleşti. Aşağıda, yeryüzünde Adolf Hitler'den beri gelen en zalim diktatörü indirmek için uğraşan cephenin kuruluş deklarasyonunu var. Incanews tarafından tercümesi yayınlanan deklarasyonu paylaşıyoruz:

***

İslami Cephe'nin Kuruluş Deklarasyonu

İSLAMİ CEPHE ANLAŞMASI

18/1/1435
22/11/2013

1.Bölüm: İslami Cephe'nin Tanımı.
2.Bölüm: Hedefler.
3.Bölüm: Strateji.
4.Bölüm: Duruşumuz.
5.Sonuç.

Önsöz

Allah dedi ki, "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun ve birbirinizden kopmayın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın: Siz birbirinize düşman iken kalplerinizi nasıl uzlaştırdı da O'nun lütfu ile kardeş oldunuz; ve ateşli bir uçurumun kenarında (iken) sizi ondan (nasıl) korudu. Bu şekilde Allah mesajlarını size açıklar ki hidayet bulasınız." Ve şöyle dedi: "Muhakkak ki Allah; kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf halinde savaşanları sever." Resulullah(sav) de şöyle buyurdu: "Şam halkı bozulunca sizde hayır yoktur, ve ümmetimden bir grup hesap gününe dek, onları alaşağı etmeye çalışanların zararına uğramadan muzaffer olacaktır."

1. BÖLÜM: İSLAMİ CEPHE'NİN TANIMI 

Bu cephe kapsamlı bir İslami, sosyal, politik ve askeri bir oluşumdur. Suriye'de Esed rejimimin topyekün devrilmesini ve üstünlüğün sadece yüce Allah'ın tek başvuru kaynağı,kural koyucu,eğitmen ve devletin, toplumun ve bireylerin davranışlarını düzenleyen şeriatına ait olduğu bir İslami devlet inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Birinci Madde: Entellektüel Öncüller

İslami Cephe yaklaşımını ve varoluş meşruiyetini İslam'dan alır. Fikirlerini, algısını, vizyonunu Allah'ın kitabına ve Hz. Muhammed(sav)'in sünnetine gore inşa eder. Hedefleri ve varlığı sahih şeriat tarafından şekillendirilir. Yolunda ve işleyişinde şeriata gore hükmedilir ve şeriat rehberlik eder.

İkinci Madde: Bağımsızlık ve Köken

İslami Cephe, Suriye topraklarında ortaya çıkan bağımsız bir oluşumdur ve örgütlenmesinde,devletinde ve hareketinde hiçbir yabancı tarafa bağlı değildir. İslam ümmetinin düşmanlarıyla savaşma durumunda Allah tarafından belirtildiği gibi kenetlenmiş bir duvar gibi saf halinde savaşmayı başarmak için, düşmana karşı Şam topraklarındaki savaşta birleşmek için, Allah'ın emrettiği gibi O'nun ipine sımsıkı sarılmak için,halihazırda işlemekte olan, vizyon, hedef ve araç konusunda uzlaşan, İslam'a bağlılık noktasında birlik olmuş birkaç hizipten oluşmuştur.

Üçüncü Madde: Cephe'nin Yapısı

Çeşitli hayat görüşlerini kapsayan, savaşan hizipleri tek bir yapı altında ve entegre bir askeri kurum olarak birleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir gruptur. Aynı zamanda, toplumsal meselelerle bağdaşan birleşik vizyon ve görüş oluşturmayı amaçlayan siyasi bir ilerleme için çalışan; sivil tarafla beraber, arzulanan yeni Suriye'yi İslam, adalet ve ilerleme devleti olarak yeniden inşa etme hazırlığındaki, toplumun gücünü canlandırmayı ve etkinleştirmeyi amaçlayan bir oluşumdur.

Dördüncü Madde: Boyut ve Kimlik

Cephe, tüm kadrolarını ve kapasitelerini tek bir potada eritmeyi amaçlayan, İslam ümmetinin arzu ettiği hedefi gerçekleştirmek için halihazırda işleyen hizipleri buna bağlanmaya ve birleşmeye çağıran ve bu hedefin ancak düşmanı yenerek ve adaletin ve kalkınmanın İslam'ın şemsiyesi ve Şeriatın hakimiyeti altında hüküm sürdüğü bir devlet kurarak gerçekleştirilebileceğine inanan, kendini İslam ümmetinin hizmetçisi olarak gören bir oluşumdur. Cephe kendisini ulusal bir alternatif ya da İslami projenin tekeli olarak görmüyor. Bilakis, tüm salih çabalarından ötürü halihazırdaki gruplara teşekkür ediyor ve onlarla en iyi şekilde işbirliği yapmayı istiyor. Öncülü,hedefi ve araçları bakımından cepheyle uzlaşanlar onun çalışmasına ve gelişmesine katkı sağlamaya ve cephenin niteliğine gore bir pozisyon almaya çağrılıyorlar.

Beşinci Madde: Üyelik ve Uygunluk

Cephenin oğulları, Allah'ın dinine sadık olan, Allah yolunda cihad için toplanan ve adaletsizliği ve zulmü reddeden Müslümanlardır. Onlar Allah'ın şeriatını kurmayı istiyorlar, İslam ümmetine ait olmaktan gurur duyuyorlar ve kendilerini bunun bir parçası olarak görüyorlar; ümmetin acısı onların acısı ve ümmetin umudu da onların umududur.

Altıncı Madde: Suriye Duruşunda Cephenin Yeri

Yüce Allah tarafından uygun bulunduğu gibi, İslami cephenin çocukları Esed rejimimin zulmüne ilk isyan edenlerdi ve insanları adaletsizlikten korudular. Esed rejimine karşı alınan en önemli zaferler onlarındır, yani onlar Suriye halkının parçasıdır ve Suriyelilerin hedeflerini ve umutlarını canlandırır. Devrimin amacına ulaşmak için, Safevi-Esed zulmüne karşı koyma noktasında tüm ulusal unsurları hizaya getirmekten başka bir yol yoktur. İslami Cephe seçkinler projesi değildir. Bilakis, milletin hedefini gerçekleştirmek için çabalayan bir ümmet projesidir.

2. BÖLÜM: HEDEFLER

Yedinci Madde: Cephe'nin Hedefleri

1. Varolan rejimi tümüyle, bütün o karanlık artıklarıyla devirmek,Suriye'den onları tamamen temizlemek, mazlumları, şereflerini ve varlıklarını korumak. Rejimi devirmek, katliama karışanları destekçileriyle beraber meşru ve adil mahkemelerde yargılamaya ek olarak ordusu ve güvenlik birimlerinin yanısıra onun tüm adli, yasama ve yürütme yetkilerini ayırıp sonlandırmak demektir.

2. Rütbeleri kapatmak ve halihazırda işleyen güçleri bu mübarek devrimde birleştirmek, bütünlüğü yaymak ve Suriye'yi adalet, birlik ve dayanışma temelinde yeniden inşa etmek.

3. Allah'ın şeriatının mutlak hüküm süreceği, bireylerine adalet ve saygın bir hayat sunulan bağımsız bir devlet kurmak.

4. Toplumun İslami kimliğini korumak ve bütünleşmiş bir İslami şahsiyet inşa etmek.

5. Kaynakları ve zenginliği yönetmeye çalışıp onları bireyin ve toplumun lehine kullanmak ve insanların temel ihtiyaçlarını yemek, sağlık ve eğitim bazında karşılamak.

6. Sosyal kalkınma ve ilerlemede aktif olarak yer almak ve hayatın farklı yönlerinde aktif önderlik hazırlamak.

3. BÖLÜM: İSLAMİ CEPHE'NİN STRATEJİSİ

Sekizinci Madde: Suriye, toprakları üzerinde ayrışımcı bir projenin yahut yabancı bir oluşumun inşasını kabul etmez.

Dokuzuncu Madde: Esed rejiminin zulmü ve despotluğu altında,Suriye insanının sorununa yönelik uluslararası terkedilişle beraber, İslami Cephe, "mücahidler ve onların toplumu arasındaki bağlı durumu artıran,onların yapılarını koruyan,uyumu sağlayan ve son olarak gayemizi savunan ve insanlarımızın beklentilerini onları koruyarak ve bağımsızlıklarını VE şereflerini muhafaza ederek karşılayan sivil bir harekete ek olarak" silahlı askeri hareketin ortaya çıkıp Esed rejiminin devrilmesinden sonra görevi aktif bir şekilde üstlenmediği sürece hedefe ulaşmanın gerçekleşmeyeceğine inanıyor.

Onuncu Madde: Hedeflerini gerçekleştirmek için, İslami Cephe meşru, olası ve faydalı olması şartıyla tüm araçları kullanır. Cephe, politikleştirilmediği, devrimi yolundan saptırmayı amaçlamadığı ya da yabancı ülkelerden özerk kararlarına müdahale eden emirler içermediği sürece, rejimi indirmede yardımcı olacak her aracı ve desteği hoş karşılar.

