1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Doğan, dava için ne bekliyor?
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Doğan, dava için ne bekliyor?

02 Mart 2009 Pazartesi 04:08A+A-

Doğan Yayın Holding yetkilileri, kamuoyu önünde öyle bir efelenme sergiliyorlar ki, dersiniz kendilerine kesilen vergi cezaları kesinlikle yanlış!

Bizim dememize gerek yok, onlar da açık açık öyle diyorlar zaten, “Bugüne kadarki tüm uygulamalara, kanuna açıkça aykırı ve şimdiye kadar hiç görülmemiş bir ceza” tanımlaması yapıyorlar!

Doğan grubunun yazarları da, hemen saldırıya geçip, cezaların önyargılı olduğunu, Başbakan’ın talimatı ile kesildiğini, vergi kanunlarında dayanağı bulunmadığını ileri sürüyorlar!

Öyle mi?

“Öyle” diyorlar!

O zaman ben de merak ediyorum; “Cezalar çok net şekilde kanuna aykırı ise, kesinkes bugüne kadarki tüm uygulamalara aykırı ise, niçin dava açma süreniz olan 30 günü, sonuna kadar kullanıyorsunuz?”

Evet, sadece 1 (katrilyon) milyar TL’ye yaklaşan son ceza değil... 2008’in Aralık ayında da aynı gerekçelerle Doğan Yayın Holding’e ceza kesilmişti.

Yine iştirak hissesinde hesaplanmayan KDV idi sebeb.

Yine iştirak hisselerinin satışından doğan kâr ile ilgili vergilendirmeye bağlı ek tarhiyattı sorun.

25.12.2008 tarihinde tebliğ edilmişti ceza ihbarnamesi Doğan Yayın Holding’e..

Tebliğat yapılır yapılmaz, ilk açıklamaları şöyle idi: “Senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanmasında, genel kabul görmüş ve yerleşik uygulamalar dikkate alındığında, senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla ilk kez karşı karşıya kalınmaktadır.”

Bununla da kalmıyordu Doğan Yayın Holding.. Şöyle devam ediyorlardı açıklamalarına: “İştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin, gider yazılması konusunda Maliye Bakanlığı'nın birden fazla muktezası bulunmaktadır.”

Bu açıklamanın yapıldığı tarih, ceza ihbarnamesinin tebliğ edildiği 25.12.2008 ile aynı tarih idi..

Ama gelin görün ki, kesilen cezanın çok açık bir şekilde hukuka aykırı olduğunu belirten şirket, ilgili davayı açmak için, yasal 30 günlük süresinin hemen hemen tamamını kullanmıştı.. 3. günde, 5. günde, 10. günde değil, taaa 23 Ocak’ta açmıştı davasını. Son gün tatil gününe denk geldiğinden, tatilden önceki son gün açmışlardı davayı..

Hani ceza çok net şekilde kanuna aykırı idi? Bir sürü mukteza vardı elinizde?.

Niye beklediniz son güne kadar?

Hadi diyelim, o ilk ceza işlemi idi. 35 milyon TL (35 trilyon) gibi yüksek bir miktar içerse de, böyle bir ceza ile gerçekten ilk defa karşılaştıkları için, dava açma sürelerini son gününe kadar kullanmışlardı.

Peki, hemen hemen benzer gerekçelerle, 17.2.2009 günü kesilen 1 milyar TL’ye yaklaşan son vergi ceza ihbarnamesi için ne yaptınız?

Kamuoyunun önüne çıkıp, yine ahkam kestiniz, “Böyle ceza olmaz. Bu görülmüş şey değildir. Kanuna çok açık şekilde aykırıdır. Hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur!”

Öyle mi?

Öyle!..
Peki ceza ihbarnamesi size tebliğ edileli kaç gün geçti?

Bugün itibariyle 13 gün..

Tabii ki size, “Hemen bir günde dava açın” diyen yok. Ama bu kadar iddialı olduğunuz, kurt kuzu hikayelerine atıflar yaparak mantık dışı ceza olarak gösterdiğiniz bir vergilendirme olayında, niçin davanızı bu kadar geciktiriyorsunuz? 5 günde açmayın ama, 7 veya 8. günde, bilemediniz 10. günde açın artık şu davayı..

Elinizde o kadar hukukçular var. O kadar vergi uzmanları var.. 2 ay önce gelen ceza ihbarnamesinin hemen hemen aynısı elinize gelmiş. Önceki dilekçenin benzerini yazıp, açacaksınız davayı. Niye uzatıyorsunuz ki bu işi?

Şirket yetkilisi Soner bey, davanın uzayacağından ve bu durumun da aslında şirket aleyhine olabileceğinden bahsediyordu..

Buyurun, uygulama çok açık kanuna aykırı olduğuna göre, hemen açsanıza davayı..

Size yakın tarihten örnek de vereyim.. Geçen sene, AK Parti’nin kapatılması için dava açılmıştı.. AK Parti, cevap vermek için kendisine tanınan sürenin tamamını kullanmadan, “Bir an önce bu dava bitsin” diyerek, erkenden cevabını vermişti.

AK Parti hakkındaki kapatma davasından önce açılan DTP davası daha bitirilemezken, AK Parti’nin “Bize yapılan uygulama, çok açık anayasaya aykırılıktır” dediği dava bitirildi. AK Parti’nin aleyhine bitti ama, parti de kendisine güvenini sergilemiş oldu..

Doğan grubu da kendisine güveniyorsa, yasal sürenin son gününü beklemeden, açsın şu davasını.. Açsın da, öğrenelim, ceza için mahkemeye ne diyecekler?

Kamuoyuna “Elimizde mukteza var” dersiniz de, bakalım mahkemeye ne diyeceksiniz?

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT