1. HABERLER

  2. HABER

  3. EKONOMİ

  4. Doğum Yapan Anneye Kısmi Çalışma Müjdesi
Doğum Yapan Anneye Kısmi Çalışma Müjdesi

Doğum Yapan Anneye Kısmi Çalışma Müjdesi

Çalışma Bakanlığı’nın doğum yapan anneye kısmi süreli çalışma imkanıyla ilgili yönetmelik son aşamaya geldi. Taslağa göre doğum yapan anne, çocuğu ilköğretime başlayana kadar kısmı süreli çalışabilecek. Aynı hak baba için de geçerli olacak.

15 Eylül 2016 Perşembe 07:33A+A-

Ercan Baysal / STAR

Doğumların desteklenmesine yönelik yeni bir düzenleme daha hayata geçiyor. Doğum yapan anne veya baba, çocuğu ilköğretime başlayana kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren anne veya babanın bu talebini geçerli fesih nedeni sayamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Sureli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Taslağı’ son aşamaya geldi. Taslağa göre kadın işçinin, doğum öncesi sekiz hafta ve doğum sonrası sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık analık izninin bitiminde, isteğe bağlı kullandığı 6 aya kadar ücretsiz iznin sona ermesinde, kadın veya erkek işçinin istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izninin bitiminden sonra, kısmı süreli çalışma talebinde bulunulabilecek. Ayrıca, 6 aya kadar ücretsiz izin süresi kesilerek de talepte bulunulabilecek.

Söz konusu izinlerin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar çalışan anne-babadan biri, işverenine herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebini iletecek. Talep, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanacak. İşveren tarafından süresi içinde cevap verilmeyen talep, işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanacak.

EŞLERİN ÇALIŞMASI ŞART

Kısmi süreli çalışma hakkından yararlanmak isteyenlere bazı şartlar da getiriliyor. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Ancak, ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığının bulunması, çocuğun velayetinin mahkemece eşlerden birine verilmesi ve üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi durumlarında, bu şart aranmayacak.

KISA SÜRELİ ÇALIŞILACAK İŞLER BELİRLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler de belirleniyor. Buna göre, kısmi süreli çalışma ‘özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde, nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde, iş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesinde nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde’, işverenin uygun bulması halinde yapılabilecek.

 

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT