1. HABERLER

  2. HABER

  3. Hükümet 3 General Kararını Verdi...
Hükümet 3 General Kararını Verdi...

Hükümet 3 General Kararını Verdi...

AYİM'in kararı Başbakanlık'ı şaşırttı. Alınan bilgilere göre generaller üçlü kararname ile re'sen emekli edilecek.

25 Aralık 2010 Cumartesi 07:40A+A-

Başbakan Erdoğan'ın üç generalle ilgili tavrının net olduğu ve hiçbir şekilde terfi etmelerini istemediği hatırlatılıyor...

AYİM'in, Balyoz sanığı üç generalin terfii ettirilmeleri yönündeki kararı Başbakanlıkta şok etkisi meydana getirdi. AYİM'in kararının uygulanabilir olmadığını düşünen Başbakanlık, yeni bir terfi kararnamesi hazırlamayacak. Başbakan Erdoğan'ın üç generalle ilgili tavrının net olduğu ve generallerin hiçbir şekilde terfi etmelerini istemediği ifade ediliyor. Üç generalin üçlü kararname ile re'sen emekli edilmesi de gündemde.

Üç generalin halen açıkta bulunduğunu belirten Başbakanlık bürokratları, Askeri Personel Kanunu'nun 65. maddesinde açıkta bulunanların terfisinin ve kademe ilerlemesinin yapılmayacağının açıkça yazılı olduğuna dikkat çekiyor. AYİM'in kararının uygulanabilir olmadığını düşünen Başbakanlık, yeni bir terfi kararnamesi hazırlamayacak.

Konuyla ilgili Başbakan Erdoğan'a sunulan raporda, ne kadar hukuksuz olursa olsun, mahkeme kararlarını uygulamayan bir idare konumuna düşmemek için başka bir formül de önerildi. Buna göre mahkeme kararlarının uygulanması için kanunun öngördüğü 60 gün beklenmeden üç general 3'lü kararname ile re'sen emekli edilecek. Böylece konuyla ilgili tartışmalara son noktayı Başbakanlık koyacak. Başbakan Erdoğan'ın konuyla ilgili kararını, birkaç gün içinde vermesi bekleniyor. Yeni sorunların yaşanmaması için Askeri Personel Kanunu ve Subay Sicil Yönetmeliği'nin değiştirilmesi de masada.

Yürütmeye tecavüz


Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cahit Özkan: Maalesef yargı hukuku zorlayan karar veriyor. İki yönden sak|ncah. Yerindelik denetimi mahkemem görevinde değildir. Yani kimin görevi hakk|y|a yerine getirip getirmediği siyasi biı- karard|r, bakanlığın işidir. Yerindelik aç|s|ndan rrahkemeler yetki kullanamam Askeri Personel Kanunu'nda da tııı lıülcürrı düZenlenmiştir. Soruşturma müddetince askeri personel terfi ettirilmez. Bu karar hukuka aykmd|r. AYİM yürütmenin görev alamna tecavüz etmiştir. AYİM verd|ği kararlarla kendi itibanm ve hukukiriğini zedelemiştir.

Askeri mahkeme hile yaptı

Emekli Tümgeneral Adnan Tanrıverdi: Bu karar, son referandumla yapılan değişikliğe rağmen YAŞ kararlarının yargı denetiminin dışında olduğunun delilidir. Buna rağmen AYİM esastan inceleyip işlemi iptal ediyor.
YAŞ istişari bir organdır. Ama sanki icrai bir organ gibi algılayarak oradaki üyelerin kararlarıyla bunu icra haline getiren 3'lü kararnameyi birbirinden ayırmış ve burada kararnameyi iptal ediyor. Böyle bir uygulama şimdiye kadar hiç görülmedi. Çok tartışılacak bir karar. Resen emekli etme işlemi de subaylarda 3'lü kararname olmadan uygulamaya sokulamaz. Yani YAŞ'ta bu karar verilmiş olabilir ama bu kararın yürürlüğe girmesi icra organının onayıyla mümkündür. Astsubaylarda bakanın, subaylarda ise bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının onayı ile olur. İstişari organın kararını icrai hale getiren işlemle bunu birbirinden ayırmak bir hukuk hilesidir. Bu hileyi AYİM, 3 generalin davasında uyguladı. Kendince Yaş kararlarını değil de idarenin yaptığı işlemi iptal etti.

ŞEÇKİN ERGÜN / BUGÜN

HABERE YORUM KAT