1. YAZARLAR

  2. Abdullah Büyük

  3. Düzeltilmesi gerekli olan bir kavram: Dua (1)
Abdullah Büyük

Abdullah Büyük

Yazarın Tüm Yazıları >

Düzeltilmesi gerekli olan bir kavram: Dua (1)

A+A-

Kısa tarifi ile dua, Allah’a yalvarmak ve Rabbimizden dilekte bulunmaktır. Ve dua o kadar önemli bir özelliğe sahiptir ki, kulluğumuzun ruhudur. Bedenden ruh çıkınca insan ölür. Kulluğumuzdan, ibadetlerimizden, hizmet ve vazifelerimizden duayı çıkardığımız zaman, tüm hayatımız manen ölmüş demektir.

Önemli olan dua konusunu iyi anlamak için, onun tesir gücünü de bilmeliyiz. Alexis Carrel, Dua isimli eserinin 62. Sahifesinde şöyle bir tespiti dillendirir:

“Dua, bazen infilak gibi güçlü bir etkiye sahiptir. Bu yolla, kanser, böbrek iltihapları, ülser, deri, akciğer ve kemik veremi veya kalp zarı gibi hastalıkların hızla iyileştikleri görülmüştür.

Önce çok ızdırap ve acı veren bir dert, sonra iyileştiğini duymakta, birkaç dakika veya birkaç saat içinde hastalık kaybolmakta, cerrahi bedensel yaralar ve anatomik izler kaybolmaktadır. Başkası için yapılan dua, bireyin kendisi için yaptığı duadan sürekli daha etkili olagelmiştir. Öyle anlaşılıyor ki duanın kabulü, şiddet, ısrar, keyfiyet ve kalitesine bağlıdır.”

Duada dikkat edeceğimiz iki husus vardır. Biri Rabbimizin, dualarımıza icab etmesi, ikincisi ise kabul etmesidir. Düzeltilmesini istediğimiz birinci konu budur. Birkaç örnek ile dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bir çocuk, anneciğim, diye bağırıyor. Çocuğunun sesini duyan anne: Buyur yavrum, diyor. Çocuk daha sonra: Başım çok ağrıyor, aspirin alabilir miyim? Diyor. Annesi: Şimdi olmaz çocuğum. Birkaç lokma yemek yiyelim, daha sonra aspirini içersin, diyor.

Bu basit örnekle neyi anlamamız gerekiyor? Onu düşünelim şimdi. Çocuğun annesine seslenmesi, bir istek, bir arzudur. Annesinin çocuğuna: Buyur çocuğum demesi icabettir. Yemek yedikten sonra aspirini içirmesi ise kabuldür. Şimdi bir başka misal verelim:

Firavunun baskı ve zulmü altında inleyen İsrailoğulları Rabbimize şöyle dua etti: Ey Rabbimiz, bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.” Yunus Suresi/86. Rabbimiz, İsrailoğullarının duasını kabul etti. Müfessirlerin beyanına göre tam 40 sene sonra gerçekleşti dualarının kabulü:

“Hatırlayın ki size işkencenin en kötüsünü yapan Firavunun adamlarından sizi kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır.” A’Raf Suresi/141

Görülüyor ki dua etmek kulun vazifesidir. Ancak kabulünün zamanı, mekânı, miktarı gibi konuları ayarlayan ise Allah’tır.

Bu örneklerden şu gerçeği çıkarıyoruz ki, Rabbimize yapılan duanın iki yönü vardır. Bunlardan biri, lisanımızla veya kalbimizle yaptığımız dua, ikincisi ise fiillerimizle veya halimizle yaptığımız dua.

Mümin Suresinin 60. Ayeti ile Bakara Suresinin 186. Ayetini bir daha okuyalım ve dua ibadetinin arka bahçesini kavramaya çalışalım:

“Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm.”

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanıza icabet edeyim...”

Bu iki ayetin ışığında gelecek hafta canlı örneklerle durum değerlendirmesi yapacağız umarım, yaptığımız duaları bundan sonra daha duyarlı, daha bilinçli ve daha gerçekçi yapmış oluruz. Günümüzde herkesin ortaklaşa yapmış olduğumuz dualar vardır. Onlardan birkaçını sizlere hatırlatıyor ve üzerinde düşünmenizi rica ediyoruz.

Günümüzde yapılan öyle dualar var ki, dua eden kişi Rabbimizden istekte bulunduğunu zannediyor. Aslında, kendisinin yapması gerekli olan vazifeleri bilmeden tekrar Rabbimize havale ediyor, farkında değil. Bunlardan bazı örnekler vererek, gelecek haftaki mesajımızda, değerlendirmelerini yapacağız.

Bizlere helal kazanç ver yarabbi!

Namazımızı kabul eyle yarabbi!

Namusumuzu-iffetimizi koru yarabbi!

Trafik kazalarından koru yarabbi!

Ülkemizi terör belasından kurtar yarabbi!

Bizleri hastalıklardan koru yarabbi!

Aile hayatımıza huzur ver yarabbi!

Oğluma namaz kılmayı nasip eyle yarabbi!

Kâbe İmamı dua ediyor: Filistinli kardeşlerimizi, Suriyeli kardeşlerimizi kurtar yarabbi.

Bu ve benzeri lisanen yapılan duaların usul açısından ele alınması gerekiyor.

YENİ AKİT 

YAZIYA YORUM KAT