Yüce Allah'ın şeriatından başka hakimiyet öneren ya da dini çiğneyen herhangi bir siyasi süreçte yer almaz. Yasamanın hiçbir ortak koşmaksızın yalnızca Allah'a ait olduğunu kabul etmeyen, yasadışı olan her siyasi yöntem. Cephe böyle bir süreçte yer alamaz, onu kabul edemez ve uzlaşamaz. Politikasız bir din, dinimizde yasak olan bir çeşit manastır hayatıdır ve dinsiz politika da reddedilen laikleştirmedir.

Onbirinci Madde: Cephe Dışındaki Taraflarla İlişkiler

Esed rejimine karşı savaşan ve onu devirmek için çabalayan tüm gruplar, hizipler ve tugaylar, hedef noktasında uzlaştığımız ve bu hedefe ulaşmak için işbirliği yapıp koordine olacağımız müttefiklerimizdir.

Onikinci Madde: Suriye'deki Müslümanlar din kardeşleri olan İslam ümmetinin bir parçasıdır. Yüce Allah diyor ki: "İnananlar kardeştir".

Onüçüncü Madde: Müslümanların sorunları tüm Suriyeli Müslümanların sorunudur: ve Suriyeli Müslümanların sorunu da tüm Müslümanların sorunudur.

Ondördüncü Madde: İslami Cephe, düşmanlık beslemeyen tüm devletlerle iyi küresel ilişkiler kurmak ister.

4. BÖLÜM: DİĞER FİKİRLER VE MESELELERE YÖNELİK DURUŞUMUZ

Onbeşinci Madde:

Laiklik: Bu dinin hem yaşamdan hem de toplumdan ayrılmasıdır ve ritüelleri,adetleri ve gelenekleri sınırlandırır. Bu bireyi, toplumu ve devlet işlerini düzene sokan İslamla çelişir.

Demokrasi ve Meclis: Yasamanın temsilci kurumlar yoluyla insanların hakkı olduğunu savunur fakat İslam'da hakimiyet yalnızca Allah'ındır. Bu bizim zalim ve otoriter bir rejim istediğimiz anlamına gelmez, ulusal meseleler ilke ve uygulamada istişare olmadan düzeltilemez.

Sivil Devlet: Halka açık konuşmalarla onlara sevdirilen, sonu gelmeyen anlamları olan bir tanım. Yanıltıcı doğası ve hak kaybı yüzünden reddedilen bir terim.

Kürt Meselesi: Suriye'de Kürtler, Arap milliyetçiliğinin yalanıyla kovulan, rejim tarafından adaletsizliğe ve zulme maruz bırakılmış,en basit insan hakları ve kültürel haklarından mahrum bırakılmış samimi insanlardır. Mübarek devrim patlak verdiğinde, Kürtler Esed rejimine karşı savaşta yer aldılar. Kürt kardeşler, İslami Cephe'nin istediği İslami yönetim altında haklarını kazanacaklardır. Cephe, Suriye topraklarını ırkçı ve milliyetçi temelde bölmeyi amaçlayan projeleri reddetmektedir.

Muhacirler: Cihadda bizi destekleyen kardeşlerimizin cihadları takdire şayan ve övgüye değerdir. Ve bu bizim onları,onurlarını ve cihadlarını himaye etmemizi gerektirir. Yüce Allah diyor ki "İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi?". Görevlerimiz ve haklarımız ortaktır.

Azınlıklar: Suriye, haklarını koruyan yüce şeriatın idaresi altında Müslümanlarla yüzyıllarca birlikte yaşayan çeşitli etnik ve dini azınlıkları bünyesinde barındırıyor.

5. SONUÇ

Bu anlaşma bir beşer gayretidir ve bununla birlikte biz Kuran ve Sünnetle tutarlı olmaya çalışarak nasıl hareket ettiğimizi aydınlığa kavuşturmaya çalıştık. Bu iki kaynağa uyan şeyler Allah'tandır ve uymayan şeylerse bizim hatamızdır. İçten nasihat eden herkese müteşekkir ve minnettarız. Yüce Allah dedi ki: "De ki: 'İşte benim yolum budur, ben inandırıcı kanıtlar göstererek insanları Allah'a çağırırım. Bana uyanlar da öyle yaparlar. Allah'ı her türlü noksanlıktan uzak tutarım. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.'"

İmzalayanlar:

Ahrar aş-Şam
Sukur aş-Şam
Şam Destekçiler Taburu
İslami Ordu
El Tevhid Tugayı
El Hak Tugayı

HABERE YORUM KAT