1. YAZARLAR

  2. SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

  3. ‘Beqaa / Bekaa’ ve ‘Şark Mes’elesi’, ve de ‘Etnik Fitne..’
SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

Yazarın Tüm Yazıları >

‘Beqaa / Bekaa’ ve ‘Şark Mes’elesi’, ve de ‘Etnik Fitne..’

07 Mart 2019 Perşembe 13:36A+A-

Siyasette hele de seçim zamanlarında çeşitli taktiklerin kullanılması hemen bütün dünyada geçerli bir durumdur.  

Hattâ öyle ki, seçimlerde katılımın yüzde 50 civarında kaldığı ülkelerde siyasî çevreler halkın seçimlere katılmasını teşvik için alışılmış siyasî taktik ve uslûbların dışına çıkarlar. Normalde söylenmemesi gereken veya beklenmeyen bazı sözler ve tavırlar da seçim atmosfer ve heyecanına bağlanır, vs..

*

‘BEKA’ MI DEDİNİZ?

‘Beka’ kelimesi son zamanlarda daha bir sıkça dillendirilmeye başlandı. Ama, hattâ, bazı akademisyenler bile, iki heceyi de, ya kısa kısa, ya da, ikinci hecedeki ‘a’yı, üzerine inceltme işareti konulmuş gibi ‘bekâ’ diye telaffuz edebiliyor. Halbuki, ikinci ‘a’ yarım uzatılarak, birbuçuk ‘a’ gibi telaffuz edilmelidir. Meselenin aslı ise, latin alfabesi kabul edilirken, ince ‘kef’ ( ک) harfi ile, kalın sesle telaffuz olunan ‘qaf’(ق) harflerinin her ikisinin de (k) harfiyle karşılanmasından kaynaklanıyor..

Amma, ‘bekaa’ konusu.. Her devlet’in bir ‘beqaa/ bekaa meselesi ve de refleksi vardır.  Sadece Müslüman coğrafyalarındaki nice devletlere bakalım.. Karahanlılar,  Samânoğulları, Gazneliler,  Selçuklular, Emevîler, Abbasîler, Eyyûbîler, Osmanlılar, Akkoyunlular,  Timurîler , Harzemşahlar,  Safevîler , Endulüs  vs.. Hepsi de ebediyete kadar kalacaklarını söylüyorlardı.

Herbirinin yeller eser şimdi şimdi yerinde..

Ve, ‘Bâqî kalan bu kubbede, bir hoş sadâ imiş..’

Osmanlı da, hele son 300 senedir, hep yok edilmek, yutulmak tehdidi altında idi. Buna ‘Şark Mes’elesi’ denilirdi, emperial güçlerin diplomasisinde.. Bu heves bugün de yatışmış değil..

*

Ve, ETNİK FİTNE

Osmanlı resmî metinlerinde Türkiye ismi yoktur.  ‘Memâlik-i Şahâne -i Osmanî / Osmanlı Padişahları Ülkesi..’  ibaresi ya da ‘Devlet-i Alîyye-i Osmanî  /Yüce Osmanlı Devleti’ ibaresi kullanılmıştır.  Çünkü değişik ırk ve kavimlerden oluşan bir devlete, sadece bir kavmin adına tesis edilmiş gibi bir isim verilmesi yanlış olurdu.

Her ne kadar Osmanlı’nın Avrupa dillerindeki ismi ‘Turkey, Turchia, Turkei, Turquie  törökorszag, turska..’  vs. idiyse de, bizde resmî metinlerde Türkiye ismi, ilk olarak 1920’lerde..

Osmanlı içinde ise, coğrafî veya etnik bölgeler için, Lazistan, Kürdistan, Arabistan, Sudan (Sevadân /Siyahlar..), Rûmeli, Türkeli gibi isimlendirmeler kullanıldı.

100 yıldır resmen kullanılan ‘Türkiye’ isminin ‘efrâdını câmi, ağrayırını mâni’ olduğu söylenemez. Çünkü, bu ülkede yaşayanlar sadece türk kavminden değildir. Buna rağmen, hele de yüksek tirajlı bir gazete 70 küsur yıldır, ‘Türkiye türklerindir.’ lafını hergün manşetinin yanı başında yazdı. Bu, diğer Müslüman halkları dışlayıcı bir isimlendirmeydi. Halbuki, bu coğrafya, 1000 yıla yakın zamandır, Müslüman halkların hâkimiyetindedir.  

*

Bugüne gelince.. 20 -30 yıl öncelere kadar, ‘kürd’ kavminden bile sözedilemez faşist bir anlayış hâkimdi. Bu gibi yasaklar Erdoğan tarafından cesaretle kaldırıldı. Ama, bunu onun zaafına verenler sonunda, ayrı bir devletin temelini oluşturmak için, ‘Kürdistan’ ismini de başka bir niyetle dillendirmeye başladılar; hele de USA emperyalizminin himayesinde...

Onların kim olduğu belli..

Bu isimlendirmeyi Başkan Erdoğan kesin bir dille reddetti ve o gibilerin ‘Irak’taki Kürdistan bölgesine gidebileceklerini’ söyledi.

Ama, seçim havasında, bu söz çarpıtılarak, zehirli bir fısıltı halinde, bütün kürdlere söylenmiş gibi yansıtıldı, yansıtılıyor. Gerçi, Başkan Erdoğan, ‘Kürd kardeşlerim, gelin bu oyunu bozalım..’ dediyse de, ok yaydan çıkmıştır.  Keşke, o cümle daha net kullanılsaydı.. 

Ancak,  Başkan Erdoğan’ın ‘gönül coğrafyası’ dediği bütün Müslüman coğrafyalarına ve halklarına bakışındaki kuşatıcılığı bildiğimizden, devleti korumak refleksiyle söylenen bu sözlerin, kürd halkına değil, bir takım uluslararası entrikaların kuklalarına karşı söylendiği daha bir açıklıkla vurgulanmalıdır.  

*

Star

YAZIYA YORUM KAT

7 Yorum