1. YAZARLAR

  2. HDR

  3. Siyonist Katliamın Karşısında Susmak Katliama Destektir!

Siyonist Katliamın Karşısında Susmak Katliama Destektir!

Nisan 2002A+A-

Bir halk işgal altında.

Bir halk kendi toprağında tutsak.

Bir halk katliamla yüz yüze; aç, susuz, ilaçsız, korunaksız ve İsrail askerlerinin, tanklarının, keskin nişancılarının ateşiyle karşı karşıya.

Bir halk birer birer vuruluyor; kadın, çocuk, bebek demeden birer birer öldürülüyor.

Dünya suskun. Nazizim, Siyonist İsrail'in elinde yeniden hortluyor. Modern dünya suskun. Filistin halkına yönelen saldırıların, tehcirin ve tüm katliamların sorumlusu Siyonist çeteler, ABD desteği altında tüm insani değerlere meydan okuyarak devlet terörüne devam ediyor. ABD ve İsrail bir halkın iradesini köleleştirme ve yöneticilerini uşaklaştırma dayatmasını tüm dünyaya barış planı olarak yutturmaya çalıyor. Filistin halkının onur ve bağımsızlık direnişi ABD güdümlü medyanın saptırmasıyla terörist eylemler olarak sunulurken, İsrail tankları ve savaş uçakları ile gerçekleştirilen katliamlar ise barış ve istikrar eylemi olarak sunulmak isteniyor.

Çifte standartlı yaklaşımlar küresel kapitalizmin ikiyüzlülüğü olarak şekilleniyor. Filistin'de süren savaş iki semavi din arasında bir savaş değil. Bu emperyalizmle mazlum bir halkın karşı karşıya gelişi. Bir tarafta ABD emperyalizmi ve Siyonist em­peryalizm var, öbür tarafta müslüman, hristiyan veya materyalist kimlikleri içinde barındıran mazlum Filistin halkı. Yaşanan zulme karşı Siyonizm karşıtı dindar yahudiler bile seslerini yükseltiyor ve İsrail'i kınıyorlar.

Siyonizme, Siyonist işgale, kuşatmaya ve katliama karşı çıkmak her şeyden önce bir insanlık görevi. Bu bir onur...

Bu onuru taşımak isteyenler,

İnsani hasletleri körelmeyenler,

Zulme, sömürüye, işkenceye, tehcire ve katliamlara karşı olanlar,

Ellerimizi birbirimize doğru uzatalım; zulme, sömürüye, her türlü katliama ve cehalete karşı bir direniş zinciri oluşturalım.

Zulme ve zalime karşı çıkan onurlu insanlar,

ABD güdümlü medyanın gerçekleri örten oyununu bozalım.

Sesimizi hep birlikte yükseltelim.

Durban'da ABD'nin karşı çıkmasına rağmen uluslararası iradenin ortak mutabakatıyla ırkçılığı tescillenen terörist İsrail'e karşı çıkmak ertelenemez bir görevdir.

Siyonist katliam durdurulmalı ve Siyonist işgale karşı onurlu tepkilerimiz çoğaltılmalıdır.

Ayrıca böyle bir süreçte İsrail ile gerçekleştirilen ve İsrail'in yararlandığı her türlü siyasi ve ekonomik ilişkinin, Siyonist işgalin ve katliamın sorumluluğuna ortak olmak anlamına geldiği açıktır. Ve tüm halklar kendi onurları için hükümetlerinin İsrail'e yardım anlamına gelecek her türlü ilişkisine karşı çıkmalı ve tavır almalıdır. İsrail işgalinin katliama dönüştüğü bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi halkının siyonist işgale karşı kenetlenen ortak tavrına rağmen İsrail'e verdiği 668 milyon dolarlık tank modernizasyon ilahesini makul ve insani ölçülerle izah etmenin mantığı yoktur. TC hükümeti siyonist işgali ve katliamı onaylamak anlamına gelen bu ihaleyi derhal iptal etmek zorundadır.

Saflar ayrışmadadır. ABD ve İsrail terörizmine karşı çıkmak, terörizm olamaz. Terörizme uluslararası bir tanım getirmekten kaçınan ABD, bu tavrıyla hukuki keyfiliği yaygınlaştırmakta, siyonist işgali ve terörizmi meşrulaştırmaktadır. Nazizmin deri değiştirmiş şekli olan Siyonizm tasallut, işgal, işkence ve katliam demektir.

İşgal ve katliam insanlık suçudur.

Siyonist işgale ve katliama karşı çıkmak en temel insanlık görevi olmalıdır.

HDR

İnsan Onuru ve Hakları Örgütü

Muslimische Informations und Bildungsgemeinschaft (Berlin) Mescidi Takva (Duisburg) İrşad Kitabevi (Düsseldorf) Fidan Eğitim Merkezi (Düsseldorf) Tevhid Kitabevi (Remscheid) Mizan (Essen) Solingen Kitap Kulübü (Solingen) Avrupa Haksöz Temsilciliği (Duisburg) Islamische Kultur-

zentrum (Osterholz) Muslimische Studentenbund (Bremen) İhya Kilabevi (Wuppertal) Orientalische Inslitut (Mannheim) Islamische Bildungs und Informationszentrum (Mainz) İnsana Hizmet Vakfı (Gelsenkirchen) Furkan Gençlik (Essen) Internationale Ruhr Akademikerbund (Bochum) Inslitut für Islamische Erziehung (Stuttgart) Verein tür Kültürelle Dienste am Menschen (Essen) Juwel Verein Viyana (Avusturya) Fünf Haus Jugend kultur verein Bilal Habeşi Viyana (Avusturya) Verein zur Förderung der Jugend in Wissenschaft und Technik JWT (Duisburg) Kuzeyyıldızı Dergisi Rotterdam (Hollanda) College Coranique et Hadith Charleroi (Belçika) Bildungszenlrum (Hagen) Kitap ve Kültürevi (Stadtallendorf) Ehlibeyt Moschee (Bochum) Verein für Kinderschutz (Stuttgart) Islamische Zentrum (Hamburg) İslam Hakları Organizasyonu (İngiltere)

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR