Kitaplık

Aralık 2013A+A-

Türkiye Kurulurken Kürtler (1916-1920), Sinan Hakan, İletişim Yayınları, 2013

Daha önce yaşanmamış bir şekilde sürdürülen Kürt sorununa çözüm süreci ile birlikte Türkiye,  normalleşme yolunda ilerliyor. Bu durum soruna dair tarihsel yaklaşımların medyada kendine daha az yer bulmasına sebep olsa da bu yönde çalışmalar yayınlanmaya devam ediyor. Daha önce de arşive dayalı çalışmalar yapmış olan yazar, bu kitapta Türkiye Devletinin kuruluş sürecine odaklanıyor. 1916-1920 yılları arası Kürtlerin siyasi, ekonomik durumu, Kürt-Ermeni ilişkileri, Mustafa Kemal hareketi ve bu hareketin Kürtlerle ilişkisi/ Kürtlere yaklaşımı gibi konulara yanıtlar, dönemin Osmanlı arşivlerinde, İngiliz arşivlerinde, Osmanlı kurumları arası yazışmalarda aranmış. Sorunun tarihsel sürecine dair emek verilmiş faydalı bir çalışma.

Dünyayı ‘Durduran’ 60 Gün, Cemil Ertem & Markar Esayan, Etkileşim Yayınları, Ekim 2013

Türkiye geçtiğimiz yaz aylarında Gezi Parkı olaylarına kilitlendi. Dünya medyasında da genişçe yer verilen olayların seküler, anti-Tayyip ve anti-AKP özellikleri dikkatli bakışlardan kaçmadı. Ancak olay yine de çok boyutlu izaha muhtaç. Bu kitapta olayın ekonomi-politik boyutu Cemil Ertem’den, siyasi- aktüel boyutu ise Markar Esayan’dan okunabilir. Yaşanan hadiseleri Mısır ve Brezilya’da meydana gelen olaylarla birlikte değerlendiren Ertem, Batı’nın bu (sembol) ülkelere yaklaşımında gözlenen politika farklılığı ya da kırılmasını iyi değerlendirmiş. Güncelin yüzeyselliğinde takılıp kalmadan istifade edilebilir.

İslam Devletinde Kamusal Özgürlükler, Raşid el-Gannuşi, Mana Yayınları, Kasım 2013

İslam, demokrasi, özgürlük, İslam devletinde hukuk gibi konular İslam siyasi düşüncesinin tartışılan, üzerine çalışmalar yapılan konularıdır. Mezkûr eser, bu konulara Raşid el- Gannuşi’nin yaklaşımını ortaya koyuyor.  ‘İnsan hak ve özgürlükleri’, ‘Demokrasinin Temel İlkeleri’, ‘İslami Yönetimin Temel İlkeleri’ gibi dikkat çekici alt başlıklara sahip olan kitabın en önemli özelliklerinden biri ele aldığı konuları genişçe işlemesi. Sık tartışılan ancak derinliğe kavuşmayan konularla ilgili İslami yayınlara katkı sağladığını söyleyebiliriz.

İslami Mücadelenin Yeni Dili, Hamza Türkmen, Ekin Yayınları, Kasım 2013

Kitabın muhtevasını, ülkemiz ve Ortadoğu coğrafyasında yaşanan son gelişmelerle ilgili makaleler oluşturuyor. Mısır’da yaşanan darbenin öncesi ve sonrası, Suriye direnişindeki son durum ve İran’ın bu süreçte aldığı siyasal-toplumsal tavır, Filistin meselesindeki bazı gelişmeler, Gezi Parkı süreci ve yapılan eylemlerin mantığı kitapta yer alan konular arasında. Güncel gelişmelerin yanında “Liberalizm”, “Seyyid Kutup ve İslamcılık”, “Ali Şeriati’nin Örnekliği” gibi konular da kitabın bütünlüğü gözetilerek işlenmiş, geçmiş tecrübelerden aktüele göndermeler yapılmış. Kitap; Müslüman halkların son dönem özgürlük arayışlarını, küresel vesayeti aşma çabalarını, yerel-küresel sistemde yaşanan değişimleri anlamak ve sağlıklı bir gelecek tasavvuru oluşturabilmek açısından ufuk açıcı bir nitelik taşıyor.

Islahat Siyaset Tarikat / Bektaşiliğin İlgası Sonrasında Osmanlı Devleti'nin Tarikat Politikaları (1826- 1866), Muharrem Varol, Dergâh Yayınları, 2013

Tarikatlar, Osmanlı İmparatorluğunun sosyal-siyasal alanında -kuruluşundan itibaren- büyük bir öneme sahiptir. İktidar ilişkilerinin birçok noktasında belirleyici rol oynayan tarikatların modernleşme döneminde devlet eliyle bir değişime uğradığını görüyoruz.  Devletin bürokratik yapısında değişiklikler meydana gelmiş, askerî ve idari alanda ıslahatlar gerçekleştirilmiştir. Değişimler, aralarında ekonomik ve kültürel etkileşim söz konusu olan devlet-tarikat arasında yeni bir ilişki düzenlemesini gerektirmiş ve bunun sonucunda Bektaşilik büyük oranda ilga edilmiştir. Mümkün mertebe birincil kaynak değeri taşıyan arşiv belgelerine dayanarak hazırlan “Islahat, Siyaset, Tarikat” kitabı bu dönemde uygulanan politikaları inceliyor.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR