1. YAZARLAR

  2. Fikret Ertan

  3. Kosova'nın yol haritası...
Fikret Ertan

Fikret Ertan

Yazarın Tüm Yazıları >

Kosova'nın yol haritası...

19 Şubat 2008 Salı 02:49A+A-

Kosova, bağımsızlığına Ahtisaari Planı ve bunu destekleyen Amerika, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin sayesinde kavuştu.

Nitekim bu husus bağımsızlık deklarasyonu parlamento oturumunda açıklandığında yetkililer tarafından defalarca dile getirilirken, 12 maddelik deklarasyonda Kosova'nın Ahtisaari Planı doğrultusunda doğduğuna da atıf yapıldı.

Plan, bağımsız Kosova'nın bundan sonra atması gereken hukuki, ekonomik, siyasi, askerî adımları ve benimsemesi gereken anayasa ve kanunları hüküm altına alıyor. Dolayısıyla plan artık Kosova'nın bundan sonraki yol haritası haline gelmiş bulunuyor. 26 Mart 2007 tarihli bu plandan biz bu köşede sıkça söz ettik, genel hatlarını ele aldık. Şimdi bunları bir kere daha hatırlamak gerekiyor. Bunlar şöyle:

Kosova, bölgesinde yaşayan bütün insanların insan haklarını koruyan, geliştiren ve bunları kanun kapsamına alan kanuni ve kurumsal mekanizmaları belirleyecek bir anayasa benimseyecektir.

Kosova, milletlerarası teşkilatlara üye olma hakları dâhil olmak üzere milletlerarası müzakereler yapma ve milletlerarası anlaşmalar sonuçlandırma hakkına sahip olacaktır.

Kosova, çok-etnik yapılı karakterini yansıtacak şekilde bayrak, resmî mühür, milli marş dâhil olmak üzere kendine mahsus ayrı ve milli sembollere sahip olacaktır.

Milletlerarası camia, bu anlaşmayı denetleyecek, izleyecek ve bu anlaşmanın etkili ve yeterli biçimde yürütülmesi için gereken bütün güç ve yetkilere sahip olacaktır.

Kosova toprakları üzerinde mevcut olan ve geleneksel olarak aynı etnik, dil ya da dinî gruba mensup olanlar özel haklara sahip olacaklardır.

Kosova ve Sırbistan; milletlerarası norm ve standartlara uygun olarak kayıp kişilerin akıbetlerini ve kimliklerini tespit edecek, bunlar hakkında bilgi verecek gerekli bütün tedbirleri alacaklardır.

Kosova'daki mahalli yönetimler, sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda mahalli yönetimler arası ve sınır ötesi işbirliği yapma haklarına sahip olacaklardır.

Yeni mahalli yönetim birimlerinin sınırları bu anlaşmanın Ek III maddesinde yer alan hükme göre tespit edilecek, çizilecektir.

Başka şekillerde belirtilen istisnalar dışında Kosova, kanunların yürütülmesi, güvenlik, adalet, kamu güvenliği, istihbarat, sivil acil durumlarda alınacak tedbirler ve kendi tarafındaki sınır kontrolleri konularında yetkiye sahip olacaktır.

Çok etnik yapılı yeni ve profesyonel bir Kosova Güvenlik Gücü (KSF) kurulacak ve bu güç bu anlaşmanın ek VIII. maddesi gereğince belirli güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilecek hafif silahlı bir unsur geliştirecektir.

Kosova Koruma Gücü (KPC), Kosova'nın ihtilaf sonrası ihyası dâhil, amaçlarına ulaştığı için bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra lağvedilecektir.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden en çok 9 ay sonra Kosova, bu anlaşmanın hükümleri gereği genel ve mahalli yönetim seçimlerini organize edecek, bu anlaşmanın ek III. maddesi uyarınca yeni mahalli yönetimlerin sınırlarını tespit edecektir. Seçimler ehil bir milletlerarası makam tarafından milletlerarası standartların karşılandığı şeklinde belgelenecek ve onaylanacaktır.

Bu anlaşma yürürlüğe girdiği zaman Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ya da Sırbistan Cumhuriyeti'ne ait bulunan taşınmaz ve taşınır mallar Kosova'ya geçecektir.

Kosova'nın geleceğini belirleyecek olan plan, çok ayrıntılı ekleriyle birlikte 61 sayfa. İlgilenenler planı ve eklerinin tamamını şu internet adresinden elde edebilirler: http://www.unosek.org/unosek/en/statusproposal.html. Ahtisaari Planı, Avrupa'da yeni ve bağımsız bir devletin doğmasını sağlayan, bu devletin bundan sonraki yapısını şekillendirecek olan çok önemli bir belge. Bu yüzden bugün bundan söz etmek şarttı. Biz de gecikmeden bugün bunu yaptık.

Zaman gazetesi

YAZIYA YORUM KAT