1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. İmamoğlu yönetimindeki İBB, ihaleye çıkmadan iş dağıttı
İmamoğlu yönetimindeki İBB, ihaleye çıkmadan iş dağıttı

İmamoğlu yönetimindeki İBB, ihaleye çıkmadan iş dağıttı

Sayıştay, 2020 Denetim Raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş şirketinin ihalesiz iş verdiğini, belediye memurları ve ailelerine özel sigorta yaptırdığını, gazete büfelerini ihalesiz verdiğini saptadı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 12:03A+A-

HAKSÖZ HABER

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kimi çalışmaları ve ihale usülleri basının gündemine girmiş ve eleştirilmişti. İBB, söz konusu eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederek hiçbir eylemlerinde usulsüzlük olmadığını ifade etmiş, şeffaflık çerçevesinde faaliyetlerde bulunulduğunu belirtmişti. Sayıştay ise yayımladığı raporla İBB’nin birçok yüksek meblağlı faaliyetinde usulsüz eylemlerde bulunduğunu saptadı.

Sayıştay raporundan alıntı yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “CHP’li İBB Başkanı, “Şeffaf olacağız. İhaleleri canlı yayınlayacağız.” diyordu. Bırakın şeffaf olmayı, canlı yayınlamayı, Sayıştay raporuna göre 2020 yılında İBB Kültür AŞ’nin 173 milyon 443 bin TL’lık işini ihalesiz olarak yandaşlarına pay etmişler.” ifadelerini kullandı.

Sayıştay’ın, ‘İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 2020 yılı denetim raporuna göre İBB Kültür A.Ş. ihalesiz iş taksimatında bulunarak, “Şirketin, toplam tutarı 173.443.430,00 TL’ye ulaşan organizasyon ve kültür işlerinin parçalara bölünerek Kanun’un 3’üncü maddesinin g bendi kapsamında ihale yapılmaksızın temin edilmesinin meri mevzuatımıza göre mümkün olmadığı değerlendirilmektedir”denildi.

Sayıştay, İBB’nin usulsüz işlemlerde bulunduğu konuları şu başlıklar altında bir araya getirerek raporlandırdı.

1. İşçilere Yıllık İzinlerinin Mevzuatına Uygun Olarak Kullandırılmaması

2. Bazı Şirket Çalışanları ve Aile Fertleri İçin Yapılan Özel Sağlık Sigortası Bedellerinin Şirket Bütçesinden Karşılanması

3. Alt Yüklenicilere Yaptırılan Muhtelif Organizasyon İşleri ile Kültürel İşlerin Kamu İhale Kanunu’nun 3-g Maddesinde Yer Alan Parasal Limitin Altında Kalmak Amacıyla Parçalara Bölünmesi

4. Gazete Satış Büfelerinin Şirket Tarafından Üçüncü Kişilere İhalesiz Devredilmesi- Kültür AŞ’ye işletme hakkı devredilen taşınmazlar şirket tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı maddesine aykırı olarak üçüncü kişilere ihalesiz devredilmiştir.

5. Şirketin Kendi İhtiyacı Olan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerini, Büyükşehir Belediyesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %50’sinden Fazlasına Sahip Olduğu Diğer Şirketlerden Doğrudan Hizmet Alımı Suretiyle Gördürmesi ve Bu Kapsamda Çalıştırılan İşçilerin Ücretleri İçin KDV Ödenmesi

Raporda özellikle dikkat çeken başlıklar ve içerikler ise şunlar oldu.

Belediye memurlarına ve ailelerine toplam 198 kişiye özel sigorta yaptırılırken, Sayıştay bunun düzeltilmesi yönünde beyanda bulunarak, “Büyükşehir Belediyesinde 657 sayılı Kanun’a göre memur statüsünde olanlara huzur hakkı dışında sağlanan bir menfaat olan özel sağlık sigortası yaptırılması ve poliçe bedellerinin Şirket bütçesinden ödenmesi 657 sayılı Kanun’a aykırıdır. …Sonuç olarak, sermayesinin %50’sinden fazlası İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir kamu şirketi durumunda olan Kültür AŞ’de çalışan genel müdür ve yardımcısı ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri için memur olmamaları kaydıyla özel sağlık sigortası yaptırılması; bunların dışında kalan sanat yönetmeni, müdür, danışman, şef vb. unvanlı kadrolarda bulunan personel için bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir” sonucuna varıldığını belirtti.

Sayıştay, İBB’nin mevzuatın getirmiş olduğu yükümlülüklerden kaçmaya çalıştığını aktarırken, 10 binden fazla işçi çıkaran belediyenin kendi alt şirketlerinden işçi alımları yaparak mevzuatın dışına çıktığını saptadı.

Sayıştay raporunda, “Kültür AŞ personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarını (temizlik hizmeti ve özel güvenlik hizmeti) mevzuata aykırı olarak Büyükşehir Belediyesinin doğrudan veya dolaylı olarak %50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer şirketlerden doğrudan hizmet alımı suretiyle gördürmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre: Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; mahalli idare ve şirket bütçelerinden, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.” dedi.

Kültür A.Ş tanımlamasına yer verilen Sayıştay Denetim Raporunda, “Şirketin amacı; her türlü kültür sanat ürün ve hizmetlerini yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak, açık ve kapalı alanlarda, basın yayın organlarında ve bilumum alanlarda her türlü reklam ve tanıtım hizmetlerini yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak yaptırmak ve tesis kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmektir. Bu nedenle şirketin ana gelirleri organizasyon gelirleri ve açık hava reklamcılığı gelirleridir. Bunun yanında müze işletmeciliği gelirleri, kitap satış ve kafe işletmeciliği gelirleri de şirketin önemli gelir kalemleridir. Şirketin mülklerinden gelen kira gelirleri de son yıllardaki en önemli gelirler kalemlerini oluşturmuştur.” denildi.

İBB’nin gelir elde edebildiği alanları belirten Sayıştay, ihalesiz iş taksimatında bulunmak ve kanunların belirlediği mevzuatların dışına çıktığını belirttiği İBB için şu ifadeleri kullandı.

“Kültür AŞ’nin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde Büyükşehir Belediyesinden yüklenilen “ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Gerçekleştirilecek Muhtelif Kültürel Etkinlikler, Organizasyonlar İle Tanıtım - Duyuru Çalışmaları ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı (İKN: 2019/639044)” işi kapsamında, yıllık olarak planlanmış ve teknik şartnamede belirlenmiş organizasyon işleri ile kültürel işlerin Kanun’un 3’üncü maddesinin g bendinde yer alan parasal limitin altında kalmak amacıyla parçalara bölündüğü tespit edilmiştir.

Şirketin, toplam tutarı 173.443.430,00 TL’ye ulaşan organizasyon ve kültür işlerinin parçalara bölünerek Kanun’un 3’üncü maddesinin g bendi kapsamında ihale yapılmaksızın temin edilmesinin meri mevzuatımıza göre mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

HABERE YORUM KAT

1 Yorum